×

ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များလဲလှယ်မည်ဖြစ်သဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအားပြောင်းလဲမည်

25 Aug 2017

(ရန်ကုန်၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၇) – MPT အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေးနှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ၀န်ကြီးများရုံး RSU အိတ်ချိန်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၃၁)ရက်နေ့ နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်ရှိ ပလိပ်အိတ်ချိန်းကို ၂၀၁၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၅)ရက်နေ့တို့တွင် ခေတ်မီ အိတ်ချိန်းစက်များ နှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များလည်း အောက်ပါ အတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အိတ်ချိန်း နယ်မြေလက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းလဲမည့် ဖုန်းနံပါတ်
ဝန်ကြီးများရုံး RSUဝန်ကြီးများရုံး RSUအိတ်ချိန်းကျောက်တံတားမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၁-၂၄xxxx၀၁-၈၂၄xxxx
၀၁-၂၅xxxx၀၁-၈၂၅xxxx
၀၁-၃၇xxxx၀၁-၈၃၇xxxx
၀၁-၃၈xxxx၀၁-၈၃၈xxxx
၀၁-၃၉xxxx၀၁-၈၃၉xxxx
ပလိပ်အိတ်ချိန်းစဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၀၆၆-၄၂xxx၀၆၆-၂၀၄၂xxx

အဆိုပါ နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် MPT မှ မိမိတို့၏ ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများအနေဖြင့် ဆက်သွယ်မှု အဆင်ပြေစေရန် Call Forward ၀န်ဆောင်မှုကို ၂၀၁၇ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အကုန်အထိ အခမဲ့ ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိ နံပါတ် သို့မဟုတ် နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။