×

ရှမ်းပြည်နယ် လားရှိုး နှင့် တောင်ကြီး တွင် ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များ လဲလှယ်မည်ဖြစ်သဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား ပြောင်းလဲမည်

01 Jun 2016

ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ ၀၁ ရက် – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) က ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေးနှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်ရန် ရှမ်းပြည်နယ် လားရှိးအိတ်ချိန်းနယ်မြေအတွင်းနှင့် တောင်ကြီးအိတ်ချိန်းနယ်မြေအတွင်းတွင် ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်သဖြင့် အော်တို တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းလဲမည့်နေ့ရက်နှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဇွန်လ ၁ရရက်၊ ၂၀၁၆

ဧရိယာ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ် အသစ်ပြောင်းလဲမည့် ဖုန်းနံပါတ် ရက်စွဲ
လားရှိုး အိတ်ချိန်း ဧရိယာ(ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း) 082-22xxx

၀၈၂-၂၃xxx

082-24xxx

၀၈၂-၂၂xxx ၀၈၂-၂၃xxx ၀၈၂-၂၄xxx

၀၈၂-၂၂၀၂xxx ၀၈၂-၂၂၀၃xxx ၀၈၂-၂၂၀၄xxx

ဇွန်လ ၁ဝရက်၊ ၂၀၁၆
တောင်ကြီး အိတ်ချိန်း ဧရိယာ (ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း) ၀၈၁-၂၀xxxx ၀၈၁-၂၁၃xxxx

အဆိုပါ နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ အနေဖြင့် ဆက်သွယ်မှု အဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ယခု ၂၀၁၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ အခမဲ့ ပေးထားမည် ဖြစ်ပါသည်။