×

ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များ လဲလှယ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား ပြောင်းလဲပါမည်

14 Sep 2020

(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နယ်မြေအိတ်ချိန်းလက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းလဲမည့်

ဖုန်းနံပါတ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကြံခင်း အိတ်ချိန်း၀၄၄-၄၀xxx၀၄၄-၂၀၄၀xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
(အရှေ့ပိုင်း)
ရွှေကျင် အိတ်ချိန်း၀၅၂-၄၂xxx၀၅၂-၂၇၄၂xxx
ဆွာ အိတ်ချိန်း၀၅၄-၇၀xxx၀၅၄-၂၈၇၀xxx
ရေတာရှည် အိတ်ချိန်း၀၅၄-၈၀xxx၀၅၄-၂၈၈၀xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း)မင်းလှ အိတ်ချိန်း၀၅၃-၃၀xxx၀၅၃-၂၀၃၀xxx
ကချင်ပြည်နယ်နမ္မတီး အိတ်ချိန်း၀၇၄-၄၂xxx၀၇၄-၂၅၄၂xxx
ရွှေကူ အိတ်ချိန်း၀၇၄-၅၂xxx၀၇၄-၂၅၅၂xxx
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြစ်ငယ် အိတ်ချိန်း၀၂-၅၅xxx၀၂-၄၀၅၅xxx
မွန်ပြည်နယ်ပေါင် အိတ်ချိန်း၀၅၇-၄၇xxx၀၅၇-၂၀၄၇xxx
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြောင် အိတ်ချိန်း၀၇၁-၄၃xxx၀၇၁-၂၀၄၃xxx
မုံရွေး-ကြေးမုံ အိတ်ချိန်း၀၇၁-၆၀xxx၀၇၁-၂၀၆၀xxx
ကျောက်မြောင်း အိတ်ချိန်း၀၇၅-၃၅xxx၀၇၅-၂၀၃၅xxx
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)မိုင်းပြင်း အိတ်ချိန်း၀၈၄-၇၀xxx၀၈၄-၂၀၇၀xxx
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)ပင်းတယ အိတ်ချိန်း၀၈၁-၆၆xxx၀၈၁-၂၃၆၆xxx

အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကိုလည်း ခေတ်မီ အိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ကေဘယ်လ်ကွန်ရက်စနစ် (Copper Cable Network) အား မြန်နှုန်းမြှင့် သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် ဖန်ကြိုးမျှင် (Fiber Cable) အသုံးပြု တယ်လီဖုန်း စနစ်နှင့် ကြိုးမဲ့စနစ်သုံး (Wireless) တယ်လီဖုန်းများဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တို တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နယ်မြေအိတ်ချိန်းMigration စတင်ပြုလုပ်မည့်

ရက်စွဲ

လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းလဲ

မည့်

ဖုန်းနံပါတ်

ရန်ကုန်တိုင်း
ဒေသကြီး
သန်လျင် အိတ်ချိန်း၂၈-၀၉-၂၀၂၀၀၅၆-၂၁xxx၀၅၆-၂၀၂၁xxx
၂၈-၀၉-၂၀၂၀၀၅၆-၂၂xxx၀၅၆-၂၀၂၂xxx
၂၈-၀၉-၂၀၂၀၀၅၆-၂၃xxx၀၅၆-၂၀၂၃xxx
ဧရာဝတီတိုင်း
ဒေသကြီး
အင်ပင် အိတ်ချိန်း၃၀-၀၉-၂၀၂၀၀၄၄-၃၈xxx၀၄၄-၄၇၃၈xxx
ကွင်းကောက် အိတ်ချိန်း၃၀-၀၉-၂၀၂၀၀၄၄-၆၅xxx၀၄၄-၄၇၆၅xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့ပိုင်း)ကျောက်ကြီး အိတ်ချိန်း၃၀-၀၉-၂၀၂၀၀၅၄-၄၉xxx၀၅၄-၄၇၄၉xxx
ကျွဲပွဲ အိတ်ချိန်း၃၀-၀၉-၂၀၂၀၀၅၄-၄၈xxx၀၅၄-၄၇၄၈xxx
ပျဉ်ပုံကြီး အိတ်ချိန်း၃၀-၀၉-၂၀၂၀၀၅၂-၇၀xxx၀၅၂-၄၇၇၀xxx
နေပြည်တော်အာဟာရသုခစျေး အိတ်ချိန်း၃၀-၀၉-၂၀၂၀၀၆၇-၃၈xxx၀၆၇-၄၆၃၈xxx
ရန်ကုန်တိုင်း
ဒေသကြီး
အင်းဒိုင် အိတ်ချိန်း၃၀-၀၉-၂၀၂၀၀၁-၆၂၅xxx၀၁-၄၆၃၅xxx
ကချင်ပြည်နယ်ဟိုပင် အိတ်ချိန်း၀၁-၁၀-၂၀၂၀၀၇၄-၆၂xxx၀၇၄-၂၅၆၂xxx
စစ်ကိုင်းတိုင်း
ဒေသကြီး
ကောလင်း အိတ်ချိန်း၀၁-၁၀-၂၀၂၀၀၇၅-၄၂xxx၀၇၅-၂၀၄၂xxx
၀၁-၁၀-၂၀၂၀၀၇၅-၄၃xxx၀၇၅-၂၀၄၃xxx

နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်သည့်နေ့မှစ၍ (၃) လအထိ အခမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။