×

ကျိုက်ထို မလှုိင်နှင့် ညောင်လေးပင်အိတ်ချိန်းရှိ အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအားခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲမည်

29 Oct 2016

Yangon, Myanmar 25th October, 2016 – Myanma Posts and Telecommunications (MPT), announced today that existing auto telephone numbers need to be altered in order to deliver better services to customers at the following upgraded exchanges: Kyeik Hto Exchange in Mon State, Mahlaing Exchange in Mandalay Region and Nyaung Lay Pin Exchange in Bago Region.

The numbers will be changed as follows:

AreaExisting auto telephone numberNew auto telephone numberDate
Kyeik Hto Exchange

(Kyeik Hto Tsp, Mon State)

057-60xxx057-889-6xxxNovember 30, 2016
Mahlaing Exchange
(Mahlaing Tsp, Mandalay Region)
064-60xxx064-289-0xxxNovember 30, 2016
Nyaung Lay Pin Exchange

(Nyaung Lay Pin Tsp, Bago Region)

052-50xxx052-674-3xxxNovember 30, 2016

During the transitional period, MPT will provide a call forwarding service free of charge for its customers’ convenience for their incoming calls until the end of June 2017.