×

မြန်မာ့ လူကြိုက်အများဆုံး ကုန်အမှတ်တံဆိပ် MPT

06 Jul 2016

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာသည္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား သုေတသန ေလ့လာခ်က္အရ “the Most Loved Brand in Myanmar” ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ရရွိခဲ့

(ရန္ကုန္၊ ၆ ဇူလိုင္ ၂၀၁၆) – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း MPT သည္ ကမာၻအၾကီးဆံုး ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ WPP ႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Millward Brown တို႔ေဆာင္ရြက္သည့္ BrandZ မွ “Sportlight on Myanmar ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းအရ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ လူႀကိဳက္ အမ်ားဆံုး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ စာရင္း၏ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ သုေတသနေလ့လာခ်က္သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ၄၂ ခုမွ ေကာ္ဖီ၊ အခ်ိဳရည္၊ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ အစရွိေသာ အမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳး အနက္ စားသုံးသူမ်ား အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို အေျခခံကာ ႏုိင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္းမွ လူေပါင္း ၁၆၆၀ ဦးကို ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

“ဒီလိုအသိအမွတ္ျပဳမႈကို လက္ခံရရွိတဲ့အတြက္တကယ့္ကို ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဖာက္သည္ေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကိုအသံုးျပဳသူေတြနဲ႔၊ ျပည္သူလုထုကေန အခုလိုမ်ိဳး ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ MPT ရဲ့ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ ျမန္မာျပည္သူေတြ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳႏိုင္ေစေရး တို႔အတြက္ တီထြင္ဆန္းသစ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သံုးစြဲသူ ျပည္သူေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ပုိမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ေတြေပးစြမ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု MPT-KSGM Joint Operation မွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Takashi Nagashima က အသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူႀကိဳက္မ်ားဆံုး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ MPT အေနျဖင့္ စုစုေပါင္း ၁၂၉ မဲျဖင့္ထိပ္ဆံုး ေနရာတြင္ရပ္တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စစ္တမ္းအရ သုံးစြဲသူမ်ား၏ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈႏွင့္ ခ်စ္ခင္မႈကုိ တိုင္းတာရာတြင္ MPT ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုုင္မႈတို႔မွာ အျမဲတမ္းဆက္စပ္ေနၿပီး သုံးစြဲသူမ်ား၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အေပၚ စြဲလမ္းမႈတို႔ျဖင့္ တိုင္းတာထားပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရးအဖြဲ႔ ရရွိသည့္ အခ်က္ အလက္အမ်ားအရ MPT သည္ ျမန္မာ့လူႀကိဳက္မ်ားဆံုး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္တြင္ လူအမ်ား၏ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္မႈ အမ်ားဆံုးရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

အဆိုပါသုေတသနစစ္တမ္းသည္ The Most Loved brand, The Most Differentiated brand, The Most Innovative brand, the brand with Strongest Proposition ႏွင့္ how global perform in Myanmar VS the world အစရွိ ေခါင္းစဥ္ ၅ ခု ေအာက္တြင္စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာမႈရလဒ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈ႕လိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါလင့္တြင္ ေဒါင္းလုပ္ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

http://wppbaz.com/admin/uploads/files/WPP_%20Myanmar_2016_Download.pdf