×

အမေများနေ့တွင် မိခင်များနှင့် ဖုန်းပိုပြောကြပါစို့

09 May 2015

၂၀၁၅ခုနှစ်၊ မေလ ၁၀ ရက်မှ ၁၆ရက်အတွင်း ဖုန်းငွေဖြည့်လျှင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက ၃ဝရာခိုင်နှုန်း အပိုထပ်ဆောင်းငွေ ဖြည့်တင်း
ပေးမည် ဖြစ်ပါ သည်။

အမေများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းသည် သုံးစွဲသူများအား မိမိချစ်ခင်မြတ်နိုးသောမိဘများထံသို့ ဖုန်းပိုမိုခေါ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက် ဖုန်းငွေဖြည့်လျှင် ၃ဝရာခိုင်နှုန်း ထပ်မံအပိုဆောင်းပေးခြင်းဖြင့် အထူးအရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အပိုထပ်ဆောင်းငွေကို ရရှိခံစားနိုင်ရန် အတွက် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ မေလ ၁ဝရက်နေ့မှ ၁၆ရက်နေ့အတွင်း၊ သုံးစွဲသူများသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဖုန်းငွေဖြည့်နိုင််ပြီး၊
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း မည်သည့့့်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုမဆို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ခေါ်ဆိုအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ GSM,WCDMA နှင့် CDMA သုံးစွဲသူ များ အားလုံး သည် ဤအရောင်းမြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ် အတွက် အကြုံးဝင်ပါသည်။ ငွေဖြည့်လိုက်သည်နှင့်
သုံးစွဲသူ၏ဖုန်းသို့ အပိုထပ်ဆောင်းငွေကို အလိုအလျောက် ဖြည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ငွေဖြည့်သည့်ပမာဏ အပိုထပ်ဆောင်းပေးငွေ
၁၀၀၀ ကျပ်  ၃၀၀ ကျပ်
၃၀၀၀ ကျပ်  ၉၀၀ ကျပ်
၅၀၀၀ ကျပ်  ၁၅၀၀ ကျပ်
၁၀၀၀၀ ကျပ် ၃၀၀၀ ကျပ်
၂၀၀၀၀ ကျပ် ၆၀၀၀ ကျပ်
၃၀၀၀၀ ကျပ် ၉၀၀၀ ကျပ်

Notes:

  1. မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းအတွက်သာ အပိုထပ်ဆောင်းငွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
  2. အပိုထပ်ဆောင်းငွေရရှိရန် ငွေဖြည့်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများမှာ – (ခဲခြစ်ကဒ်၊, အီလက်ထရောနစ် ငွေဖြည့်ကဒ်၊ ဘဏ် မှတဆင့်ငွေဖြည့်ခြင်းနှင့် Myanmar Mobile Money မှငွေဖြည့်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။)(CDMA သုံးစွဲသူများသည် Myanmar Mobile Money မှငွေဖြည့်၍မရနိုင်ပါ)

 

ဤအရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်မှတဆင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ နို်င်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိသုံးစွဲသူများ သည် အပိုထပ်ဆောင်းငွေကို သုံးစွဲခွင့်ရရှိကြသဖြင့် ချစ်ခင်မြတ်နိုးရသော မိဘများနှင့် ပိုမို ခိုင်မြဲသော ဆက်သွယ်မှုများ ရရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက  www.facebook.com/mptofficialpage သို့ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုခြင်း
(သို့မဟုတ်)ဖုန်းနံပါတ် ၁၀၆ (၂၄နာရီ အခမဲ့ဖုန်းဖြေကြားခြင်းဌာန) သို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။,