×

ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များ လဲလှယ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား ပြောင်းလဲပါမည်

30 Jun 2020

(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက် တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကိုလည်း ခေတ်မီ အိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ကေဘယ်လ်ကွန်ရက်စနစ် (Copper Cable Network) အား မြန်နှုန်းမြှင့် သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် ဖန်ကြိုးမျှင် (Fiber Cable) အသုံးပြုတယ်လီဖုန်း စနစ်နှင့် ကြိုးမဲ့စနစ်သုံး (Wireless) တယ်လီဖုန်းများဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တို တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နယ်မြေအိတ်ချိန်းလက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းလဲမည့်

ဖုန်းနံပါတ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)ပေါက်ခေါင်း အိတ်ချိန်း၀၅၃-၄၅xxx၀၅၃-၂၀၄၅xxx
ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ် အိတ်ချိန်း၀၇၀-၇၀xxx၀၇၀-၂၀၇၀xxx
ကချင်ပြည်နယ်နမ္မား အိတ်ချိန်း၀၇၄-၆၄xxx၀၇၄-၂၅၆၄xxx
မော်ဟန် အိတ်ချိန်း၀၇၄-၈၆xxx၀၇၄-၂၅၈၆xxx
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစဥ့်ကိုင် အိတ်ချိန်း၀၆၆-၄၀xxx၀၆၆-၂၀၄၀xxx
နွားထိုးကြီး အိတ်ချိန်း၀၆၆-၈၀xxx၀၆၆-၂၀၈၀xxx
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလဲချား အိတ်ချိန်း၀၈၁-၃၂xxx၀၈၁-၂၃၃၂xxx
ဖယ်ခုံ အိတ်ချိန်း၀၈၁-၅၆xxx၀၈၁-၂၃၅၆xxx
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေး စက်မှုဇုန် အိတ်ချိန်း၀၇၃-၃၀xxx၀၇၃-၂၀၃၀xxx
နယ်မြေအိတ်ချိန်းMigration စတင်ပြုလုပ်မည့်

ရက်စွဲ

လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းလဲ

မည့်

ဖုန်းနံပါတ်

ဧရာဝတီတိုင်း

ဒေသကြီး

မြောင်းမြ

အိတ်ချိန်း

၂၇-၀၇-၂၀၂၀၀၄၂-၇၀xxx၀၄၂-၂၀၇၀xxx
၀၄၂-၇၁xxx၀၄၂-၂၀၇၁xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)ဇေယျဝတီ အိတ်ချိန်း၂၇-၀၇-၂၀၂၀၀၅၄-၈၅xxx၀၅၄-၄၇၈၅xxx
နေပြည်တော်ကျည်တောင်ကန် အိတ်ချိန်း၂၇-၀၇-၂၀၂၀၀၆၇-၅၂၀xxx၀၆၇-၄၇၂၀xxx
၀၆၇-၅၂၁xxx၀၆၇-၄၇၂၁xxx
ပုဗ္ဗသီရိ (စစ်မှုထမ်း)

အိတ်ချိန်း

၂၇-၀၇-၂၀၂၀၀၆၇-၅၂၂xxx၀၆၇-၄၇၂၂xxx
ရှမ်းပြည်နယ်

တောင်ပိုင်း

လွိုင်လင် အိတ်ချိန်း၂၀-၀၇-၂၀၂၀၀၈၁-၃၁၀xxx၀၈၁-၂၃၁၀xxx
ရန်ကုန်တိုင်း

ဒေသကြီး

တွံတေးအိတ်ချိန်း၂၇-၀၇-၂၀၂၀၀၄၅-၅၀xxx၀၄၅-၂၀၅၀xxx
၀၄၅-၅၁xxx၀၄၅-၂၀၅၁xxx
ထန်းတပင် အိတ်ချိန်း၂၇-၀၇-၂၀၂၀၀၁-၆၁၉xxx၀၁-၄၆၁၉xxx
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးညောင်တုန်း အိတ်ချိန်း၀၃-၀၈-၂၀၂၀၀၄၆-၂၀xxx၀၄၆-၂၂၂၀xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)ဖြူး အိတ်ချိန်း၀၃-၀၈-၂၀၂၀၀၅၄-၄၀xxx၀၅၄-၂၈၄၀xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)လက်ပံတန်း အိတ်ချိန်း၀၃-၀၈-၂၀၂၀၀၅၃-၃၂xxx၀၅၃-၂၀၃၂xxx
နေပြည်တော်ပြန်ကပြေး အိတ်ချိန်း၀၃-၀၈-၂၀၂၀၀၆၇-၅၅၀xxx၀၆၇-၄၅၅၀xxx
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနမ့်ခမ်း အိတ်ချိန်း၀၃-၀၈-၂၀၂၀၀၈၂-၆၁xxx၀၈၂-၂၉၆၁xxx
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းနမ့်စန် အိတ်ချိန်း၀၃-၀၈-၂၀၂၀၀၈၁-၈၀xxx၀၈၁-၂၃၈၀xxx
ရွှေညောင် အိတ်ချိန်း၀၃-၀၈-၂၀၂၀၀၈၁-၄၅xxx၀၈၁-၂၃၄၅xxx
မွန်ပြည်နယ်ရေး အိတ်ချိန်း၁၀-၀၈-၂၀၂၀၀၅၇-၅၀xxx၀၅၇-၂၀၅၀xxx
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းမိုင်းဆတ် အိတ်ချိန်း၁၀-၀၈-၂၀၂၀၀၈၄-၆၀xxx၀၈၄-၂၀၆၀xxx
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးဥက္ကံ အိတ်ချိန်း၁၀-၀၈-၂၀၂၀၀၅၅-၂၉xxx၀၅၅-၂၂၂၉xxx

နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်သည့်နေ့မှစ၍ (၃) လအထိ အခမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။