×

ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များ လဲလှယ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား ပြောင်းလဲပါမည်

24 Dec 2020

(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက် တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နယ်မြေအိတ်ချိန်းလက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းလဲမည့်
ဖုန်းနံပါတ်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဝါးခယ်မ အိတ်ချိန်း၀၄၂-၆၀xxx၀၄၂-၂၀၆၀xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
(အနောက်)
အင်းမ အိတ်ချိန်း၀၅၃-၅၈xxx၀၅၃-၂၀၅၈xxx
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမြစ်ခြေ အိတ်ချိန်း၀၆၂-၆၅xxx၀၆၂-၂၀၆၅xxx
ဆင်ဖြူကျွန်း အိတ်ချိန်း၀၆၃-၄၀xxx၀၆၃-၂၀၄၀xxx
ပွင့်ဖြူ အိတ်ချိန်း၀၆၃-၆၀xxx၀၆၃-၂၀၆၀xxx
နေပြည်တော်MRTV ရုံး အိတ်ချိန်း၀၆၇-၇၉xxx၀၆၇-၈၀၇၉xxx
ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုတ် အိတ်ချိန်း၀၄၃-၆၀xxx၀၄၃-၂၀၆၀xxx
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဆိပ်ခွန် အိတ်ချိန်း၀၇၅-၇၅xxx၀၇၅-၂၀၇၅xxx
ရှမ်းပြည်နယ်
(တောင်ပိုင်း)
ဆိုက်ခေါင် အိတ်ချိန်း၀၈၁-၄၈xxx၀၈၁-၂၃၄၈xxx
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလောင်းလုံ အိတ်ချိန်း၀၅၉-၃၃xxx၀၅၉-၂၀၃၃xxx

အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကိုလည်း ခေတ်မီ အိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ကေဘယ်လ်ကွန်ရက်စနစ် (Copper Cable Network) အား မြန်နှုန်းမြှင့် သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် ဖန်ကြိုးမျှင် (Fiber Cable) အသုံးပြုတယ်လီဖုန်းစနစ်သုံး တယ်လီဖုန်းများဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တို တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နယ်မြေအိတ်ချိန်းMigration စတင်ပြုလုပ်မည့် ရက်စွဲ
လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းလဲမည့် ဖုန်းနံပါတ်
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးဂန့်ဂေါ အိတ်ချိန်း၀၁-၀၂-၂၀၂၁၀၆၂-၅၀xxx၀၆၂-၂၀၅၀xxx

မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး

မိတ္ထီလာ အိတ်ချိန်း
၀၁-၀၂-၂၀၂၁၀၆၄-၂၃xxxx၀၆၄-၂၂၂၃xxx
၀၁-၀၂-၂၀၂၁၀၆၄-၂၄xxxx၀၆၄-၂၂၂၄xxx
၀၁-၀၂-၂၀၂၁၀၆၄-၂၅xxxx၀၆၄-၂၂၂၅xxx
၀၁-၀၂-၂၀၂၁၀၆၄-၂၆xxxx၀၆၄-၂၂၂၆xxx
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးထီးချိုင့် အိတ်ချိန်း၀၁-၀၂-၂၀၂၁၀၇၅-၆၀xxx၀၇၅-၂၀၆၀xxx
၀၁-၀၂-၂၀၂၁၀၈၂-၄၀xxx၀၈၂-၂၉၄၀xxx
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)ကျောက်မဲ အိတ်ချိန်း၀၁-၀၂-၂၀၂၁၀၈၂-၄၁xxx၀၈၂-၂၉၄၁xxx
မွန်ပြည်နယ်သထုံ အိတ်ချိန်း၀၈-၀၂-၂၀၂၁၀၅၇-၄၀xxx၀၅၇-၂၀၄၀xxx
၀၈-၀၂-၂၀၂၁၀၅၇-၄၁xxx၀၅၇-၂၀၄၁xxx
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတမူး အိတ်ချိန်း၀၈-၀၂-၂၀၂၁၀၇၃-၄၀xxx၀၇၃-၂၀၄၀xxx
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးခရမ်း အိတ်ချိန်း၀၈-၀၂-၂၀၂၁၀၅၆-၃၀xxx၀၅၆-၂၀၃၀xxx
တိုက်ကြီး အိတ်ချိန်း၀၈-၀၂-၂၀၂၁၀၅၅-၂၀xxx၀၅၅-၂၂၂၀xxx
၀၈-၀၂-၂၀၂၁၀၅၅-၂၁xxx၀၅၅-၂၂၂၁xxx

နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်သည့်နေ့မှစ၍ (၃) လအထိ အခမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။