×

ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များ လဲလှယ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား ပြောင်းလဲပါမည်

14 Sep 2020

(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နယ်မြေ အိတ်ချိန်း လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ် အသစ်ပြောင်းလဲမည့်

ဖုန်းနံပါတ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကြံခင်း အိတ်ချိန်း ၀၄၄-၄၀xxx ၀၄၄-၂၀၄၀xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
(အရှေ့ပိုင်း)
ရွှေကျင် အိတ်ချိန်း ၀၅၂-၄၂xxx ၀၅၂-၂၇၄၂xxx
ဆွာ အိတ်ချိန်း ၀၅၄-၇၀xxx ၀၅၄-၂၈၇၀xxx
ရေတာရှည် အိတ်ချိန်း ၀၅၄-၈၀xxx ၀၅၄-၂၈၈၀xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း) မင်းလှ အိတ်ချိန်း ၀၅၃-၃၀xxx ၀၅၃-၂၀၃၀xxx
ကချင်ပြည်နယ် နမ္မတီး အိတ်ချိန်း ၀၇၄-၄၂xxx ၀၇၄-၂၅၄၂xxx
ရွှေကူ အိတ်ချိန်း ၀၇၄-၅၂xxx ၀၇၄-၂၅၅၂xxx
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြစ်ငယ် အိတ်ချိန်း ၀၂-၅၅xxx ၀၂-၄၀၅၅xxx
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် အိတ်ချိန်း ၀၅၇-၄၇xxx ၀၅၇-၂၀၄၇xxx
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြောင် အိတ်ချိန်း ၀၇၁-၄၃xxx ၀၇၁-၂၀၄၃xxx
မုံရွေး-ကြေးမုံ အိတ်ချိန်း ၀၇၁-၆၀xxx ၀၇၁-၂၀၆၀xxx
ကျောက်မြောင်း အိတ်ချိန်း ၀၇၅-၃၅xxx ၀၇၅-၂၀၃၅xxx
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) မိုင်းပြင်း အိတ်ချိန်း ၀၈၄-၇၀xxx ၀၈၄-၂၀၇၀xxx
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ပင်းတယ အိတ်ချိန်း ၀၈၁-၆၆xxx ၀၈၁-၂၃၆၆xxx

အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကိုလည်း ခေတ်မီ အိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ကေဘယ်လ်ကွန်ရက်စနစ် (Copper Cable Network) အား မြန်နှုန်းမြှင့် သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် ဖန်ကြိုးမျှင် (Fiber Cable) အသုံးပြု တယ်လီဖုန်း စနစ်နှင့် ကြိုးမဲ့စနစ်သုံး (Wireless) တယ်လီဖုန်းများဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တို တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နယ်မြေ အိတ်ချိန်း Migration စတင်ပြုလုပ်မည့်

ရက်စွဲ

လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ် အသစ်ပြောင်းလဲ

မည့်

ဖုန်းနံပါတ်

ရန်ကုန်တိုင်း
ဒေသကြီး
သန်လျင် အိတ်ချိန်း ၂၈-၀၉-၂၀၂၀ ၀၅၆-၂၁xxx ၀၅၆-၂၀၂၁xxx
၂၈-၀၉-၂၀၂၀ ၀၅၆-၂၂xxx ၀၅၆-၂၀၂၂xxx
၂၈-၀၉-၂၀၂၀ ၀၅၆-၂၃xxx ၀၅၆-၂၀၂၃xxx
ဧရာဝတီတိုင်း
ဒေသကြီး

အင်ပင် အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၉-၂၀၂၀ ၀၄၄-၃၈xxx ၀၄၄-၄၇၃၈xxx
ကွင်းကောက် အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၉-၂၀၂၀ ၀၄၄-၆၅xxx ၀၄၄-၄၇၆၅xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့ပိုင်း) ကျောက်ကြီး အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၉-၂၀၂၀ ၀၅၄-၄၉xxx ၀၅၄-၄၇၄၉xxx
ကျွဲပွဲ အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၉-၂၀၂၀ ၀၅၄-၄၈xxx ၀၅၄-၄၇၄၈xxx
ပျဉ်ပုံကြီး အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၉-၂၀၂၀ ၀၅၂-၇၀xxx ၀၅၂-၄၇၇၀xxx
နေပြည်တော် အာဟာရသုခစျေး အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၉-၂၀၂၀ ၀၆၇-၃၈xxx ၀၆၇-၄၆၃၈xxx
ရန်ကုန်တိုင်း
ဒေသကြီး
အင်းဒိုင် အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၉-၂၀၂၀ ၀၁-၆၂၅xxx ၀၁-၄၆၃၅xxx
ကချင်ပြည်နယ် ဟိုပင် အိတ်ချိန်း ၀၁-၁၀-၂၀၂၀ ၀၇၄-၆၂xxx ၀၇၄-၂၅၆၂xxx
စစ်ကိုင်းတိုင်း
ဒေသကြီး

ကောလင်း အိတ်ချိန်း ၀၁-၁၀-၂၀၂၀ ၀၇၅-၄၂xxx ၀၇၅-၂၀၄၂xxx
၀၁-၁၀-၂၀၂၀ ၀၇၅-၄၃xxx ၀၇၅-၂၀၄၃xxx

နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်သည့်နေ့မှစ၍ (၃) လအထိ အခမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။