×

ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များ လဲလှယ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား ပြောင်းလဲပါမည်

16 Oct 2020

(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက် တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နယ်မြေအိတ်ချိန်းလက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းလဲမည့်
ဖုန်းနံပါတ်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကန်ကြီးထောင့် အိတ်ချိန်း၀၄၂-၄၅xxx၀၄၂-၂၀၄၅xxx
ဓနုဖြူ အိတ်ချိန်း၀၄၆-၂၅xxx၀၄၆-၂၂၂၅xxx
ပန်းတနော် အိတ်ချိန်း၀၄၆-၃၀xxx၀၄၆-၂၂၃၀xxx
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါက် အိတ်ချိန်း၀၆၂-၄၅xxx၀၆၂-၂၀၄၅xxx
သရက် အိတ်ချိန်း၀၆၈-၂၁xxx၀၆၈-၂၀၂၁xxx
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတံတားဦး အိတ်ချိန်း၀၆၆-၄၄xxx၀၆၆-၂၀၄၄xxx
အုန်းချော အိတ်ချိန်း၀၈၅-၄၀xxx၀၈၅-၂၀၄၀xxx
မိုးမိတ် အိတ်ချိန်း၀၈၆-၄၅xxx၀၈၆-၂၂၄၅xxx
မွန်ပြည်နယ်မုတ္တမ အိတ်ချိန်း၀၅၇-၄၅xxx၀၅၇-၂၀၄၅xxx
ကျိုက္ခမီ အိတ်ချိန်း၀၅၇-၇၅xxx၀၅၇-၂၀၇၅xxx
ဇင်းကျိုက် အိတ်ချိန်း၀၅၇-၄၉xxx၀၅၇-၂၀၄၉xxx
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမော်လူး အိတ်ချိန်း၀၇၅-၆၅xxx၀၇၅-၂၀၆၅xxx
ဒီပဲယင်း အိတ်ချိန်း၀၇၁-၅၅xxx၀၇၁-၂၀၅၅xxx
ဝက်လက် အိတ်ချိန်း၀၇၅-၃၀xxx၀၇၅-၂၀၃၀xxx
တန့်ဆည် အိတ်ချိန်း၀၇၅-၄၉xxx၀၇၅-၂၀၄၉xxx
ဝန်းသို အိတ်ချိန်း၀၇၅-၅၀xxx၀၇၅-၂၀၅၀xxx
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)နောင်ချို အိတ်ချိန်း၀၈၂-၈၅xxx၀၈၂-၂၉၈၅xxx
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိပ်ကြီးခနောင်တို အိတ်ချိန်း၀၁-၂၆၈xxx၀၁-၈၂၆၈xxx

နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအကုန် အထိ အခမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။