×

ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များ လဲလှယ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား ပြောင်းလဲပါမည်

29 Nov 2019

(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်)
– မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး
နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိအသုံးပြု နေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များ ဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြောက်ဒဂုံအိတ်ချိန်း နှင့် အရှေ့ဒဂုံအိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ
အောက်ပါအတိုင်းပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ
ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ အခမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့
ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အိတ်ချိန်း

နယ်မြေ

ပြောင်းလဲတပ်ဆင်

မည့် ရက်စွဲ

လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်

အသစ်ပြောင်းလဲမည့် ဖုန်းနံပါတ်

မြောက်ဒဂုံအိတ်ချိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၃၀-၁၂-၂၀၁၉

၀၁ – ၈၀၁၀xxx

၀၁ -၃၅၁၀xxx

၀၁ – ၈၀၁၁xxx

၀၁ -၃၅၁၁xxx

အရှေ့ဒဂုံအိတ်ချိန်း

၀၁ – ၂၅၈၅xxx

၀၁ – ၃၅၈၅xxx

အောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသော အိတ်ချိန်းများကိုလည်း ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ကေဘယ်ကွန်ရက်စနစ် (Cable Network) အားလည်း ယခုလက်ရှိ ကြေးနန်းကြိုး (Copper Cable) အသုံးပြုစနစ်မှ မြန်နှုန်းမြှင့် သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် ဖန်ကြိုးမျှင် (Fiber Cable) အသုံးပြုစနစ်သုံး VoIP တယ်လီဖုန်းများဖြင့်
ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အိတ်ချိန်း

နယ်မြေ

Migration စတင်ပြုလုပ်မည့် ရက်စွဲ

လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်

အသစ်ပြောင်းလဲမည့် ဖုန်းနံပါတ်

ကော့သောင်း

အိတ်ချိန်း

တနင်္သာရီတိုင်း

ဒေသကြီး

၆-၁၂-၂၀၁၉

၀၅၉-၅၁xxx

၀၅၉-၂၀၅၁xxx

၀၅၉-၅၂xxx

၀၅၉-၂၀၅၂xxx

မြိတ်အိတ်ချိန်း

၀၅၉-၄၁xxx

၀၅၉-၂၀၄၁xxx

၀၅၉-၄၂xxx

၀၅၉-၂၀၄၂xxx

မိုးကုတ်အိတ်ချိန်း

မန္တလေးတိုင်း

ဒေသကြီး

၆-၁၂-၂၀၁၉

၀၈၆-၂၀xxx

၀၈၆-၂၂၂၀xxx

၀၈၆-၂၁xxx

၀၈၆-၂၂၂၁xxx

အေးသာယာ

အိတ်ချိန်း

ရှမ်းပြည်နယ်

(တောင်ပိုင်း)

၁၀-၁၂-၂၀၁၉

၀၈၁-၂၀၈xxx

၀၈၁-၂၂၀၈xxx

၀၈၁ -၂၁၂၇xxx

၀၈၁ -၂၁၂၇xxx

ရွှေဘို

အိတ်ချိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်း

ဒေသကြီး

၁၈-၁၂-၂၀၁၉

၀၇၅-၂၁xxx

၀၇၅-၂၀၂၁xxx

၀၇၅-၂၂xxx

၀၇၅-၂၀၂၂xxx

မြဝတီ အိတ်ချိန်း

ကရင်ပြည်နယ်

၂၀-၁၂-၂၀၁၉

၀၅၈-၅၀xxx

၀၅၈-၂၀၅၀xxx

ဟားခါးအိတ်ချိန်း

ချင်းပြည်နယ်

၆-၀၁-၂၀၂၀

၀၇၀-၂၁xxx

၀၇၀-၂၀၂၁xxx

၀၇၀-၂၂xxx

၀၇၀-၂၀၂၂xxx

ဘားအံ အိတ်ချိန်း

ကရင်ပြည်နယ်

၆-၀၁-၂၀၂၀

၀၅၈-၂၁xxx

၀၅၈-၂၀၂၁xxx

၀၅၈-၂၂xxx

၀၅၈-၂၀၂၂xxx

၀၅၈-၂၃xxx

၀၅၈-၂၀၂၃xxx

မြောက်ဒဂုံ

အိတ်ချိန်း

ရန်ကုန်တိုင်း

ဒေသကြီး

၆-၀၁-၂၀၂၀

၀၁-၅၈၀xxx

၀၁-၃၅၈၀xxx

၀၁-၅၈၁xxx

၀၁-၃၅၈၁xxx

၀၁-၅၈၃xxx

၀၁-၃၅၈၃xxx

၀၁-၅၈၄xxx

၀၁-၃၅၈၄xxx

ကလေးအိတ်ချိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်း

ဒေသကြီး

၇-၀၁-၂၀၂၀

၀၇၃-၂၁xxx

၀၇၃-၂၀၂၁xxx

၀၇၃-၂၂xxx

၀၇၃-၂၀၂၂xxx

၀၇၃-၃၀xxx

၀၇၃-၂၀၃၀xxx

ကလောအိတ်ချိန်း

ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)

၁၄-၀၁-၂၀၂၀

၀၈၁-၅၀xxx

၀၈၁-၂၃၅၀xxx

အောင်ပန်း အိတ်ချိန်း

၁၄-၀၁-၂၀၂၀

၀၈၁-၆၀xxx

၀၈၁-၂၃၆၀xxx

၀၈၁-၆၁xxx

၀၈၁-၂၃၆၁xxx

တောင်ငူ အိတ်ချိန်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

(အရှေ့)

၁၅-၀၁-၂၀၂၀

၀၅၄-၂၃xxx

၀၅၄-၂၈၂၃xxx

၀၅၄-၂၄xxx

၀၅၄-၂၈၂၄xxx

၀၅၄-၂၅xxx

၀၅၄-၂၈၂၅xxx

၀၅၄-၂၆xxx

၀၅၄-၂၈၂၆xxx

တောင်ဒဂုံ အိတ်ချိန်း

ရန်ကုန်တိုင်း

ဒေသကြီး

၂၂-၀၁-၂၀၂၀

၀၁-၅၉၀xxx

၀၁-၃၅၉၀xxx

၀၁-၅၉၁xxx

၀၁-၃၅၉၁xxx

၀၁-၈၁၀၀xxx

၀၁-၃၁၀၀xxx

ပြည် အိတ်ချိန်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

(အနောက်)

၂၈-၀၁-၂၀၂၀

၀၅၃-၂၄xxx

၀၅၃-၂၀၂၄xxx

၀၅၃-၂၅xxx

၀၅၃-၂၀၂၅xxx

၀၅၃-၂၆xxx

၀၅၃-၂၀၂၆xxx

၀၅၃-၂၇xxx

၀၅၃-၂၀၂၇xxx

၀၅၃-၂၈xxx

၀၅၃-၂၀၂၈xxx

၀၅၃-၂၉xxx

၀၅၃-၂၀၂၉xxx

နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ
ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်သည့်နေမှစ၍ (၃) လ အထိ အခမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။