×

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း မှ ခေါ်ယူထားသော ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူး ရာထူး စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုမည့် ခုံနံပါတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

20 Oct 2017

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ခေါ်ယူထားသော ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူး ရာထူးစာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုရန် ခုံနံပါတ်စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် သက်ဆိုုင်ရာခုံနံပါတ် အသီးသီးကို အောက်ပါလင့်ခ်များမှတစ်ဆင့် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

Admin and HR for စီမံ/လူ့စွမ်းအား
Commercial for စီးပွားရေး
Finance for ဘဏ္ဏာရေး
Law for ဥပဒေ
Technical for နည်းပညာ