×

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူးရာထူး နေရာ(၃၂)နေရာ ခန့်ထားရေးအတွက် အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

08 Feb 2018

၁။            ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ခေါ်ယူ ထားသော လစာနှုန်းကျပ်(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူးရာထူး(၃၂) နေရာ တွင်ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများစာရင်းကိုအောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်သည်-

စဉ်ခုံအမှတ်အမည်အဖအမည်
၁။ဥပဒေ -၁၇ဦးရဲဇော်နိုင်ဦးနိုင်ဝင်း
၂။စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၁၁၂ဒေါ်အိမွန်ထွန်းဦးဝင်းဦး
၃။စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၃၆ဒေါ်ပြုံးမာခင်ဦးခင်မောင်ဖြိုး
၄။စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၁၁၃ဦးညီညီထွန်းဦးကြည်ဝင်း
၅။စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၃၄ဦးလွင်မိုးကျော်ဦးကျော်ထွန်း
၆။စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၇၀ဒေါ်ဖြူဖြူသန့်ဦးတင်မောင်
၇။စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၇၁ဦးရဲသီဟလွင်ဦးသန်းလွင်
၈။စီးပွားရေး-၂၉ဒေါ်ခိုင်မာဝင်းကြည်ဦးဇော်သန်းဝင်း
၉။စီးပွားရေး- ၉ဒေါ်ဇင်မာအောင်-၃ဦးငွေ
၁၀။ဘဏ္ဍာရေး -၆ဒေါ်ခိုင်သီတာဦးခင်မောင်ကျော်
၁၁။ဘဏ္ဍာရေး -၈ဒေါ်မို့မို့အောင်ဦးသိန်းအောင်
၁၂။စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၁၀၃ဒေါ်ဆု(ခ)ရို့စ်ဘင်နီဦးစောခင်မောင်စိန်
၁၃။စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၁၂၄ဦးသော်တာထွေးဦးရီထွေး
၁၄။စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၁၃၀ဦးအောင်ကျော်ကျော်ဦးကျင်အောင်
၁၅။စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၅ဦးဇော်လင်းအောင်ဦးအရွန်းကူးမား
၁၆။စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၅၄ဒေါ်နန်းအိအိခိုင်ဦးဘီရော်
၁၇။စီမံ/လူ့စွမ်းအား -၉၃ဒေါ်မိုးမြင့်သူဦးမြင့်ဝေ
၁၈။စီးပွားရေး-၁၇ဦးထွန်းလင်းမောင်ဦးမြင့်သိန်း
၁၉။စီးပွားရေး-၂၅ဒေါ်ခင်ခင်ကောင်းဦးမြင့်အောင်
၂၀။စီးပွားရေး- ၈ဒေါ်နီလာသိမ့်ဦးဖြူ
၂၁။နည်းပညာ-၁၄၃ဒေါ်ဂိုဂိုထက်နွယ်ထွန်းဦးကျော်သီဟ
၂၂။နည်းပညာ-၁၆၀ဒေါ်သိင်္ဂီစိုးဦးအောင်ဆွေ
၂၃။နည်းပညာ-၁၆၂ဒေါ်ဆုမြတ်မွန်ဦးဝင်းမော်
၂၄။နည်းပညာ-၁၈၅ဦးကြည်ဆွေအောင်ဦးခင်မောင်ကြည်
၂၅။နည်းပညာ-၂၆၃ဒေါ်ရွှန်းလဲ့အောင်ဦးနေဦး
၂၆။နည်းပညာ-၆၄ဒေါ်မေသူဖြိုးဦးသိန်းစိုး
၂၇။နည်းပညာ-၁၃၂ဒေါ်ကြူကြူဝင်းဦးအောင်သောင်း
၂၈။နည်းပညာ-၁၃၉ဒေါ်သဉ္ဇာရည်မွန်ရှိန်ဦးသန်းရှိန်
၂၉။နည်းပညာ-၂၇၄ဦးစောဒေးဗစ်ဆန်းဦးစန်းမြင့်
၃၀။နည်းပညာ-၂၈၄ဒေါ်ချိုယုလွင်ဦးမောင်ညွန့်သာ
၃၁။နည်းပညာ-၄၁ဒေါ်ပွင့်ပွင့်ခိုင်ဦးမြင့်သူ
၃၂။နည်းပညာ-၄၅ဒေါ်ခင်နှင်းထိုက်ဦးတင်မြင့်

၂။         ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများသည် ( ၁၆ -၂ – ၂၀၁၈) ရက်နေ့ တွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ စီမံရေးရာနှင့် ဥပဒေရေးရာဌာနကြီး၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန၊ အမှတ်(၄၄/၁၁၄)၊ အောက် ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့သို့ သတင်းပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်အလက်များကို တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားပါသည်-

(က) သက်တမ်းရှိ လေဘာမူရင်း

(ခ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား 

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း