×

ပုံမှန်ခေါ်ဆိုခ နှုန်းထားများ

Base Tariff အစီအစဉ်ကို အသစ်လျှောက်ထားရယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သို့သော် လက်ရှိတွင် Base Tariffအစီအစဉ်ကို အသုံးပြုနေသူများသည် အောက်ပါနှုန်းထားများအတိုင်း ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းခေါ်ဆိုမှု နှုန်းထားများ နှင့် စာတို ပေးပို့ခြင်း

MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ခေါ်ဆိုမှု သုံးစွဲမှုများသည့်အချိန် (မနက် ရ နာရီ မှ ည ၁၁ နာရီအထိ) တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ ကျပ်
သုံးစွဲမှုနည်းသည့်အချိန်(ည ၁၁ နာရီ မှ မနက် ရ နာရီအထိ) တစ်မိနစ်လျှင် ၂၅ ကျပ်
အခြားဖုန်းများ ခေါ်ဆိုမှု သုံးစွဲမှုများသည့်အချိန် (မနက် ရ နာရီ မှ ည ၁၁ နာရီအထိ) တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ ကျပ်
သုံးစွဲမှုနည်းသည့်အချိန်(ည ၁၁ နာရီ မှ မနက် ရ နာရီအထိ) တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ ကျပ်
SMS တစ်စောင်လျှင် ၂၅ ကျပ်

ပြည်တွင်းခေါ်ဆိုမှုနှုန်းထားများကို (၆) စက္ကန့် နှုန်းထားဖြင့်သာ သတ်မှတ်ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၆ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ လက်ရှိကောက်ခံလျက်ရှိသော နှုန်းထားများ အပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ထပ်ဆောင်း၍ ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အင်တာနက် သုံးစွဲခ နှုန်းထားများ

အများဆုံးရရှိနိုင်သော အမြန်နှုန်းမှာ 256kbps ဖြစ်ပြီး တစ်မိနစ်လျှင် (၄)ကျပ်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Base tariff အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် 4G/LTE ကိုအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ 4G/LTE ကိုအသုံးပြုလိုပါက ရှယ်ပြောအစီအစဉ် (*234*3#) (သို့) ဆွေသဟာအစီအစဉ် (*234*2#)  (သို့) ရွှေစကားအစီအစဉ် (*234*4#) သို့ခေါ်ဆိုကာရယူနိုင်ပါတယ်။