×

မန္တလေးတွင်ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များလဲလှယ်မည်ဖြစ်သဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအားပြောင်းလဲမည်

29 Nov 2017

(ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၇) – MPT အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေးနှင့် ခေတ်မီ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မန္တလေးအိတ်ချိန်း နှင့် စျေးချိုအိတ်ချိန်းများကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များ နှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်း နံပါတ်များလည်း အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အိတ်ချိန်း နယ်မြေ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းလဲမည့် ဖုန်းနံပါတ်
မန္တလေးအိတ်ချိန်း 

 

မန္တလေးမြို့
အိတ်ချိန်းနယ်မြေ

၀၂ – ၂၁xxx၀၂ – ၄၀၂၁xxx
၀၂ – ၂၂xxx၀၂ – ၄၀၂၂xxx
၀၂ – ၂၃xxx၀၂ – ၄၀၂၃xxx
၀၂ – ၂၄xxx၀၂ – ၄၀၂၄xxx
၀၂ – ၂၅xxx၀၂ – ၄၀၂၅xxx
၀၂ – ၃၀xxx၀၂ – ၄၀၃၀xxx
၀၂ – ၃၁xxx၀၂ – ၄၀၃၁xxx
၀၂ – ၃၂xxx၀၂ – ၄၀၃၂xxx
၀၂ – ၃၃xxx၀၂ – ၄၀၃၃xxx
၀၂ – ၃၄xxx၀၂ – ၄၀၃၄xxx
၀၂ – ၃၅xxx၀၂ – ၄၀၃၅xxx
၀၂ – ၃၆xxx၀၂ – ၄၀၃၆xxx
၀၂ – ၃၉xxx၀၂ – ၄၀၃၉xxx
၀၂ – ၆၀xxx၀၂ – ၄၀၆၀xxx
၀၂ – ၆၁xxx၀၂ – ၄၀၆၁xxx
၀၂ – ၆၃xxx၀၂ – ၄၀၆၃xxx
၀၂ – ၆၄xxx၀၂ – ၄၀၆၄xxx
၀၂ – ၆၅xxx၀၂ – ၄၀၆၅xxx
၀၂ – ၆၆xxx၀၂ – ၄၀၆၆xxx
၀၂ – ၆၇xxx၀၂ – ၄၀၆၇xxx
၀၂ – ၆၈xxx၀၂ – ၄၀၆၈xxx
၀၂ – ၆၉xxx၀၂ – ၄၀၆၉xxx
၀၂ – ၇၁xxx၀၂ – ၄၀၇၁xxx
၀၂ – ၇၂xxx၀၂ – ၄၀၇၂xxx
၀၂ – ၇၃xxx၀၂ – ၄၀၇၃xxx
၀၂ – ၇၅xxx၀၂ – ၄၀၇၅xxx
၀၂ – ၇၆xxx၀၂ – ၄၀၇၆xxx
စျေးချိုပလာဇာ အိတ်ချိန်း၀၂ – ၈၆xxx၀၂ – ၄၀၈၆xxx

အဆိုပါ နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် MPT မှ မိမိတို့၏ ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများအနေဖြင့် ဆက်သွယ်မှု အဆင်ပြေစေရန် Call Forward ၀န်ဆောင်မှုကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ အကုန်အထိ အခမဲ့ ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိ နံပါတ် သို့မဟုတ် နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။