ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များ လဲလှယ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား ပြောင်းလဲပါမည်

(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက် တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကိုလည်း ခေတ်မီ အိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ကေဘယ်လ်ကွန်ရက်စနစ် (Copper Cable Network) အား မြန်နှုန်းမြှင့် သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် ဖန်ကြိုးမျှင် (Fiber Cable) အသုံးပြုတယ်လီဖုန်း စနစ်နှင့် ကြိုးမဲ့စနစ်သုံး (Wireless) တယ်လီဖုန်းများဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တို တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နယ်မြေအိတ်ချိန်းလက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းလဲမည့်

ဖုန်းနံပါတ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)ပေါက်ခေါင်း အိတ်ချိန်း၀၅၃-၄၅xxx၀၅၃-၂၀၄၅xxx
ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ် အိတ်ချိန်း၀၇၀-၇၀xxx၀၇၀-၂၀၇၀xxx
ကချင်ပြည်နယ်နမ္မား အိတ်ချိန်း၀၇၄-၆၄xxx၀၇၄-၂၅၆၄xxx
မော်ဟန် အိတ်ချိန်း၀၇၄-၈၆xxx၀၇၄-၂၅၈၆xxx
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစဥ့်ကိုင် အိတ်ချိန်း၀၆၆-၄၀xxx၀၆၆-၂၀၄၀xxx
နွားထိုးကြီး အိတ်ချိန်း၀၆၆-၈၀xxx၀၆၆-၂၀၈၀xxx
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလဲချား အိတ်ချိန်း၀၈၁-၃၂xxx၀၈၁-၂၃၃၂xxx
ဖယ်ခုံ အိတ်ချိန်း၀၈၁-၅၆xxx၀၈၁-၂၃၅၆xxx
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေး စက်မှုဇုန် အိတ်ချိန်း၀၇၃-၃၀xxx၀၇၃-၂၀၃၀xxx
နယ်မြေအိတ်ချိန်းMigration စတင်ပြုလုပ်မည့်

ရက်စွဲ

လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းလဲ

မည့်

ဖုန်းနံပါတ်

ဧရာဝတီတိုင်း

ဒေသကြီး

မြောင်းမြ

အိတ်ချိန်း

၂၇-၀၇-၂၀၂၀၀၄၂-၇၀xxx၀၄၂-၂၀၇၀xxx
၀၄၂-၇၁xxx၀၄၂-၂၀၇၁xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)ဇေယျဝတီ အိတ်ချိန်း၂၇-၀၇-၂၀၂၀၀၅၄-၈၅xxx၀၅၄-၄၇၈၅xxx
နေပြည်တော်ကျည်တောင်ကန် အိတ်ချိန်း၂၇-၀၇-၂၀၂၀၀၆၇-၅၂၀xxx၀၆၇-၄၇၂၀xxx
၀၆၇-၅၂၁xxx၀၆၇-၄၇၂၁xxx
ပုဗ္ဗသီရိ (စစ်မှုထမ်း)

အိတ်ချိန်း

၂၇-၀၇-၂၀၂၀၀၆၇-၅၂၂xxx၀၆၇-၄၇၂၂xxx
ရှမ်းပြည်နယ်

တောင်ပိုင်း

လွိုင်လင် အိတ်ချိန်း၂၀-၀၇-၂၀၂၀၀၈၁-၃၁၀xxx၀၈၁-၂၃၁၀xxx
ရန်ကုန်တိုင်း

ဒေသကြီး

တွံတေးအိတ်ချိန်း၂၇-၀၇-၂၀၂၀၀၄၅-၅၀xxx၀၄၅-၂၀၅၀xxx
၀၄၅-၅၁xxx၀၄၅-၂၀၅၁xxx
ထန်းတပင် အိတ်ချိန်း၂၇-၀၇-၂၀၂၀၀၁-၆၁၉xxx၀၁-၄၆၁၉xxx
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးညောင်တုန်း အိတ်ချိန်း၀၃-၀၈-၂၀၂၀၀၄၆-၂၀xxx၀၄၆-၂၂၂၀xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)ဖြူး အိတ်ချိန်း၀၃-၀၈-၂၀၂၀၀၅၄-၄၀xxx၀၅၄-၂၈၄၀xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်)လက်ပံတန်း အိတ်ချိန်း၀၃-၀၈-၂၀၂၀၀၅၃-၃၂xxx၀၅၃-၂၀၃၂xxx
နေပြည်တော်ပြန်ကပြေး အိတ်ချိန်း၀၃-၀၈-၂၀၂၀၀၆၇-၅၅၀xxx၀၆၇-၄၅၅၀xxx
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနမ့်ခမ်း အိတ်ချိန်း၀၃-၀၈-၂၀၂၀၀၈၂-၆၁xxx၀၈၂-၂၉၆၁xxx
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းနမ့်စန် အိတ်ချိန်း၀၃-၀၈-၂၀၂၀၀၈၁-၈၀xxx၀၈၁-၂၃၈၀xxx
ရွှေညောင် အိတ်ချိန်း၀၃-၀၈-၂၀၂၀၀၈၁-၄၅xxx၀၈၁-၂၃၄၅xxx
မွန်ပြည်နယ်ရေး အိတ်ချိန်း၁၀-၀၈-၂၀၂၀၀၅၇-၅၀xxx၀၅၇-၂၀၅၀xxx
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းမိုင်းဆတ် အိတ်ချိန်း၁၀-၀၈-၂၀၂၀၀၈၄-၆၀xxx၀၈၄-၂၀၆၀xxx
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးဥက္ကံ အိတ်ချိန်း၁၀-၀၈-၂၀၂၀၀၅၅-၂၉xxx၀၅၅-၂၂၂၉xxx

နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်သည့်နေ့မှစ၍ (၃) လအထိ အခမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

စာပေချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက် MPT နှင့် ဝန်ဇင်း Mobile App တို့မှ “ဖတ်ညွှန်းဒိုင်ယာရီ” စာညွှန်းပြိုင်ပွဲအား ကျင်းပ

(ရန်ကုန်၊ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်) – MPT သည် ဝန်ဇင်း Mobile App နှင့်ပူးပေါင်း၍ စာပေချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက် ဆန်းသစ်သော စာဖတ်ညွှန်းရေးသားမှုပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် “ဖတ်ညွှန်းဒိုင်ယာရီ” စာညွှန်းပြိုင်ပွဲကို ဇူလိုင် (၁) ရက်နေ့တွင် စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ ဤစာညွှန်းပြိုင်ပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ စာဖတ်ပရိသတ်များ တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်၊ စာပေ တတ်မြောက်ရေးကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံ၏မျိုးဆက်သစ် ရွက်ပုန်းသီးလူငယ်စာရေးဆရာများကို ရှာဖွေဖော် ထုတ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ပဏာမခြေလှမ်းသစ်အဖြစ် အစပျိုးလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။

“ဖတ်ညွှန်းဒိုင်ယာရီ”စာညွှန်းပြိုင်ပွဲသည် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ စာပေချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကောင်းသော အတွေ့အကြုံသစ်များစွာကို ယူဆောင်လာနိုင်မည်မှာ အသေအချာပင် ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် နာမည်ကျော်စာရေးဆရာ (၄)ဦး၏ စာအုပ်ပေါင်း (၂၀)အနက်မှ မိမိတို့၏ ကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး စာအုပ်ကို ရွေးချယ်ပြီး ထိုစာအုပ်အား ဖတ်ရှုမှုအပေါ်တွင် မိမိကိုယ်ပိုင်အမြင်နှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များအား စာပိုဒ်တိုဖြင့် ရှင်းလင်းထိမိစွာ ရေးသားဖော်ပြရမည် ဖြစ်သည်။

ထို့နောက် ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် မိမိကိုယ်တိုင်ရေးသားထားသော ဖတ်ညွှန်းများကို မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် Facebook Account တွင် သက်ဆိုင်ရာ Hashtag (#(AuthorName)ReviewDiary #MPTWunZinn) အားအသုံးပြုပြီး အောက်ပါ အချိန်ဇယားအတိုင်း Public ဖြင့် ပို့စ်တင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ထို့နောက် “ဖတ်ညွှန်းဒိုင်ယာရီ” စာညွှန်းပြိုင်ပွဲ၏ Facebook Group ဖြစ်သည့် http://bit.ly/ReviewDiaryFB ကို ဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်သူရဲ့ အချက်အလက်တချို့ကို Google Form မှတစ်ဆင့် တောင်းခံမည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်အနေဖြင့် မေးထားသော အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်း ပြီးပါက မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။

စာရေးဆရာအမည်အချိန်ပြိုင်ပွဲစာရင်းဝင် စာအုပ်များHashtag
အကြည်တော်ဇူလိုင်လ

(၁)ရက် မှ (၁၀)ရက်

၁။ ဘီလူး

၂။ ရွှေမိုးသည်း

၃။ ပြုံးရွှင်သည် ငိုတတ်သည်

၄။ယောက္ခမနှင့်တစ်ထောင့်တစ်ည

၅။ ဇော်က ကနေသည်

#AKyiTawReviewDiary

#WunZinnMPT

စံပယ်ဖြူနုဇူလိုင်လ

(၁၁)ရက် မှ (၂၀)ရက်

၁။ အလွမ်းဆိုင်

၂။ လှပ်၍လွင့်သော ကမ္ဘာ

၃။ ခေတ်ရယ် အချစ်ရယ်

၄။ မြောက်ဖျားက အလွမ်းရာသီ

၅။ အယ်နီ

#SabalPhyuNuReviewDiary

#WunZinnMPT

မစန္ဒာဇူလိုင်လ

(၂၁)ရက် မှ (၃၀)ရက်

၁။ အရိပ်

၂။  ဆဋ္ဌဂံ

၃။ ဟိုဘက်ကမ်းက လွမ်းပုံပြင်

၄။ ဂျီဟောသူ

၅။ ဘဝအိပ်မက် ပန်းအိပ်မက်

#MaSandarReviewDiary

#WunZinnMPT

သိုးဆောင်းဇူလိုင်လ

(၃၁)ရက် မှ ဩဂုတ်လ (၉)ရက်

၁။ ဤအရပ်တွင် မိုးညိုခဲ့သည်

၂။ လက်ညှိုးထိုး၍ ပန်းဝေသီ

၃။ သိသောသူမည်ကား ကြားပါစေ

၄။ အကြင်သူသည်

၅။ ပဉ္စလက်ရွာ

#ThoeSaungReviewDiary

#WunZinnMPT

 “ဒီပြိုင်ပွဲဟာ စာဖတ်ခြင်းက စာပေတတ်မြောက်ရေးနဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေကို တိုးတက်စေပြီး စာရေးခြင်းက စာနာနားလည်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို သက်သေပြလိုက်တာပါ။ အခုလို ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလနဲ့ ပုံမှန်အခြေအနေသစ်မှာ အထူးသဖြင့် စာပေချစ်မြတ်နိုးသူ လူငယ်တွေအတွက် စာဖတ်ခြင်းနဲ့စာရေးခြင်းကို ပိုမိုအားပေးလိုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်  မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကနေ ထက်မြက်တဲ့ စာရေးဆရာတွေ အများကြီးပေါ်ထွက်လာတာကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့နေရပြီး ကျွန်တော်တို့ကျင်းပလိုက်တဲ့ “ဖတ်ညွှန်းဒိုင်ယာရီ”စာညွှန်းပြိုင်ပွဲက မျိုးဆက်သစ် မြန်မာစာရေး ဆရာတွေ ဖြစ်လာဖို့ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်”  ဟု MPT-KGSM Joint Operations မှ စီးပွားရေးဌာနကြီး၏ အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Tetsunori Nagashima မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

ပြိုင်ပွဲဝင်များအတွက် ဆုလက်ဆောင် စာရင်းများအား အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဆုအမျိုးအစားဆုလက်ဆောင်များအရေအတွက်
“ဖတ်ညွှန်းဒိုင်ယာရီ” စာညွှန်းပြိုင်ပွဲ၏ ပြိုင်ပွဲဝင်များအားလုံး၁,၀၀၀ကျပ်

ဝန်ဇင်း Credit Code

 

ပြိုင်ပွဲဝင်များအားလုံး
ပထမဆု100 GB + ၂သိန်းကျပ် (MPT ငွေဖြည့်ကတ်) + ၃သောင်းကျပ် ဝန်ဇင်း Credit Code + စာရေးဆရာ၏ အမှတ်တရ   လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောစာအုပ်၄ဦး
ဒုတိယဆု50 GB + ၁သိန်းကျပ် (MPT ငွေဖြည့်ကတ်) + ၂သောင်းကျပ် ဝန်ဇင်း Credit Code + စာရေးဆရာ၏ အမှတ်တရလက်မှတ် ရေးထိုးထားသောစာအုပ်၄ဦး
တတိယဆု30 GB + ၅သောင်းကျပ် (MPT ငွေဖြည့်ကတ်) + ၁သောင်း ကျပ် ဝန်ဇင်း Credit Code + စာရေးဆရာ၏ အမှတ်တရ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောစာအုပ်၄ဦး
People Choice Award50 GB + ၁သိန်းကျပ် (MPT ငွေဖြည့်ကတ်) + ၂သောင်းကျပ် ဝန်ဇင်း Credit Code + စာရေးဆရာ၏ အမှတ်တရလက်မှတ် ရေးထိုးထားသော စာအုပ်၄ဦး

*အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်းကို စာညွှန်းရေးသားမှုများနှင့် ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ အရေးအသားများအပေါ် အခြေခံသွား မည်ဖြစ်သည်။ People Choice Award အား Facebook တွင် Like and Share (Facebook Reaction) အများဆုံး ရရှိသည့် အရေအတွက် အပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ရွေးချယ်ချီးမြှင့်သွားပါမည်။ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား https://bit.ly/ReviewDiary တွင် (ဇူလိုင်လ (၁) ရက်တွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်။) ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင် ပါသည်။

ဝန်ဇင်း Mobile Application အား Android အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် http://bit.ly/wzmpt နှင့် iOS အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် https://bit.ly/wz_mpt   တွင် ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ကာ ရယူနိုင်ပါသည်။

“ဖတ်ညွှန်းဒိုင်ယာရီ” စာညွှန်းပြိုင်ပွဲ နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Hotline ဖုန်းနံပါတ် 106 သို့ ခေါ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း၊ MPT ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော www.mpt.com.mm သို့မဟုတ် MPT ၏ တရားဝင်ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာဖြစ်သော www.facebook.com/mptofficialpage  တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပြီး Wun Zinn Mobile Application ၏ တရားဝင် ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာဖြစ်သော https://www.facebook.com/wunzinn သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ် 01-9339216, 106 သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

MPT မှ Data Carry Plus ပရိုမိုးရှင်းနှင့်အတူ ညလုံးပေါက် Facebook အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုကို မိတ်ဆက်

(ရန်ကုန်၊ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနှင့် ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ ဖြစ်သော MPT မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အင်တာနက်ဒေတာ ပက်ကေ့ချ်များဝယ်ယူပြီး Facebook နှင့်  Messenger တို့ကို ည ၁၁နာရီမှ မနက် ၇နာရီအထိ အကန့်အသတ်မရှိ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်မည့် Data Carry Plus အထူးပရိုမိုးရှင်း ပက်ကေ့ချ်အား ယနေ့စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်၏ နောက်ထပ် အကျိုးခံစားခွင့် အနေဖြင့် 400 GB အထိ အင်တာနက် ဒေတာများ ကံထူးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သောကြာနေ့တိုင်းတွင်  ဝယ်ယူပါက Happy Friday အပိုဆောင်းဒေတာ (MBs) များရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Data Carry Plus ၏ သတ်မှတ်ထားသော အကျိုးခံစားခွင့်များအားလုံးသည် ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘဲ အသုံးမပြုဘဲ ကျန်ရှိနေသည့် ဒေတာများကို ဒေတာသယ်ယူနိုင်သောကာလအတွင်း ပက်ကေ့ချ်ထပ်မံဝယ်ယူပြီး အလွယ်တကူ သယ်ဆောင် သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဒေတာသက်တမ်းကိုလည်း ပေါင်းစည်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၉၉၉ ကျပ်မှ စ၍ ၂၆,၉၉၉ကျပ်အထိ ပက်ကေ့ချ်များ ဝယ်ယူသည့် MPT မှ ဆွေသဟာ/ ရှယ်ပြော/ ရွှေစကား အစီအစဉ်များ ရယူထားသော GSM/WCDMA prepaid and postpaid အသုံးပြုသူအားလုံးသည် Data Carry Plus ပရိုမိုးရှင်း၏ ညလုံးပေါက် Facebook အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ပက်ကေ့ချ် အသုံးပြုခွင့် သက်တမ်းသည် ရက်ပေါင်း (၃၀) ဖြစ်ပြီး ဒေတာသယ်ယူနိုင်သော ကာလမှာ (၇)ရက် ဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူထားသော Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်မှ အင်တာနက်ဒေတာပမာဏများ အားလုံး သက်တမ်းမတိုင်ခင် ကုန်ဆုံးသွားသော်လည်း သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် Data Carry Plus ၏ ညလုံးပေါက် Facebook ကို အကန့်အသတ်မရှိ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ဖြင့် ဒေတာဖိုး ထပ်မံကုန်ကျမှုမရှိဘဲ ဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းအတိုင်းအခမဲ့ ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ညလုံးပေါက် Facebook ကို အကန့်အသတ်မရှိ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မည့် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်များကို MPT4U App သို့မဟုတ် *777# သို့ ခေါ်ဆိုခြင်းများမှတစ်ဆင့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ MPT အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး ဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ်ဒေတာပမာဏနှင့် သက်တမ်းကိုလည်း ပေါင်းစည်းအသုံး ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

 

Free Night Facebook ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တွင် Facebook App (ပြင်ပ links များမပါဝင်)၊ Messenger (Voice နှင့် Video calls များမပါဝင်) နှင့် Browser မှ Facebook အသုံးပြုခွင့်ကို မည်သည့်ဒေတာကုန်ကျမှုမှမရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်ခွင့်ရှိပြီး Messenger မှတစ်ဆင့် ဗွီဒီယိုနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများ၊ Facebook App နှင့် Browser မှတစ်ဆင့်  ပြင်ပ links များဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းများ အကျုံးမဝင်သဖြင့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် အဆိုပါ အသုံးပြုမှုများ အတွက် ဒေတာအသုံးပြုခကျသင့်မည်ဖြစ်ကာ ဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ်အလိုက် (သို့မဟုတ်) သုံးသလောက် ပေး အင်တာနက်နှုန်းထားဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook က ရေပန်းအစားဆုံး လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Facebook နဲ့ အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်တဲ့ စာသားသီးသန့် Facebook ဗားရှင်း (Facebook Flex) ၊ မကြာသေးခင်က မိတ်ဆက်သွားတဲ့ Facebook Discover Android App နဲ့ ဒီနေ့မှာတော့ Free Night Facebook ကို ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ အခုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ အစီစဥ်နဲ့ဆို သုံးစွဲသူတွေအတွက် ဒေတာကုန်ကျ စရိတ်မရှိဘဲ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့၊ မိသားစုတွေနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ သိခွင့်ရဖို့၊ သူတို့ရဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တင်ပြဖို့၊ ဝေမျှဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် အုပ်စုဖွဲ့ စကားတွေပြောနိုင်တော့မှာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ သုံးစွဲသူတွေကျေနပ် နှစ်သက်သဘောကျမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါဟာ အထူးသဖြင့် အခုလိုမျိုး စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတဲ့ အချိန်မှာ ‘မြန်မာပြည်နှင့်အတူရှိနေမယ်’ဆိုတဲ့ MPT ရဲ့တာဝန်နဲ့ ကတိကဝတ်ကို ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နှစ်ကာလတစ်လျှောက်လုံး Facebook နဲ့အတူ ခိုင်မာတဲ့ မိတ်ဖက်အဖြစ် ရပ်တည်သွား ဖို့ပါပဲ။” ဟု MPT-KGSM Joint Operations မှ စီးပွားရေးဌာနကြီး၏ အရာရှိချုပ် ဖြစ်သူ Mr. Tetsunori Nagashima မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

တာဝန်သိ ပြည်တွင်းတယ်လီကွန်းအော်ပရေတာအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည့်အပြင် MPT သည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ သုံးစွဲသူများကို ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ယုံကြည် စိတ်ချရသော အင်တာနက်ရရှိနိုင်မည့်နည်းလမ်းသစ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် စူးစမ်းရှာဖွေ ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါအချက်သည် မြန်မာ့စီးပွားရေးနှင့် လူမှုအသိုက်အဝန်းနှစ်ခုလုံးကို အားကောင်းလာနိုင်စေသည့် ဗဟုသုတများကိုမျှဝေရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ဖန်တီးနိုင်မည် ဟု MPT မှ ယုံကြည်ထားသည်။

မကြာသေးမီက MPT အနေဖြင့် ဒုံးပျံအိမ်သုံးအင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံဒေသအတွင်းရှိ မြို့နယ် ၅၁ မြို့နယ်သို့ သိသိထင်ရှားစွာ တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့သည်။ MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုရာတွင် ဖုန်းတစ်ခါခေါ်တိုင်း တစ်နာရီအတွင်း ပထမ(၅) မိနစ်စာ ဆက်တိုက်ပြောဆိုမှုများအတွက်  ကနဦး (၅) မိနစ်စာ အတွက်သာ ကျသင့်မည် ဖြစ်ပြီး ကျန် ၅၅ မိနစ်ကို အခမဲ့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည့်  “နာရီတိုင်းမှာ ၅ မိနစ်စာ” အထူးအစီအစဥ်ကိုလည်း MPT မှ ပေးအပ်လျက်ရှိသည်။

Data Carry Plus ပရိုမိုးရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Hotline ဖုန်းနံပါတ် 106 သို့ ခေါ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း၊ MPT ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော www.mpt.com.mm သို့မဟုတ် MPT ၏ တရားဝင်ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာဖြစ်သော www.facebook.com/mptofficialpage တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။

Data Carry Plus

Data ဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ » Data Carry Plus>>>“ဤဝန်ဆောင်မှုအား ရယူအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် ဖော်ပြပါရှိသော နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသည့် MPT ၏ အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။”

Data Carry Plus Pack ဆိုတာဘာလဲ?

Data Carry Plus Package ဆိုတာကတော့ မည်သည့်ပက်ကေချ့်ကိုမဆို ရက် (၃၀) သက်တမ်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ 1000GB အထိ အပိုလက်ဆောင်ဒေတာများလည်း ကံထူး ရယူနိုင်မယ့် ပက်ကေချ့်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူတိုင်းမှာ ပက်ကေ့ချ်ဒေတာနှင့် သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်ခွင့် လည်းရှိပါတယ်။

အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးနိုင်မည့် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်ဆိုတာ ဘာလဲ?

ဒေတာလက်ကျန်နှင့်သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်ခွင့်ရရှိမည့် Data Carry Plus အစီအစဉ်မှ မူလဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ်၏ ဒေတာများ လျော့နည်းလာချိန်တွင် နောက်တစ်ကြိမ်ရွေးချယ်ဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ဘဲ အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးနိုင်သောအစီအစဥ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့်Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်အသစ်များကို ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ သတ်မှတ်ထားသော Data Carry Plus packages များကို အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးရန် အဆိုပြုဝယ်ယူထားပါက ဒေတာလက်ကျန်ပမာဏ 50 MB အောက်လျော့နည်းသောအချိန်တွင် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်များကဲ့သို့ ထိပေါက်ကံစမ်းခွင့်နှင့် 1000 GB အထိ lucky data များ ကံထူးနိုင်မည့်အပြင် ဒေတာလက်ကျန်များကိုလည်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက်အတွင်းသယ်ဆောင်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီအစဉ်ကိုအောက်ပါ ဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည့် Data Carry Plus Packages များအတွက်သာ ရယူနိုင်ပါသည်။

ဈေးနှုန်း
(ကုန်သွယ်ခွန်ပါပြီး)
Data ပမာဏ
Lucky Dataသက်တမ်းအစီအစဉ်ကို ရယူရန်
အစီအစဉ်ကို ပယ်ဖျက်ရန်Subscription Channels
မှတ််ချက်
၉၇၉ ကျပ်
470MB1000GB အထိ ကံထူးနိုင်မည့် အခွင့်အရေး!
၃၀ ရက် [သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး(၇)ရက် အတွင်း ဒေတာသယ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်]
*777*3*3#*777*3*4#Common USSD *777# (or) MPT4U App
(or)
MPT Pay
ထိပေါက်ကံစမ်းခွင့်ကို ပထမအကြိမ်ဝယ်ယူခြင်း နှင့်အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးသည့် အကြိမ်တိုင်းတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
၁၂၇၉ ကျပ်615MB*777*4*3#*777*4*4#
၁၇၇၉ကျပ်860 MB*777*5*3#*777*5*4#
၂၆၆၉ ကျပ်1290MB*777*6*3#*777*6*4#

Auto Renewal Data Carry Plus Package အတွက် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ >>>>> အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်

Auto Renewal Data Carry Plus Package အတွက် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ >>>>> အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်

Lucky Data ဆိုတာဘာလဲ?

သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၆၉၉ ကျပ်မှစပြီး ၂၆၉၉၉ ကျပ်အထိ မည်သည့် Data Carry ပတ်ကေ့ချ်များကိုမဆို ဝယ်ယူပါက အများဆုံး 1000GB အထိ ဒေတာများ ကံထူးရရှိနိုင်ပါသည်။

ဈေးနှုန်း
(ကုန်သွယ်ခွန်ပါပြီး
Data ပမာဏLucky Dataသက်တမ်း
ဝယ်ယူရန်
(USSD)
၆၉၉ကျပ်250MB1000GB အထိ ကံထူးနိုင်မည့် အခွင့်အရေး!၃၀ ရက်[သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး(၇)ရက် အတွင်း ဒေတာသယ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်]
*777*1#
၇၉၉ကျပ်350MB*777*2#
၉၉၉ ကျပ်470MB*777*3#
၁၂၉၉ ကျပ်615MB*777*4#
၁၇၉၉ ကျပ်860MB*777*5#
၂၆၉၉ ကျပ်1290MB*777*6#
၄၄၉၉ ကျပ်2160MB*777*7#
၈၉၉၉ ကျပ်4330MB*777*8#
၁၇၉၉၉ ကျပ်8660MB*777*9#
၂၆၉၉၉ ကျပ်13030MB*777*0#

Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်ရော ကြင်ကြင်နာနာပက်ကေ့ချ်ကိုပါ ဝယ်ယူထားပြီးသားဆိုရင်တော့ ဒီပက်ကေ့ချ်နှစ်ခုလုံးက ဒေတာပမာဏတွေကို MPT4U မှာရှိတဲ့ ကြင်ကြင်နာနာ ပက်ကေ့ချ်  Data Transfer Section မှတစ်ဆင့် မိမိချစ်ခင်ရသူတွေဆီ ဒေတာတွေမျှဝေပေးနိုင်ပါပြီ။

MPT4U Application မှတစ်ဆင့်လည်း အင်တာနက်ဖိုးအခမဲ့ဖြင့် လွယ်ကူစွာရယူနိုင်ပါသည်။

– အင်တာနက်ဖိုးအခမဲ့

– Data Carry Pack ကိုလွယ်ကူစွာဝယ်နိုင်ခြင်း

– ပတ်ကေ့ချ်လက်ကျန်ပမာဏများလွယ်ကူစွာစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

၁။ မည်သည့် Data Carry Plus ပက်ကေချ့်ကိုမဆို ဝယ်ယူပါက 1000GB အထိ ဒေတာလက်ဆောင်များ ကံထူးရရှိနိုင်ပါသည်။

၂။ ပက်ကေ့ချ်ဒေတာနှင့် ကံထူးထားသည့်ဒေတာပမာဏကို အင်တာနက်အသုံးပြုမှု အားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

၃။ Package ၏ သက်တမ်းပမာဏမှာ ၃၀ ရက်ဖြစ်ပြီး Package သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ဒေတာသယ်ဆောင်နိုင်သောကာလမှာ ၇ ရက် ဖြစ်ပါသည်။

၄။ အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဒေတာပမာဏများ ပေါင်းစည်းသွားမည့်အပြင် ပက်ကေချ့် သက်တမ်း ကိုနောက်ဆုံးသက်တမ်းအထိ အသုံးပြုနိုင် မည်ဖြစ်သည်။

၅။ ကံထူးထားသည့်ဒေတာကို သက်တမ်း ၇ ရက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကံထူးထားသည့်ဒေတာသက်တမ်းနှင့် ဒေတာလက်ကျန်ကို ပေါင်းစည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

၆။ ဆွေ/ရှယ်/ရွှေ အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA Prepaid/Postpaid အသုံးပြုသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

၇။ CDMA, Base Tariff နှင့် လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

၈။ဒေတာသယ်ဆောင်နိုင်သောကာလတွင် ကျန်ရှိနေသောပက်ကေ့ချ်ဒေတာများကို အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

၉။ ဒေတာသယ်ဆောင်နိုင်သော ကာလ (Package ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ၇ ရက်) အတွင်း Data Carry Plus Pack အသစ်ဝယ်ယူပါက အသုံးပြုရန် ကျန်ရှိနေသော ပက်ကေ့ချ်ဒေတာ ပမာဏကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Other Data Promotions


Daily Data Pack

လူတိုင်းအတွက် ပိုအဆင်ပြေပြီး သုံးပျော်တဲ့ data packs


Data Carry Plus

Lucky Data is for internet usage with the cheap data rate without worrying.

မေးခွန်းများ

၁။ Regular Data Carry Plus Package ဆိုတာ ဘာလဲ?

Regular Data Carry Plus Package ဆိုတာကတော့ မည်သည့်ပက်ကေချ့်ကိုမဆို ရက် (၃၀) သက်တမ်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ 1000GB အထိ အပိုလက်ဆောင်ဒေတာများလည်း ရယူနိုင်မယ့် ပက်ကေချ့်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူတိုင်းမှာ ပက်ကေ့ချ်ဒေတာနှင့် သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်ခွင့် လည်းရှိပါတယ်။

နှုန်းထား
(ကုန်သွယ်ခွန်ပါပြီး)
ဒေတာ ပမာဏMain data သက်တမ်းNew Lucky DataLucky data
သက်တမ်း
ဝယ်ယူရန်လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးရန်
Direct USSDSMSCommon USSD
၆၉၉ကျပ်250MB

၃၀ ရက်
[သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက်အတွင်း ဒေတာ
သယ်ဆောင်ခွင့်
ရှိသည်

Up to 1000GB

၇ ရက်*777*1#1332 သို DC1 ဟုပေးပို့ရန်

*777#

*224#

၇၉၉ကျပ်350MB*777*2#1332 သို DC10 ဟုပေးပို့ရန်
၉၉၉ ကျပ်470MB*777*3#1332 သို DC2 ဟုပေးပို့ရန်
၁၂၉၉ ကျပ်615MB*777*4#1332 သို DC3 ဟုပေးပို့ရန်
၁၇၉၉ ကျပ်860MB*777*5#1332 သို DC4 ဟုပေးပို့ရန်
၂၆၉၉ ကျပ်1290MB*777*6#1332 သို DC5 ဟုပေးပို့ရန်
၄၄၉၉ ကျပ်2160MB*777*7#1332 သို DC6 ဟုပေးပို့ရန်
၈၉၉၉ ကျပ်4330MB*777*8#1332 သို DC7 ဟုပေးပို့ရန်
၁၇၉၉၉ ကျပ်8660MB*777*9#1332 သို DC8 ဟုပေးပို့ရန်
၂၆၉၉၉ ကျပ်13030MB*777*0#1332 သို DC9 ဟုပေးပို့ရန်

၂။ ပက်ကေ့ချ်ဈေးနှုန်းများမှာ အခွန်ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသလား?

ပက်ကေ့ချ်ဈေးနှုန်းများမှာ အင်တာနက်ဒေတာအတွက် အခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။

၃။ Regular Data Carry Plus Pack ကို ဘယ်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?

MPT မှ ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကား အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA prepaid and postpaid အသုံးပြုသူများ နှင့် လက်ရှိ အသုံးပြုနေသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ CDMA, Base Tariff နှင့် လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

၄။ ၁၂၉၉ကျပ်တန် Regular Data Carry Plus Pack ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ အခမဲ့ Facebook အသုံးပြုခွင့်မရရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲ?

ယခုအခြေအနေတွင် social medias အင်တာနက်များ ရပ်ဆိုင်းထားသည့်အတွက် Data Carry Plus မှ Facebook data service ကို ရပ်ဆိုင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်မည်သည့် data carry plus ပက်ကေ့ချ်မဆို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် lucky data 1000GB အထိ အပိုလက်ဆောင်ဒေတာများ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

၅။ Regular Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ် များကို ဝယ်ယူပြီး ထိပေါက်အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ကံစမ်း နိုင်ပါသလား?

၉၉၉ကျပ်နှင့်အထက် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်တွေကို ဝယ်ယူပြီး MPT4U မှာထိပေါက်ကစား၍ ဒေတာလက်ဆောင် 100GB အထိ ရရှိမှာပါ။

၆။ သောကြာနေ့တွင် Regular Data Carry Plus Pack ဝယ်ယူပါက ဘယ်လိုခံစားခွင့်တွေရှိမှာပါလဲ?

သောကြာနေ့တွင် Data Carry Plus ဝယ်ယူပါက Happy Fridayအပိုဆောင်းဒေတာ အစား lucky data 1000GB အထိ အပိုလက်ဆောင်ဒေတာများကံထူး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

၇။ ကံထူးထားတဲ့ဒေတာကို ဘာတွေသုံးလို့ရမှာလဲ?

ကံထူးထားတဲ့ဒေတာကို အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် (၇) ရက်အတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

၈။ လက်ကျန်ပမာဏကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မှာလဲ?

*224# ကို ခေါ်ဆိုပြီး ပက်ကေ့ချ်ဒေတာ၊ ကံထူးထားသောဒေတာလက်ကျန်ပမာဏနှင့် သက်တမ်း ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။

၉။ Regular Data Carry Plus Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?

အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပက်ကေ့ချ်ဒေတာပမာဏနှင့် သက်တမ်းကိုလည်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးထားသည့်ဒေတာသက်တမ်းနှင့် ဒေတာလက်ကျန်ကိုလည်း ပေါင်းစည်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

၁၀။ Regular Data Carry Plus Pack ရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ?

Package တစ်ခု၏ သက်တမ်းက (၃၀)ရက်ဖြစ်ပြီး ဒေတာသယ်ယူနိုင်သောကာလမှာ (၇)ရက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာသယ်ယူနိုင်သောကာလအတွင်း Pack အသစ်ဝယ်ယူပါက ပက်ကေ့ချ်ဒေတာ ပမာဏကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးထားသည့်ဒေတာကို (၇)ရက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး သက်တမ်းနှင့် ဒေတာလက်ကျန်ကိုလည်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။

၁၁။ ဒေတာသယ်ဆောင်နေသော ကာလအတွင်းမှာ အသုံးမပြုရသေးတဲ့ ဒေတာတွေက ဘယ်လို ဖြစ်သွားမှာလဲ?

ဒေတာသယ်ဆောင်နေသော ကာလ (Package ၏ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီး (၇) ရက်)အတွင်းမှာ ကျန်ရှိနေသော ပက်ကေ့ချ်ဒေတာများကို အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုကာလအတွင်း Package အသစ်တစ်ခုဝယ်ပါက ယခင်အသုံးပြုရန်ကျန်ရှိနေသော ပက်ကေ့ချ်ဒေတာပမာဏကို ပေါင်းစည်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးထားသည့်ဒေတာသက်တမ်းနှင့် ဒေတာလက်ကျန်ကို လည်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။

၁၂။ Regular Data Carry Plus ကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ ရပါသလား?

ရပါတယ်။ Data Carry Plus များကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလိုပါက MPT4U App မှတစ်ဆင့် (သို့) *106*2# (သို့) *777# မှတစ်ဆင့် အမှတ်စဉ် “2. Gift (သို့) 2. လက်ဆောင် ပေးမည်” ကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး လက်ဆောင် ပေးနိုင် ပါတယ်။

အွန်လိုင်းမှ မှာယူမှုများကို ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် MPT Money နှင့် Hi-So ၊ Zay Chin Mart တို့ပူးပေါင်း

(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်)-ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အစားအစာများနှင့် အိမ်အတွက်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများမှာယူရာတွင် မိမိတို့နေအိမ်၌ပင် E-Wallet ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် မြန်ဆန် လုံခြုံစိတ်ချရသော ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် MPT Money သည် မြန်မာထိပ်တန်း အွန်လိုင်းဆိုင်များ ဖြစ်သော Hi-So နှင့် Zay Chin Mart တို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေများကြောင့် အွန်လိုင်းမှဈေးဝယ်ခြင်းနှင့် အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်မှု စနစ်များသည် လက်ရှိမြန်မာပြည်သူများ၏ နေ့စဉ်ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင် မရှိမဖြစ်အရေးပါလာခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် အယုံကြည်ရဆုံး ဒီဂျစ်တယ် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် MPT Money သည် သုံးစွဲသူများသို့ လွယ်ကူစိတ်ချရသော ငွေသားမဲ့စနစ် ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုဖြင့် အွန်လိုင်းမှ   ဈေးဝယ်ယူသည့် အတွေ့အကြုံကောင်းများကို ပေးစွမ်းနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်သည်။

MPT Money သုံးစွဲသူများသည် Hi-So  နှင့် Zay Chin Mart တို့မှ ကုန်ပစ္စည်း ဝယ်ယူမှုများအတွက် လွယ်ကူစွာပင် ငွေပေးချေနိုင်ပြီး MPT Money အကောင့်  ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်ခ မပေးရဘဲ ဈေးဝယ်သူများ၏ အိမ်ရှေ့အရောက် ပို့ဆောင်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် MPT Money နဲ့ ငွေချေမှုတိုင်းအတွက်  ဝယ်ယူသည့်ပမာဏ၏ ပြန်အမ်းငွေ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်း MPT Money ၏ E-Wallet တွင် [သတ်မှတ်ထားသည့် ပမာဏအတွင်း] လက်ခံရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Zay Chin Mart သည် လက်ရှိတွင် MPT Money ပရိုမိုးရှင်း ဆုလက်ဆောင်များနှင့်အတူ “Zay Chin Spin –  Lucky Wheel ” အစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ Hi-So မှ ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့အစီအစဥ်ကို ပြုလုပ်ပေးထားတာကြောင့် သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ ပို့ဆောင်ခ ပေးစရာမလိုဘဲ အိမ်တိုင်ရာရောက် ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်တဲ့ အပြင် MPT Money အကောင့်ဖြင့် ငွေပေးချေရုံနှင့် E-money ပြန်အမ်းငွေ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

MPT Money ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်မြင့်မှ “ဒီနေ့မှာတော့ အွန်လိုင်းကနေစျေးဝယ်သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ ယူဆောင်လာခဲ့ပါပြီ။ MPT Money နဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးစွဲသူတွေအတွက် ပစ္စည်းလာပို့သူ အိမ်ရှေ့ရောက်လာချိန်မှာ ကျသင့်ငွေပေးဖို့ ရှာနေစရာမလိုတော့ဘဲ e-money ကိုအသုံးပြုပြီး ကြိုတင်ငွေပေးရုံနဲ့ အချင်းချင်း ထိတွေ့ဆက်သွယ်စရာမလို၊ လူမှုစည်းခြားခြင်းဖြင့် အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်မှုစနစ်ကို ရယူခံစားနိုင်ပါပြီ။ ထပ်မံပြီးတော့လည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဖက်တွေနဲ့ ပူပေါင်းပြီး စွဲမက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဥ်တွေကိုလည်း သုံးစွဲသူတွေအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

MPT Money သည် သုံးစွဲသူများအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအကျိုးခံစားခွင့်များနဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုများကို ပြန်လည်ပေးအပ်လျက်ရှိသည်။ MPT Money အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် MPT ဆင်းမ်ကတ်များကို ငွေဖြည့်သွင်း ရာတွင် ပြန်အမ်းငွေ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် အခြားဆင်းမ်ကတ်များကို ငွေဖြည့်သွင်းရာတွင် ပြန်အမ်းငွေ ၃ ရာခိုင်နှုန်းကို e-money အဖြစ် [သတ်မှတ်ထားသည့် ပမာဏအတွင်း] ရရှိခံစားနိုင်မည်။ MPT Money အသုံးပြုမှုမြင့်တက်လာခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း E-commerce ကုမ္ပဏီများ၏ ငွေသားမဲ့စနစ် ပြောင်းလဲမှုကို ဦီးဆောင်လွှမ်းမိုးလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ E-Wallet မိုဘိုင်းလ်ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုသည် အသုံးပြုသူများအတွက် ၎င်းတို့၏ ငွေကြေးများကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ၊ မြန်ဆန်ချောမွေ့စွာနှင့် အဆင်ပြေ သက်သာစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

MPT Money အက်ပလီကေးရှင်းကို မည်သည့် မိုဘိုင်းလ်ကွန်ရက်ဖြင့်မဆို  အသုံးပြုနိုင်ပြီး Android အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် http://bit.ly/MPTMoneyAndroid နှင့် iOS အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် http://bit.ly/MPTMoney_iOS တို့မှ ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။

MPT Money နှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များပိုမိုသိရှိလိုပါက ၉၉၀ နှင့် ၀၁၂၃၂၃၉၉၀ သို့ ဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) MPT Money Official Facebook Page www.facebook.com/MPTMoneyOfficial နှင့် Hi-So  https://web.facebook.com/hiso.team/ (သို့မဟုတ်) Zay Chin Mart https://web.facebook.com/zaychinonline/?ref=br_rs သို့လည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Hi-So တွင်အော်ဒါတင်ပြီးနောက် MPT Money မှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပုံ

Zay Chin Mart တွင်အော်ဒါတင်ပြီးနောက် MPT Money မှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရန်အတွက်  အသုံးပြုပုံ

ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းထားခြင်းမပြုဘဲ ဆင်းမ်ကတ်များအား ဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းမပြုကြရန် MPT မှ သုံးစွဲသူများအား အသိပေးပန်ကြား

(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက်) – ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (PTD) မှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ တယ်လီကွန်းအော်ပရေတာများအနေဖြင့် ၎င်းတို့မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော အရောင်းဆိုင်များတွင်သာ ဆင်းမ်ကတ်အသစ်များ ရောင်းချခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ MPT အနေဖြင့် မိမိတို့တန်ဖိုးထားရသည့် MPT သုံးစွဲသူများထံသို့ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော ဆင်းမ်ကတ်များ ရောင်းချခြင်းမရှိစေရေး သေချာစေရန် “မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပြီးမှသာ သုံးစွဲနိုင်မည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် နည်းစနစ်”ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ကာ လက်ရှိတွင်လည်း အသုံးပြုလျက် ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် အသုံးပြုသူတစ်ဦးလျှင် အများဆုံး ဆင်းမ်ကတ်နှစ်ကတ်ကိုသာ မှတ်ပုံတင်၍ ကိုင်ဆောင်နိုင်ပြီး ဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီသော မသမာမှုများအား ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် မှန်ကန်သောအထောက်အထားဖြင့် အတည်ပြုထား ခြင်းမရှိပါက ဆင်းမ်ကတ်မှာအသုံးပြုနိုင်သည့်အနေအထားသို့ ရောက်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ဆင်းမ်ကတ်ကို မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသော သက်သေခံအထောက်အထား များဖြစ်သည့် ဆင်းမ်ကတ်ကိုင်ဆောင်သူ၏ တရားဝင်အမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်နှင့်အတူ နိုင်ငံခြားသားများ အတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport) နံပါတ်တို့ဖြင့် တိကျမှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

ယခင်က ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချလျက်ရှိသည့် တိကျမှန်ကန်မှု မရှိသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ နှင့် ခိုင်လုံသော သက်သေအထောက်အထားများ မပါရှိဘဲ ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ထားသော ဆင်းမ်ကတ်များမှာ အထွက်ခေါ်ဆိုမှု ပိတ်ထားခြင်းခံရသည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ရန် သတ်မှတ်ထားသော နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်သည့် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၃၀)ရက် နောက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါ ဆင်းမ်ကတ်များမှာ ဖျက်သိမ်းသွားရမည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သုံးစွဲသူများသို့ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော အချက်အလက် များဖြင့် ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိသည့် (သို့မဟုတ်) အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှု မပေးသည့် ရောင်းချသူများနှင့် ဆိုင်များထံမှ ဝယ်ယူခြင်းမပြုကြရန်နှင့် လေးစားတန်ဖိုးထားရပါသော MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဆင်းမ်ကတ်များကို ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန်အတွက် ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား မပျက်မကွက် လုပ်ဆောင်ကြပါရန် MPT မှ အလေးအနက်ထားကာ ထပ်မံတိုက်တွန်း လိုက်ပါသည်။

ထို့အပြင် MPT ၏ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို ဆင်းမ်ကတ်များကို မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုဘဲ ရောင်းချခြင်းမပြုရန် သို့မဟုတ် ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ထားသော ဆင်းမ်ကတ်များကို သုံးစွဲသူများထံသို့ မည်သည့်နည်းဖြင့် ရောင်းချခြင်းမျှမဆို တားမြစ်ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင် ယင်းသို့သော အချက်များကို လိုက်နာမှုမရှိပါက စည်းကမ်းချိုးဖောက်သူ မည်သူကိုမဆို ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်သော အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (PTD) မှ သတ်မှတ်ကြေညာထားသည်။

“ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းက ဥပဒေအရ လိုအပ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီး မသမာမှုတွေနဲ့ အလွဲသုံးစား လုပ်တာ တွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ အဓိကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ထပ်မံပြောလိုပါတယ်။ တစ်ဆက် တည်းမှာပဲ MPT အနေနဲ့   “မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပြီးမှသာ သုံးစွဲနိုင်မည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် စနစ်ကို ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာ သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုပြီး ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ကြဖို့ကိုလည်း တိုက်တွန်း လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံး အချက်ကတော့ သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ ဆင်းမ်ကတ်တွေ ဝယ်ယူအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ MPT က တရားဝင် ရောင်းချခွင့် ပြုထားတဲ့ အရောင်း ဆိုင်တွေကနေပဲ ဝယ်ယူအသုံးပြုကြဖို့ သတိပေးပြောကြားလိုပါတယ်” ဟု MPT-KGSM Joint Operations မှ စီးပွားရေးဌာနကြီး၏ အရာရှိချုပ် ဖြစ်သူ Mr. Tetsunori Nagashima မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

မိမိတို့၏ ဆင်းမ်ကတ်များကို မိမိတို့၏ တရားဝင်အမည်နှင့် မှန်ကန်သော နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် တို့ဖြင့် အချက်အလက်မှန်ကန်စွာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများက MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့်   မိုဘိုင်းလ်ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (Mobile Financial Services) ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်သူများ၏ မသမာမှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် အမှန်တကယ်သုံးစွဲသူတို့အပေါ်တွင် အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အသုံးချခံရခြင်းတို့မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် အထောက် အပံ့ ဖြစ်စေနိုင်မည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။

MPT ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Hotline ဖုန်းနံပါတ် 106 သို့ ခေါ်ဆို၍ သော်လည်းကောင်း၊ MPT ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော www.mpt.com.mm သို့မဟုတ် MPT ၏ တရားဝင်ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာဖြစ်သော www.facebook.com/mptofficialpage တွင် လည်းကောင်း ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။

Facebook ၊ MPT တို့မှ Discover Mobile Web နှင့် Android App ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် စတင်မိတ်ဆက်

ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ – Facebook နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးနှင့် ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်သည့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) တို့မှ အင်တာနက်ပေါ်တွင် မည်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမဆို MPT မှ နေ့စဉ် အကန့်အသတ်ဖြင့် ပေးအပ်သွားမည့် အခမဲ့ ဒေတာပမာဏကို အသုံးပြုပြီး ရှာဖွေလေ့လာနိုင်မည့် Discover mobile web နှင့် Android app အသစ်ကို ယနေ့ စမ်းသပ် မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဖြေလျှော့မှုများကြောင့် မိုဘိုင်းလ်ကွန်ရက် ဖြန့်ကျက်မှုနှင့် အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်မှုတို့မှာ သိသိသာသာ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး အင်တာနက် အသုံးပြုသူအများစုမှာ အင်တာနက်ကို အမြဲလို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေကြသော်လည်း  ၎င်းတို့အနေဖြင့် ဒေတာကုန်ဆုံးသွားချိန်တွင် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှု ပြတ်တောက်သွားလေ့ရှိကြပါသည်။ Discover ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် MPT သုံးစွဲသူများသည် ဒေတာ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံမဝယ်ယူသေးမီကာလအထိ အင်တာနက်ကို စဥ်ဆက်မပြတ် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲကာလမှသည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ စတင်နေပြီဖြစ်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူများအား အင်တာနက်ပေါ်တွင် အမြဲရှိနေပြီး မိတ်ဆွေများ၊ ချစ်ခင်ရသူများနှင့် အဆက်အသွယ် မပြတ်စေရန်၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ကျန်းမာရေး သတင်းအချက်အလက်များ အပါအဝင် အခြားလိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ပုံမှန် ရယူသိရှိနိုင်ရန် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေပံ့ပိုး ပေးနိုင်ရေးမှာ အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ ပြည်သူများအတွက် တိကျမှန်ကန်သော ကျန်းမာရေး သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်ရန် ကူညီသည့်အနေဖြင့် Discover ၏ ပင်မစာမျက်နှာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကျန်းမာရေးသတင်း အချက်အလက်များကို ဦးစားပေး ဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ကာလအတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ရယူအသုံးပြုနိုင်ရေးမှာ အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (PTD) မှ မိုဘိုင်းလ်အော်ပရေတာများ ထံသို့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားများကို ဖြေလျော့ပေးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့်ကာလ အတွင်းတွင် လိုအပ်သော ချိတ်ဆက်ရယူမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးကူညီသည့် အနေဖြင့် Discover ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

“ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ မိုဘိုင်းလ်အော်ပရေတာတွေကို ပြည်သူတွေအတွက် ကုန်ကျစရိတ် ပိုပြီး သက်သာစေမယ့် ဝန်ဆောင်မှုမျိုးတွေပေးဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ အခုလို မိုဘိုင်းလ်အော်ပရေတာဆီက နေ့စဉ် ပမာဏတစ်ခုအထိ ရနိုင်တဲ့ အခမဲ့ ဒေတာကို အသုံးပြုပြီး အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေလေ့လာလို့ရမယ့် Discover ကို Facebook နဲ့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) တို့ကနေ ဦးဆောင်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။ အခုလို အင်တာနက်ကို ပုံမှန် အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက် တိကျမှန်ကန်တဲ့ ကျန်းမာရေးသတင်း အချက်အလက်တွေ အပါအဝင် အခြား လိုအပ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပါ ပိုပြီး အဆင်ပြေပြေ၊ ချောချောမွေ့မွေ့ ရယူနိုင်လာတော့မှာပါ” ဟု ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးသိန်း က ပြောသည်။

“ဒီနေ့ Facebook Connectivity နဲ့ MPT တို့ကနေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Discover ကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ အခုလို အချိန်ကာလမှာ ပြည်သူတွေကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ အဆက်အသွယ်မပြတ် ရှိနေအောင် ကူညီပေးနိုင်ဖို့ အထူးအရေးကြီးတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ထားပြီး Discover ဆိုတာ ဒီကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Discover ဆိုတာ လူတွေကို အင်တာနက်ကို စဥ်ဆက်မပြတ် ချိတ်ဆက်မှုရှိနေအောင် ကူညီပေးဖို့ ရည်ရွယ်ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက် အသုံးပြုမှု တိုးတက်လာအောင် Discover ကနေတစ်ဆင့် ဘယ်လို ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင် မလဲဆိုတာကိုလည်း လေ့လာဆန်းစစ်သွားမှာပါ” ဟု Facebook ၏ အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ Head of Connectivity and Access Policy (APAC) ဖြစ်သူ Tom Chottayil Varghese က ပြောသည်။

“ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ချိန်ကတည်းက MPT ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အဆက်အသွယ် မပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ပါပဲ။ Facebook နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး Discover ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင်မိတ်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက် MPT သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုတွေနဲ့ ပိုပြီး ပုံမှန် ထိတွေ့ဆက်သွယ်နိုင်မယ့်အပြင် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တိကျမှန်ကန်တဲ့ အရေးကြီး ကျန်းမာရေး သတင်းအချက် အလက်တွေ ပိုပြီး ရယူနိုင်တော့မှာပါ။ Discover ကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးစွဲသူတွေအပြင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းက လူမှုအသိုက်အဝန်းအတွက် အများကြီး အကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Tetsunori Nagashima က ပြောသည်။

ဘယ်လို အသုံးပြုနိုင်မှာလဲ?

Discover ဆိုသည်မှာ MPT မှ နေ့စဉ် ပမာဏ အကန့်အသတ်ဖြင့် ပေးအပ်သွားမည့် အခမဲ့ ဒေတာ အသုံးပြုပြီး အင်တာနက်ပေါ်တွင် မည်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမဆို MPT မိုဘိုင်းလ်ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ရှာဖွေလေ့လာနိုင်မည့် mobile web နှင့် Android app တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အခမဲ့ ဒေတာဖြင့် အသုံးပြုချိန်တွင် Discover သည် ဒေတာ ပမာဏ အနည်းငယ်သာ အသုံးပြုရသော လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာ ပြသပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဗွီဒီယို၊ အသံဖိုင်နှင့် ဒေတာပမာဏများများဖြင့် ကြည့်ရှုရသည့် အကြောင်းအရာ အမျိုးအစားများကို အခမဲ့ ဒေတာဖြင့် အသုံးပြုချိန်တွင် ပြသသွားမည် မဟုတ်ပါ။ ထိုပုံစံအတိုင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်အားလုံးကို တပြေးညီ ပြသပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ပုံမှန် အလုပ်လုပ်သည့် မည်သည့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အမျိုးအစားမဆို နှစ်သက်ရာ mobile web browser ဖြင့် 0.discoverapp.com ကို ဝင်ရောက်ပြီး Discover အား ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုနည်းတူ Discover app ကို Google Play Store တွင် ဒေါင်းလုတ်ရယူပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Discover အကြောင်း အသေးစိတ် ထပ်မံသိရှိလိုပါက https://connectivity.fb.com/discover/ တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။

 

MPT ၏ ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ၅၁ မြို့နယ်တွင် တပ်ဆင် အသုံးနိုင်ပြုပြီဖြစ်

(ရန်ကုန်၊ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနှင့် ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်သည့် MPT သည် လူသိများထင်ရှားသော မြန်နှုန်းမြင့် ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုအား မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းရှိ မြို့ကြီးများနှင့် မြို့နယ်ပေါင်း ၂၄ မြို့ တွင် ထပ်မံတိုးချဲ့တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ MPT ၏ ဖိုင်ဘာ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၅၁ မြို့နယ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။

 

ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်မိတ်ဆက်ပြီးချိန်မှစ၍ ယနေ့အချိန်အထိ ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု(FTTH)လုပ်ငန်းတွင် MPT သည် ရှေ့ဆုံးမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ယခုလတွင် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မြို့ကြီးများဖြစ်သော ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့များသာမက ကချင်ပြည်နယ် (မြစ်ကြီးနား)၊ ကယားပြည်နယ် (လွိုင်ကော်)၊ ကရင်ပြည်နယ် (ဘားအံ၊ မြဝတီ)၊ ချင်းပြည်နယ် (ဟားခါး)၊ ရှမ်းပြည်နယ် (လားရှိုး၊ ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိတ်၊ တောင်ကြီး၊ကလော၊အောင်ပန်း)၊ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး (ကော့သောင်း၊ ထားဝယ်) နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် (စစ်တွေ) စသည့် မြို့ပြဒေသများတွင်လည်း မြန်ဆန်သက်သာပြီး စိတ်ချယုံကြည်ရသည့် မြန်နှုန်းမြင့် အိမ်သုံးဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိ အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။

MPT FTTH ဖိုက်ဘာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူများအတွက် ၎င်းတို့၏ MPT မိုဘိုင်းလ်ဆင်းမ်များအပေါ် ထပ်ဆောင်းဒေတာများသာမက MPT အချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခွင့်နှင့် စာတိုပေးပို့ခွင့် အစရှိသည့် ပူးတွဲ ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကို ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုဝန်ဆောင်မှု မှာ MPT ၏ fixed အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ကျက်ထားနိုင်သည့် မြန်နှုန်းမြင့် 3G/LTE+ ကွန်ရက်သုံး ၎င်းတို့၏ MPT မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများအတွက်ပါ ထပ်ဆောင်း အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဤကဲ့သို့သော သိသာထင်ရှားပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် မှတ်ကျောက် တင်နိုင်ရန်အတွက် MPT သည်  မြန်နှုန်းမြင့် ဒုံးပျံ အိမ်သုံးဖိုင်ဘာ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုအား တပ်ဆင် အသုံးပြုမည့် သုံးစွဲသူအသစ်များအတွက် ကနဦးတပ်ဆင်ခ ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ အတူ နောက်တစ်လစာအတွက် အခမဲ့အသုံးပြုခွင့် ပါဝင်သည့် မိုးရာသီအထူးပရိုမိုးရှင်းကို  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက် အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

MPT-KGSM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr.Tetsunori Nagashima မှ “ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်၀န်းရှိ မြို့ကြီး ၂၄ မြို့ကို ထပ်မံပြီး ချဲ့ထွင်ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့အပေါ် အခုလိုကြေညာ ခွင့်ရတဲ့အတွက်  များစွာကျေနပ် ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် သိသာထင်ရှားတဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်မှုက လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုကို ရှင်းလင်းစွာ ပြသနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်အတိုင်း သုံးစွဲသူတွေကို မြန်ဆန်သက်သာပြီး စိတ်ချယုံကြည်ရသည့် မြန်နှုန်းမြင့် အိမ်သုံးဖိုင်ဘာအင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးအပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူမှုဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အင်တာနက်အမြန်နှုန်းဟာ တကယ့်ကို အရေးပါတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိရှိနားလည်ထားတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာ သန်းပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေအနေနဲ့ အိမ်မှာနေရစဉ်ကာလအတွင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးစွဲသူတွေကို အလွန်သက်သာတဲ့နှုန်းထားတွေနဲ့ ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရစေချင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အခုလိုမျိုး ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာ MPT က မြန်မာပြည်နဲ့ အတူရှိနေမယ် ဆိုတာကို ပြသလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်   ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာအင်တာနက် လစဉ်ကြေးများနှင့် အခြား MPT postpaid  (အသုံးပြုပြီးမှ ပေးဆောင် ရသောဘေလ်) ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် MPT TRA ကောင်တာ (သို့မဟုတ်) စာတိုက်၊ MEB အွန်လိုင်းငွေပေးချေခြင်း (သို့မဟုတ်) ကိုယ်စားလှယ်များ၊ CB ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ် သာမက City Mart၊ Junction၊ Ocean၊ Superone၊ Myanma Apex Bank ၊ United Living Mall စသည့် ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့် အခြားသော MEB ဆိုင်များမှတစ်ဆင့်လည်း လွယ်ကူစွာ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။ MEB ဆိုင်များစာရင်းကို ဖော်ပြပါလင့်ခ် (https://bit.ly/2LCkM7c) တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

ဖိုင်ဘာအင်တာနက်အခြေခံအဆောက်အအုံများကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တိုးချဲ့ဖြန့်ကျက် လျက်ရှိပြီး လူမှုဘဝအရည်အသွေးနှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို  မြှင့်တင်လျက်ရှိပါသည်။ ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သည့် မြို့နယ်များကို https://www.mpt.com.mm/mm/home-mm/fixed-line-services-mm/dome-pyan-mm/ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ် ထပ်မံသိရှိလိုပါက Hotline ဖုန်းနံပါတ် 106 သို့ ခေါ်ဆို၍ သော်လည်းကောင်း၊ MPT ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သော www.mpt.com.mm သို့မဟုတ် MPT ၏ တရားဝင် ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာဖြစ်သော www.facebook.com/mptofficialpage တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

ဒီဂျစ်တယ်နည်းလမ်းဖြင့် ချေးငွေများ ထုတ်ပေးနိုင်ရန် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်နှင့် MPT Money တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်

(ရန်ကုန်၊ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ အယုံကြည်ရဆုံး ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် MPT Money သည် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ မိုးရာသီ စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေ ထုတ်ချေးပေးခြင်းကို တောင်သူလယ်သမားများ အနေဖြင့် MPT Money ကို အသုံးပြုပြီး MPT Money Agent များမှတစ်ဆင့် ဝန်ဆောင်ခ ပေးစရာမလိုဘဲ ချေးငွေများ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်စေရန် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ဘဏ်ခွဲ၌ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုသည် MPT Money နဲ့ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် တို့အကြား ရှေ့ပြေးစီမံကိန်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆက်လက်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အထိတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍသည် မြန်မာ့စီးပွားရေး၏ အဓိကကျသော ကဏ္ဍကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပြီး တောင်သူလယ်သမား အများစုသည် ယင်းတို့၏ ရာသီအလိုက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ဘဏ်ချေးငွေများအပေါ် မှီခိုအားထား ကြလေ့ရှိသည်။ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သည် တောင်သူလယ်သမားများအတွက် လိုအပ်သည့် ကာလတို ချေးငွေများကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိသည်။

MPT Money ၏ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်မြင့်မှ “MPT Money ဟာ လျင်မြန်စွာ ကျယ်ပြန့်လာနေတဲ့ မိုဘိုင်းလ်ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဖြစ်တာနဲ့အညီ မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်နဲ့ အတူပူးပေါင်းပြီး တောင်သူလယ်သမားတွေကို မိုးရာသီ စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေများ ရရှိနိုင်ရန် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မှုအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် မှ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေထုတ်‌ချေးမှုကို MPT Money နဲ့အတူ ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ “အခုလို CO VID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကာလအတွင်း MPT Money နဲ့ ပူး‌ပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဏ်ခွဲတွေမှာ လူစုလူဝေး ဖြစ်တာကို ကာကွယ်ပြီးဖြစ်သလို တောင်သူလယ်သမားတွေ အတွက်လည်း လွယ်ကူအဆင်ပြေပြီး ထိရောက်တဲ့ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MPT Money က ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ဒီဂျစ်တယ် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး တောင်သူလယ်သမားတွေ အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ချေးငွေတွေကို လူကိုယ်တိုင် ဘဏ်ခွဲကို လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းထက်  ပိုပြီးလွယ်ကူ လျင်မြန်စွာနဲ့ ထုတ်ယူရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်ဘဏ်ခွဲ မန်နေဂျာဖြစ်သူ ဦးထွန်းထွန်းဦးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက် အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အကြီးမားဆုံးသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင် MPT Money ကို ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျေးလက်ဒေသများ၌ ငွေသားမဲ့စနစ်သုံးစွဲမှုသည် ပြောင်းလဲမှု တစ်ခု ဖြစ်လာလျက်ရှိနေပြီး မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများ၌လည်း အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

MPT Money အက်ပလီကေးရှင်း ကို မည်သည့် မိုဘိုင်းလ်ကွန်ရက်ဖြင့် မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Android အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် MPT Money အက်ပလီကေးရှင်းကို http://bit.ly/MPTMoneyAndroid နှင့် iOS အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် http://bit.ly/MPTMoney_iOS မှ download ရယူ၍ “ ဒီဂျစ်တယ် ငွေပေးချေမှု” ဝန်ဆောင်မှုမှ ပေးသော စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

MPT Money နှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များပိုမိုသိရှိလိုပါက ၉၉၀ သို့ ဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) MPT Money Official Facebook Page www.facebook.com/MPTMoneyOfficial သို့လည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Myanmar Digital Education Platform (MDEP) ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အခမဲ့‌ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် MPT မှ ပံ့ပိုး

(ရန်ကုန်၊ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးနှင့် ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ ဖြစ်သည့် MPT သည် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိဆရာ/ဆရာမများအတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အွန်လိုင်းအခြေပြု သင်ကြားရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Myanmar Digital Education Platform (MDEP) ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ၆ လတာ အခမဲ့ဒေတာအသုံးပြုခွင့်ဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်လိုက်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်းဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီး ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာအဝှမ်းရှိအခြားနိုင်ငံများကဲ့သို့ ပြင်းထန်သော စီမံဆောင်ရွက်မှုများထားရှိခဲ့ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စာသင်ကျောင်းများပိတ်ထားရခြင်းကြောင့် ပညာရေးကဏ္ဍ ကိုလည်း များစွာထိခိုက်စေခဲ့သည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပညာရေးစနစ်ကို သိသိသာသာ မြန်ဆန်စွာတိုးတက်စေရန် အခြေခံပညာကျောင်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အတန်းအလိုက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစနစ်သစ်ကို ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၄ တန်း၊ ၇ တန်း နှင့် ၁၀ တန်းများ၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသစ်များကို ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စာသင်နှစ်တွင် ပြောင်းလဲသင်ကြားသွားမည်ဖြစ်သည်။

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရန် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ အခြေခံ ပညာဆရာ/ဆရာမများ ကို မူလက နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်အတွင်း သင်ကြားမှုစနစ်အား တိကျခိုင်မာစွာ လေ့လာကျင့်သုံးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားခဲ့သော်လည်း လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေကြောင့် အဆိုပါအစီအစဉ်မှာ နှောင့်နှေးသွားခဲ့ပြီး တစ်ဦီးနှင့်တစ်ဦီးနီးကပ်ထိတွေ့ရသည့်ပုံစံ သင်တန်းအစီအစဉ်များ ကို ပြုလုပ်မည့်အစား ဆရာ/ဆရာမများအနေဖြင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အွန်လိုင်းအခြေပြု သင်ကြားရေး ပလက်ဖောင်းသို့ လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး  အဆက်အသွယ် အချိတ်အဆက်မပြတ်ဘဲ သင်ရိုးသစ် သင်တန်းများကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အဝေးရောက်လေ့လာသင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

MPT သည် ယခင်ကထက်ပိုမိုအရေးပါလာသည့် အဝေးရောက်သင်ကြားရေးစနစ်၏အရေးပါမှုကို သိရှိနားလည်ထားပြီး “မြန်မာပြည်နှင့်အတူရှိနေမည်” ဟူသည့် ခံယူချက်အား ခိုင်မာစွာကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဆရာ/ ဆရာမများအတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင်စတင်ကာ ၎င်းတို့၏ သင်တန်းအစီအစဉ်များကို MDEP Website (http://mdep.moe.edu.mm)  တွင် ၆ လစာ အခမဲ့ ဒေတာအသုံးပြုခွင့်နှင့်အတူ မိမိတို့နေအိမ်မှတစ်ဆင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

“ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်-၁၉ ၏ သက်ရောက်မှုဒဏ်ကြောင့် စာသင်ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားရပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ အွန်လိုင်းအခြေပြု သင်ကြားရေး ပလက်ဖောင်း Myanmar Digital Education Platform (MDEP) ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လေ့လာသင်ယူမှု‌‌တွေကို ကွာဟမှုမရှိစေဘဲ နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် လွယ်ကူချောမွေ့စေမယ့် စနစ်တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်ဖို့လိုလာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ပညာရေးရဲ့အခန်းကဏ္ဍ နဲ့ လက်ဆင့်ကမ်းပညာပေးသူတွေရဲ့ အရေးပါမှုကို နားလည်သဘောပေါက် ာကြောင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အခုလိုကာလမှာ အိမ်မှာပဲနေနေရတဲ့ တစ်နိုင်လုံးမှာရှိတဲ့ ဆရာ/ဆရာမတွေအတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းသို့ အင်တာနက် ဒေတာအခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်လစာ ကို ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ၊ဆရာမတွေအနေနဲ့ နောက်ထပ် စာသင်နှစ်သစ် မရောက်ခင်အထိ ထိရောက်တဲ့ သင်ကြားမှုဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်တွေကို စဥ်ဆက်မပြတ် လေ့လာဆည်းပူးသွားနိုင်ပြီး အခက်အခဲ အတားအဆီးတွေကို ကျော်လွှားနိုင်စေဖို့ အခုလိုမျိုး တစ်မူထူးခြားတဲ့ သင်ထောက်ကူ နည်းပညာအခွင့်အလမ်းကို အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဟု MPT-KSGM Joint Operations ၏ စီးပွားရေးဌာနကြီး မှ ဒုတိယအရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဦးကိုကိုအောင် မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

ပညာရေးကဏ္ဍသည် MPT ၏ လူမှုအသိုက်အဝန်းအတွက် တာဝန်သိလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်း၏ အဓိကမဏ္ဍိုင် များတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတစ်ဝန်း ပညာ‌‌ရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များနှင့် အရေးအကြီးဆုံး ဆက်သွယ်‌ရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်လှမ်းမီ ရရှိနိုင်စေရေးမှာ MPT ၏ မဟာဗျူဟာကျသည့်  ဦးစားပေး လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ MPT သည် သူနာပြုတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) နှင့်အတူ ပူး‌‌ပေါင်း၍ ကျောင်းပြင်ပသူနာပြုသိပ္ပံ (ပေါင်းကူး) အစီအစဉ်အတွက် ဆန်းသစ်မှုများကို အ‌ကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာ‌ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သိသာထင်ရှားစွာ ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ ပညာ‌‌ရေးကဏ္ဍကို ‌ထောက်ပံ့ရာတွင် သူနာပြုကျောင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များအကြား ဆက်သွယ်ရေး နှင့် သတင်းအချက်အလက်မျှဝေမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် MPT အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ သူနာပြုသင်တန်းကျောင်းများတွင် လိုအပ်သော ဖိုင်ဘာ အင်တာနက်သွယ်တန်းမှု အထောက်အပံ့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ MPT သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ နေရာဒေသပေါင်း ၅၀၀ ကျော်သို့ အင်တာနက် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးအပ်ထားပြီးဖြစ်ပြီဖြစ်သည်။

အသေးစိတ် ထပ်မံသိရှိလိုပါက Hotline ဖုန်းနံပါတ် 106 သို့ ခေါ်ဆို၍ သော်လည်းကောင်း၊ MPT ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သော www.mpt.com.mm သို့မဟုတ် MPT ၏ တရားဝင် ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာဖြစ်သော www.facebook.com/mptofficialpage တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။

 

 

 

 

 

ကျောင်းပြင်ပ သူနာပြုသိပ္ပံ (ပေါင်းကူး) အစီအစဥ်တွင် ဗွီဒီယို စကားပြောဆိုခြင်း ခေတ်မီ ဗွီဒီယို ကွန်ဖရင့်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများမှ တစ်ဆင့် web အခြေပြုစနစ်သင်ခန်းစာများကို သင်ယူရန် ပံပိုးခဲ့စဥ်