×

ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များလဲလှယ်မည်ဖြစ်သဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်း နံပါတ်များအားပြောင်းလဲမည်

31 Jul 2017

(ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၁၇) – MPT အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေးနှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။ အောက်ပါ နယ်မြေ (၄) ခုရှိ အိတ်ချိန်း (၉) ခု ကို ၂၀၁၇ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်း နံပါတ်များလည်း အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

  အိတ်ချိန်းများနယ်မြေလက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းလဲမည့် ဖုန်းနံပါတ်
 

 

အင်းစိန်အိတ်ချိန်း

 

 

 

အင်းစိန်မြို့နယ် (ရန်ကုန်)

၀၁- ၆၄၀xxx၀၁-၃၆၄၀xxx
၀၁- ၆၄၁xxx၀၁-၃၆၄၁xxx
၀၁- ၆၄၂xxx၀၁-၃၆၄၂xxx
၀၁- ၆၄၃xxx၀၁-၃၆၄၃xxx
၀၁- ၆၄၄xxx၀၁-၃၆၄၄xxx
၀၁- ၆၄၅xxx၀၁-၃၆၄၅xxx
၀၁-၆၄၆xxx၀၁-၃၆၄၆xxx
၀၁- ၆၄၇xxx၀၁-၃၆၄၇xxx
စော်ဘွားကြီးကုန်း အိတ်ချိန်း၀၁-၉၆၄၀xxx၀၁-၉၆၄၀xxx
လှိုင်သာယာ အိတ်ချိန်း၀၁-၉၆၄၈xxx၀၁-၉၆၄၈xxx
 

တောင်ဒဂုံ အိတ်ချိန်း

 

ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)

(ရန်ကုန်)

၀၁-၅၉၀xxx၀၁-၃၅၉၀xxx
၀၁-၅၉၁xxx၀၁-၃၅၉၁xxx
၀၁-၂၃၄၈xxx၀၁-၂၃၄၈xxx
၀၁-၈၁၀၀xxx၀၁-၃၅၀၀xxx
အိတ်ချိန်းများနယ်မြေလက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းလဲမည့် ဖုန်းနံပါတ်
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း အိတ်ချိန်းဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်

(ရန်ကုန်)

၀၁-၅၉၂xxx၀၁-၃၅၉၂xxx
ယုဇန အိတ်ချိန်း၀၁-၅၉၃xxx၀၁-၃၅၉၃xxx
ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း) အိတ်ချိန်းဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း)

(ရန်ကုန်)

၀၁-၂၅၈၅xxx၀၁-၃၅၈၅xxx
 

မြောက်ဒဂုံ အိတ်ချိန်း

 

ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)

(ရန်ကုန်)

၀၁-၅၈၀xxx၀၁-၃၅၈၀xxx
၀၁-၅၈၁xxx၀၁-၃၅၈၁xxx
၀၁-၅၈၃xxx၀၁-၃၅၈၃xxx
၀၁-၅၈၄xxx၀၁-၃၅၈၄xxx
၀၁-၈၀၁၀xxx၀၁-၃၅၁၀xxx
၀၁-၈၀၁၁xxx၀၁-၃၅၁၁xxx
 

 

 

 

 

ဇမ္ဗူသီရိ အိတ်ချိန်း

 

 

 

 

 

ဇမ္ဗူသီရိ မြို့နယ်၊ (နေပြည်တော်)

၀၆၇-၄၀၁xxx၀၆၇-၃၄၀၁xxx
၀၆၇-၄၀၃xxx၀၆၇-၃၄၀၃xxx
၀၆၇-၄၀၄xxx၀၆၇-၃၄၀၄xxx
၀၆၇-၄၀၅xxx၀၆၇-၃၄၀၅xxx
၀၆၇-၄၀၆xxx၀၆၇-၃၄၀၆xxx
၀၆၇-၄၀၇xxx၀၆၇-၃၄၀၇xxx
၀၆၇-၄၀၈xxx၀၆၇-၃၄၀၈xxx
၀၆၇-၄၀၉xxx၀၆၇-၃၄၀၉xxx
၀၆၇-၄၁xxxx၀၆၇-၃၄၁xxxx
၀၆၇-၄၂၀xxx၀၆၇-၃၄၂၀xxx
၀၆၇-၄၂၁xxx၀၆၇-၃၄၂၁xxx
၀၆၇-၄၂၂xxx၀၆၇-၃၄၂၂xxx
၀၆၇-၄၃၀xxx၀၆၇-၃၄၃၀xxx
၀၆၇-၄၃၁xxx၀၆၇-၃၄၃၁xxx
၀၆၇-၄၃၂xxx၀၆၇-၃၄၃၂xxx
၀၆၇-၄၃၃xxx၀၆၇-၃၄၃၃xxx
၀၆၇-၄၃၄xxx၀၆၇-၃၄၃၄xxx
၀၆၇-၄၃၅xxx၀၆၇-၃၄၃၅xxx

အဆိုပါ နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် MPT မှ မိမိတို့၏ ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများအနေဖြင့် ဆက်သွယ်မှု အဆင်ပြေစေရန် Call Forward ၀န်ဆောင်မှုကို ၂၀၁၇ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အကုန်အထိ အခမဲ့ ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိ နံပါတ် သို့မဟုတ် နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။