×

ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များ လဲလှယ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား ပြောင်းလဲပါမည်

09 Jan 2020

(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိအသုံးပြု နေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ကေဘယ်ကွန်ရက်စနစ် (Cable Network) အားလည်း ယခုလက်ရှိ ကြေးနန်းကြိုး (Copper Cable) အသုံးပြုစနစ်မှ မြန်နှုန်းမြှင့် သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် ဖန်ကြိုးမျှင် (Fiber Cable) အသုံးပြုစနစ်သုံး တယ်လီဖုန်းများဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်သည့်နေ့မှစ၍ (၃) လ အထိ အခမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အိတ်ချိန်း

နယ်မြေ

Migration စတင်ပြုလုပ်မည့် ရက်စွဲ

လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်

အသစ်ပြောင်းလဲမည့်ဖုန်းနံပါတ်

ထန်းတပင် အိတ်ချိန်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)

၂၀-၀၁-၂၀၂၀

၀၅၄-၈၂xxx

၀၅၄-၄၇၈၂xxx

ပဲနွယ်ကုန်း အိတ်ချိန်း

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၅၄-၅၅xxx

၀၅၄-၂၈၅၅xxx

ရွှေနံ့သာ အိတ်ချိန်း

ရန်ကုန်တိုင်း

ဒေသကြီး

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၁-၆၀၉xxx

၀၁-၈၆၀၉xxx

ရွှေပေါက်ကံ အိတ်ချိန်း

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၁-၆၉၅xxx

၀၁-၈၆၉၅xxx

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၁-၆၉၆xxx

၀၁-၈၆၉၆xxx

ရွှေပြည်သာ အိတ်ချိန်း

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၁-၆၁၀xxx

၀၁-၃၆၁၀xxx

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၁-၆၁၁xxx

၀၁-၃၆၁၁xxx

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၁-၆၁၂xxx

၀၁-၃၆၁၂xxx

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၁-၆၁၃xxx

၀၁-၃၆၁၃xxx

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၁-၆၁၄xxx

၀၁-၃၆၁၄xxx

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၁-၆၁၇xxx

၀၁-၃၆၁၇xxx

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၁-၆၁၈xxx

၀၁-၃၆၁၈xxx

ကျောက်တန်း အိတ်ချိန်း

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၅၆-၂၅xxx

၀၅၆-၂၀၂၅xxx

မုဒုံ အိတ်ချိန်း

မွန်ပြည်နယ်

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၅၇-၇၀xxx

၀၅၇-၂၀၇၀xxx

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၅၇-၇၁xxx

၀၅၇-၂၀၇၁xxx

ဘားအံ အိတ်ချိန်း

ကရင်ပြည်နယ်

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၅၈-၂၁xxx

၀၅၈-၂၀၂၁xxx

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၅၈-၂၂xxx

၀၅၈-၂၀၂၂xxx

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၅၈-၂၃xxx

၀၅၈-၂၀၂၃xxx

ပုလော/ ပုလ အိတ်ချိန်း

တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၅၉-၃၀xxx

၀၅၉-၂၀၃၀xxx

ပလောက် အိတ်ချိန်း

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၅၉-၃၁xxx

၀၅၉-၂၀၃၁xxx

ရေစကြို အိတ်ချိန်း

မကွေးတိုင်း

ဒေသကြီး

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၆၂-၃၀xxx

၀၆၂-၂၀၃၀xxx

ဖလမ်း အိတ်ချိန်း

ချင်းပြည်နယ်

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၇၀-၄၀xxx

၀၇၀-၂၀၄၀xxx

မတူပီ အိတ်ချိန်း

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၇၀-၈၀xxx

၀၇၀-၂၀၈၀xxx

မိုးကောင်း အိတ်ချိန်း

ကချင်ပြည်နယ်

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၇၄-၄၀xxx

၀၇၄-၂၅၄၀xxx

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၇၄-၄၁xxx

၀၇၄-၂၅၄၁xxx

ဝိုင်းမော် အိတ်ချိန်း

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၇၄-၈၀xxx

၀၇၄-၂၅၈၀xxx

ရပ်စောက် အိတ်ချိန်း

ရှမ်းပြည်နယ်

(တောင်ပိုင်း)

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၈၁-၂၀၄xxx

၀၈၁-၂၂၀၄xxx

ညောင်ရွှေ အိတ်ချိန်း

၃၁-၀၁-၂၀၂၀

၀၈၁-၂၀၉xxx

၀၈၁-၂၂၀၉xxx