×

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူးရာထူး နေရာ(၃၂)နေရာ ခန့်ထားရေးအတွက် အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

08 Feb 2018

၁။            ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ခေါ်ယူ ထားသော လစာနှုန်းကျပ်(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူးရာထူး(၃၂) နေရာ တွင်ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများစာရင်းကိုအောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်သည်-

စဉ် ခုံအမှတ် အမည် အဖအမည်
၁။ ဥပဒေ -၁၇ ဦးရဲဇော်နိုင် ဦးနိုင်ဝင်း
၂။ စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၁၁၂ ဒေါ်အိမွန်ထွန်း ဦးဝင်းဦး
၃။ စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၃၆ ဒေါ်ပြုံးမာခင် ဦးခင်မောင်ဖြိုး
၄။ စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၁၁၃ ဦးညီညီထွန်း ဦးကြည်ဝင်း
၅။ စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၃၄ ဦးလွင်မိုးကျော် ဦးကျော်ထွန်း
၆။ စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၇၀ ဒေါ်ဖြူဖြူသန့် ဦးတင်မောင်
၇။ စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၇၁ ဦးရဲသီဟလွင် ဦးသန်းလွင်
၈။ စီးပွားရေး-၂၉ ဒေါ်ခိုင်မာဝင်းကြည် ဦးဇော်သန်းဝင်း
၉။ စီးပွားရေး- ၉ ဒေါ်ဇင်မာအောင်-၃ ဦးငွေ
၁၀။ ဘဏ္ဍာရေး -၆ ဒေါ်ခိုင်သီတာ ဦးခင်မောင်ကျော်
၁၁။ ဘဏ္ဍာရေး -၈ ဒေါ်မို့မို့အောင် ဦးသိန်းအောင်
၁၂။ စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၁၀၃ ဒေါ်ဆု(ခ)ရို့စ်ဘင်နီ ဦးစောခင်မောင်စိန်
၁၃။ စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၁၂၄ ဦးသော်တာထွေး ဦးရီထွေး
၁၄။ စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၁၃၀ ဦးအောင်ကျော်ကျော် ဦးကျင်အောင်
၁၅။ စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၅ ဦးဇော်လင်းအောင် ဦးအရွန်းကူးမား
၁၆။ စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၅၄ ဒေါ်နန်းအိအိခိုင် ဦးဘီရော်
၁၇။ စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၉၃ ဒေါ်မိုးမြင့်သူ ဦးမြင့်ဝေ
၁၈။ စီးပွားရေး-၁၇ ဦးထွန်းလင်းမောင် ဦးမြင့်သိန်း
၁၉။ စီးပွားရေး-၂၅ ဒေါ်ခင်ခင်ကောင်း ဦးမြင့်အောင်
၂၀။ စီးပွားရေး- ၈ ဒေါ်နီလာသိမ့် ဦးဖြူ
၂၁။ နည်းပညာ-၁၄၃ ဒေါ်ဂိုဂိုထက်နွယ်ထွန်း ဦးကျော်သီဟ
၂၂။ နည်းပညာ-၁၆၀ ဒေါ်သိင်္ဂီစိုး ဦးအောင်ဆွေ
၂၃။ နည်းပညာ-၁၆၂ ဒေါ်ဆုမြတ်မွန် ဦးဝင်းမော်
၂၄။ နည်းပညာ-၁၈၅ ဦးကြည်ဆွေအောင် ဦးခင်မောင်ကြည်
၂၅။ နည်းပညာ-၂၆၃ ဒေါ်ရွှန်းလဲ့အောင် ဦးနေဦး
၂၆။ နည်းပညာ-၆၄ ဒေါ်မေသူဖြိုး ဦးသိန်းစိုး
၂၇။ နည်းပညာ-၁၃၂ ဒေါ်ကြူကြူဝင်း ဦးအောင်သောင်း
၂၈။ နည်းပညာ-၁၃၉ ဒေါ်သဉ္ဇာရည်မွန်ရှိန် ဦးသန်းရှိန်
၂၉။ နည်းပညာ-၂၇၄ ဦးစောဒေးဗစ်ဆန်း ဦးစန်းမြင့်
၃၀။ နည်းပညာ-၂၈၄ ဒေါ်ချိုယုလွင် ဦးမောင်ညွန့်သာ
၃၁။ နည်းပညာ-၄၁ ဒေါ်ပွင့်ပွင့်ခိုင် ဦးမြင့်သူ
၃၂။ နည်းပညာ-၄၅ ဒေါ်ခင်နှင်းထိုက် ဦးတင်မြင့်

၂။         ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများသည် ( ၁၆ -၂ – ၂၀၁၈) ရက်နေ့ တွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ စီမံရေးရာနှင့် ဥပဒေရေးရာဌာနကြီး၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန၊ အမှတ်(၄၄/၁၁၄)၊ အောက် ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့သို့ သတင်းပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်အလက်များကို တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားပါသည်-

(က) သက်တမ်းရှိ လေဘာမူရင်း

(ခ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား 

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း