×

ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များ လဲလှယ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား ပြောင်းလဲပါမည်

14 May 2020

(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၃၁) ရက် တွင်စတင်ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်သည့်နေ့မှစ၍ သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်အထိ အခမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

နယ်မြေအိတ်ချိန်းလက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းလဲမည့်

ဖုန်းနံပါတ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကျိုက်လတ် အိတ်ချိန်း၀၄၅-၄၈xxx၀၄၅-၂၀၄၈xxx
ကျုံပျော် အိတ်ချိန်း၀၄၆-၅၆xxx၀၄၆-၂၂၅၆xxx
ကျုံမငေး အိတ်ချိန်း၀၄၂-၆၅xxx၀၄၂-၂၀၆၅xxx
ဇလွန် အိတ်ချိန်း၀၄၄-၃၅xxx၀၄၄-၂၀၃၅xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

(အနောက်)

အုတ်ဖို အိတ်ချိန်း၀၅၃-၈၀xxx၀၅၃-၂၀၈၀xxx
ပန်းတောင်း အိတ်ချိန်း၀၅၃-၄၀xxx၀၅၃-၂၀၄၀xxx
ပေါင်းတလည် အိတ်ချိန်း၀၅၃-၄၉xxx၀၅၃-၂၀၄၉xxx
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကံမ (ပခုက္ကူ) အိတ်ချိန်း၀၆၂-၆၀xxx၀၆၂-၂၀၆၀xxx
မင်းတုန်း အိတ်ချိန်း၀၆၈-၄၀xxx၀၆၈-၂၀၄၀xxx
ဆိပ်ဖြူ အိတ်ချိန်း၀၆၁-၃၀xxx၀၆၁-၂၂၃၀xxx
မွန်ပြည်နယ်ကျိုက်မရော အိတ်ချိန်း၀၅၇-၈၆xxx၀၅၇-၂၀၈၆xxx
တောင်စွန်း အိတ်ချိန်း၀၅၇-၆၆xxx၀၅၇-၂၀၆၆xxx
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပုလဲ အိတ်ချိန်း၀၇၁-၃၅xxx၀၇၁-၂၀၃၅xxx
ကျွန်းလှ အိတ်ချိန်း၀၇၅-၅၉xxx၀၇၅-၂၀၅၉xxx
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေးထောင့်ကန် အိတ်ချိန်း၀၁-၅၉၉xxx၀၁-၇၅၉၉xxx