×

ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များ လဲလှယ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား ပြောင်းလဲပါမည်

19 Feb 2020

(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိအသုံးပြု နေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များ ဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့) ရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက် တွင် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ အောက်ပါအတိုင်းပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်

အောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကျပ်ပြင်အိတ်ချိန်းကိုလည်း ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ကေဘယ်ကွန်ရက်စနစ် (Cable Network) အားလည်း ယခုလက်ရှိ ကြေးနန်းကြိုး (Copper Cable) အသုံးပြုစနစ်မှ မြန်နှုန်းမြှင့် သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် ဖန်ကြိုးမျှင် (Fiber Cable) အသုံးပြုစနစ်သုံး တယ်လီဖုန်းများဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်မှာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လအကုန်အထိ အခမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

နယ်မြေ အိတ်ချိန်း လက်ရှိအသုံးပြနေသော ဖုန်းနံပါတ် အသစ်ပြောင်းလဲမည့်

ဖုန်းနံပါတ်

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံး အိတ်ချိန်း ၀၈၁-၄၆xxx ၀၈၁-၂၃၄၆xxx
ဆီဆိုင် အိတ်ချိန်း ၀၈၁-၄၉xxx ၀၈၁-၂၃၄၉xxx
ကွန်ဟိန်း အိတ်ချိန်း ၀၈၁-၈၄xxx ၀၈၁-၂၃၈၄xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့) ဒိုက်ဦး အိတ်ချိန်း ၀၅၂-၄၀xxx ၀၅၂-၂၇၄၀xxx
       ရေနီ အိတ်ချိန်း ၀၅၄-၇၅xxx ၀၅၄-၂၈၇၅xxx
ကဝ အိတ်ချိန်း ၀၅၂-၈၀xxx ၀၅၂-၂၇၈၀xxx

 

နယ်မြေ အိတ်ချိန်း လက်ရှိအသုံးပြနေသော ဖုန်းနံပါတ် အသစ်ပြောင်းလဲမည့်

ဖုန်းနံပါတ်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျပ်ပြင် အိတ်ချိန်း ၀၈၆-၂၅xxx ၀၈၆-၂၂၂၅xxx