×

ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များ လဲလှယ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား ပြောင်းလဲပါမည်

27 May 2020

(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၇ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်သည့်နေ့မှစ၍ (၃) လအထိ အခမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

 

နယ်မြေ အိတ်ချိန်း Migration စတင်ပြုလုပ်

မည့် ရက်စွဲ

လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ် အသစ်ပြောင်းလဲ

မည့်

ဖုန်းနံပါတ်

တနင်္သာရီ

တိုင်းဒေသကြီး

တနင်္သာရီ အိတ်ချိန်း ၀၈-၀၆-၂၀၂၀ ၀၅၉-၅၅xxx ၀၅၉-၄၇၅၅xxx
ဧရာဝတီ

တိုင်းဒေသကြီး

မော်လမြိုင်ကျွန်း အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၆-၂၀၂၀ ၀၄၂-၅၀xxx ၀၄၂-၂၀၅၀xxx
မြန်အောင် အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၆-၂၀၂၀ ၀၄၄-၅၀xxx ၀၄၄-၂၀၅၀xxx
ဒေးဒရဲ အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၆-၂၀၂၀ ၀၄၅-၅၆xxx ၀၄၅-၂၀၅၆xxx
ရေကြည် အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၆-၂၀၂၀ ၀၄၆-၅၂xxx ၀၄၅-၂၂၅၂xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့) အုတ်တွင်း အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၆-၂၀၂၀ ၀၅၄-၄၆xxx ၀၅၄-၂၈၄၆xxx
မြို့လှ အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၆-၂၀၂၀ ၀၅၄-၇၂xxx ၀၅၄-၂၈၇၂xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်) အုန်းသျှစ်ပင်

အိတ်ချိန်း

၃၀-၀၆-၂၀၂၀ ၀၅၃-၄၂xxx ၀၅၃-၂၀၄၂xxx
စစ်ကိုင်း

တိုင်းဒေသကြီး

ဘုတလင် အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၆-၂၀၂၀ ၀၇၁-၅၀xxx ၀၇၁-၂၀၅၀xxx
အရာတော်အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၆-၂၀၂၀ ၀၇၁-၆၅xxx ၀၇၁-၂၀၆၅xxx
အင်းတော်

အိတ်ချိန်း

၃၀-၀၆-၂၀၂၀ ၀၇၅-၂၉xxx ၀၇၅-၂၀၂၉xxx
ခင်ဦး

အိတ်ချိန်း

၃၀-၀၆-၂၀၂၀ ၀၇၅-၇၀xxx ၀၇၅-၂၀၇၀xxx
ရန်ကုန်

တိုင်းဒေသကြီး

ဒလ အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၆-၂၀၂၀ ၀၁-၂၆၉xxx ၀၁-၈၂၆၉xxx