×

မန္တလေးတွင်ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များလဲလှယ်မည်ဖြစ်သဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအားပြောင်းလဲမည်

29 Nov 2017

(ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၇) – MPT အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေးနှင့် ခေတ်မီ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မန္တလေးအိတ်ချိန်း နှင့် စျေးချိုအိတ်ချိန်းများကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များ နှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်း နံပါတ်များလည်း အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အိတ်ချိန်း နယ်မြေ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ် အသစ်ပြောင်းလဲမည့် ဖုန်းနံပါတ်
မန္တလေးအိတ်ချိန်း  

 

မန္တလေးမြို့
အိတ်ချိန်းနယ်မြေ

၀၂ – ၂၁xxx ၀၂ – ၄၀၂၁xxx
၀၂ – ၂၂xxx ၀၂ – ၄၀၂၂xxx
၀၂ – ၂၃xxx ၀၂ – ၄၀၂၃xxx
၀၂ – ၂၄xxx ၀၂ – ၄၀၂၄xxx
၀၂ – ၂၅xxx ၀၂ – ၄၀၂၅xxx
၀၂ – ၃၀xxx ၀၂ – ၄၀၃၀xxx
၀၂ – ၃၁xxx ၀၂ – ၄၀၃၁xxx
၀၂ – ၃၂xxx ၀၂ – ၄၀၃၂xxx
၀၂ – ၃၃xxx ၀၂ – ၄၀၃၃xxx
၀၂ – ၃၄xxx ၀၂ – ၄၀၃၄xxx
၀၂ – ၃၅xxx ၀၂ – ၄၀၃၅xxx
၀၂ – ၃၆xxx ၀၂ – ၄၀၃၆xxx
၀၂ – ၃၉xxx ၀၂ – ၄၀၃၉xxx
၀၂ – ၆၀xxx ၀၂ – ၄၀၆၀xxx
၀၂ – ၆၁xxx ၀၂ – ၄၀၆၁xxx
၀၂ – ၆၃xxx ၀၂ – ၄၀၆၃xxx
၀၂ – ၆၄xxx ၀၂ – ၄၀၆၄xxx
၀၂ – ၆၅xxx ၀၂ – ၄၀၆၅xxx
၀၂ – ၆၆xxx ၀၂ – ၄၀၆၆xxx
၀၂ – ၆၇xxx ၀၂ – ၄၀၆၇xxx
၀၂ – ၆၈xxx ၀၂ – ၄၀၆၈xxx
၀၂ – ၆၉xxx ၀၂ – ၄၀၆၉xxx
၀၂ – ၇၁xxx ၀၂ – ၄၀၇၁xxx
၀၂ – ၇၂xxx ၀၂ – ၄၀၇၂xxx
၀၂ – ၇၃xxx ၀၂ – ၄၀၇၃xxx
၀၂ – ၇၅xxx ၀၂ – ၄၀၇၅xxx
၀၂ – ၇၆xxx ၀၂ – ၄၀၇၆xxx
စျေးချိုပလာဇာ အိတ်ချိန်း ၀၂ – ၈၆xxx ၀၂ – ၄၀၈၆xxx

အဆိုပါ နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် MPT မှ မိမိတို့၏ ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများအနေဖြင့် ဆက်သွယ်မှု အဆင်ပြေစေရန် Call Forward ၀န်ဆောင်မှုကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ အကုန်အထိ အခမဲ့ ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိ နံပါတ် သို့မဟုတ် နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။