×

ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များ လဲလှယ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား ပြောင်းလဲပါမည်

30 Jun 2020

(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက် တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကိုလည်း ခေတ်မီ အိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ကေဘယ်လ်ကွန်ရက်စနစ် (Copper Cable Network) အား မြန်နှုန်းမြှင့် သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် ဖန်ကြိုးမျှင် (Fiber Cable) အသုံးပြုတယ်လီဖုန်း စနစ်နှင့် ကြိုးမဲ့စနစ်သုံး (Wireless) တယ်လီဖုန်းများဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တို တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နယ်မြေ အိတ်ချိန်း လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ် အသစ်ပြောင်းလဲမည့်

ဖုန်းနံပါတ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်) ပေါက်ခေါင်း အိတ်ချိန်း ၀၅၃-၄၅xxx ၀၅၃-၂၀၄၅xxx
ချင်းပြည်နယ် မင်းတပ် အိတ်ချိန်း ၀၇၀-၇၀xxx ၀၇၀-၂၀၇၀xxx
ကချင်ပြည်နယ် နမ္မား အိတ်ချိန်း ၀၇၄-၆၄xxx ၀၇၄-၂၅၆၄xxx
မော်ဟန် အိတ်ချိန်း ၀၇၄-၈၆xxx ၀၇၄-၂၅၈၆xxx
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စဥ့်ကိုင် အိတ်ချိန်း ၀၆၆-၄၀xxx ၀၆၆-၂၀၄၀xxx
နွားထိုးကြီး အိတ်ချိန်း ၀၆၆-၈၀xxx ၀၆၆-၂၀၈၀xxx
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း လဲချား အိတ်ချိန်း ၀၈၁-၃၂xxx ၀၈၁-၂၃၃၂xxx
ဖယ်ခုံ အိတ်ချိန်း ၀၈၁-၅၆xxx ၀၈၁-၂၃၅၆xxx
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကလေး စက်မှုဇုန် အိတ်ချိန်း ၀၇၃-၃၀xxx ၀၇၃-၂၀၃၀xxx
နယ်မြေ အိတ်ချိန်း Migration စတင်ပြုလုပ်မည့်

ရက်စွဲ

လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ် အသစ်ပြောင်းလဲ

မည့်

ဖုန်းနံပါတ်

ဧရာဝတီတိုင်း

ဒေသကြီး

မြောင်းမြ

အိတ်ချိန်း

၂၇-၀၇-၂၀၂၀ ၀၄၂-၇၀xxx ၀၄၂-၂၀၇၀xxx
၀၄၂-၇၁xxx ၀၄၂-၂၀၇၁xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့) ဇေယျဝတီ အိတ်ချိန်း ၂၇-၀၇-၂၀၂၀ ၀၅၄-၈၅xxx ၀၅၄-၄၇၈၅xxx
နေပြည်တော် ကျည်တောင်ကန် အိတ်ချိန်း ၂၇-၀၇-၂၀၂၀ ၀၆၇-၅၂၀xxx ၀၆၇-၄၇၂၀xxx
၀၆၇-၅၂၁xxx ၀၆၇-၄၇၂၁xxx
ပုဗ္ဗသီရိ (စစ်မှုထမ်း)

အိတ်ချိန်း

၂၇-၀၇-၂၀၂၀ ၀၆၇-၅၂၂xxx ၀၆၇-၄၇၂၂xxx
ရှမ်းပြည်နယ်

တောင်ပိုင်း

လွိုင်လင် အိတ်ချိန်း ၂၀-၀၇-၂၀၂၀ ၀၈၁-၃၁၀xxx ၀၈၁-၂၃၁၀xxx
ရန်ကုန်တိုင်း

ဒေသကြီး

တွံတေးအိတ်ချိန်း ၂၇-၀၇-၂၀၂၀ ၀၄၅-၅၀xxx ၀၄၅-၂၀၅၀xxx
၀၄၅-၅၁xxx ၀၄၅-၂၀၅၁xxx
ထန်းတပင် အိတ်ချိန်း ၂၇-၀၇-၂၀၂၀ ၀၁-၆၁၉xxx ၀၁-၄၆၁၉xxx
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ညောင်တုန်း အိတ်ချိန်း ၀၃-၀၈-၂၀၂၀ ၀၄၆-၂၀xxx ၀၄၆-၂၂၂၀xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့) ဖြူး အိတ်ချိန်း ၀၃-၀၈-၂၀၂၀ ၀၅၄-၄၀xxx ၀၅၄-၂၈၄၀xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်) လက်ပံတန်း အိတ်ချိန်း ၀၃-၀၈-၂၀၂၀ ၀၅၃-၃၂xxx ၀၅၃-၂၀၃၂xxx
နေပြည်တော် ပြန်ကပြေး အိတ်ချိန်း ၀၃-၀၈-၂၀၂၀ ၀၆၇-၅၅၀xxx ၀၆၇-၄၅၅၀xxx
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်း အိတ်ချိန်း ၀၃-၀၈-၂၀၂၀ ၀၈၂-၆၁xxx ၀၈၂-၂၉၆၁xxx
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း နမ့်စန် အိတ်ချိန်း ၀၃-၀၈-၂၀၂၀ ၀၈၁-၈၀xxx ၀၈၁-၂၃၈၀xxx
ရွှေညောင် အိတ်ချိန်း ၀၃-၀၈-၂၀၂၀ ၀၈၁-၄၅xxx ၀၈၁-၂၃၄၅xxx
မွန်ပြည်နယ် ရေး အိတ်ချိန်း ၁၀-၀၈-၂၀၂၀ ၀၅၇-၅၀xxx ၀၅၇-၂၀၅၀xxx
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဆတ် အိတ်ချိန်း ၁၀-၀၈-၂၀၂၀ ၀၈၄-၆၀xxx ၀၈၄-၂၀၆၀xxx
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဥက္ကံ အိတ်ချိန်း ၁၀-၀၈-၂၀၂၀ ၀၅၅-၂၉xxx ၀၅၅-၂၂၂၉xxx

နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်သည့်နေ့မှစ၍ (၃) လအထိ အခမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။