×

ပြောသာပြောလိုက် Pack ဆိုတာဘာလဲ။

၁မိနစ်ကို၆ကျပ်နဲ့MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ MPT သုံးစွဲသူတွေအားလုံးအတွက် အထူးအစီအစဉ်နော်။
*600# ကို ၂၀၁၈၊ အောက်တိုဘာလ ၂၉ရက်နေ့ မှ ၂၀၁၉၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက် နေ့အထိ ခေါ်ဆိုပြီး ပြောသာပြောလိုက်တော့နော်။

အမည် နှုန်းထား မိနစ် အသုံးပြုနိုင်ပုံ သက်တမ်း ဝယ်ယူရန် တိုက်ရိုက်

ဝယ်ယူရန်

၇ရက်သုံး ပြောသာပြောလိုက်

Voice Pack

၈၅၀ ကျပ် ၁၃၅ မိနစ် MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်)

၇ ရက် *600# *600*3#
၃၀ရက်သုံး ပြောသာပြောလိုက်

Voice Pack

၁၇၀၀ ကျပ် ၂၇၀ မိနစ် MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်)

၃၀ ရက် *600# *600*2#
၉၀ ရက်သုံး ပြောသာပြောလိုက်

Voice Pack

၄၂၀၀ ကျပ် ၆၆၇ မိနစ် MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်)

၉၀ ရက် *600# *600*1#

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

– MPT GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများအားလုံး ပြောသာပြော Pack ကို ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
– MPT ကြိုးဖုန်းများ အပါအဝင် ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
– သတ်မှတ်ထားသောနှုန်းထားမှာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပါဝင်ပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။
– ဝယ်ယူပြီးသည့်နေ့မှ စတင်၍ ၇ ရက် ၊ ၃၀ ရက် နှင့် ၉၀ ရက် များအတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
– ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၁၈၊ အောက်တိုဘာလ ၂၉ရက်နေ့ မှ ၂၀၁၉၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက် နေ့အထိ ဖြစ်ပါသည်။
– CDMA သုံးစွဲသူများ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

အမည် နှုန်းထား မိနစ် အသုံးပြုနိုင်ပုံ သက်တမ်း ဝယ်ယူရန် တိုက်ရိုက်
ဝယ်ယူရန်
၇ရက်သုံး ပြောသာပြောလိုက်

Voice Pack

၈၅၀ ကျပ် ၁၃၅ မိနစ် MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်)

၇ ရက် *600# *600*3# ရယူရန်
၃၀ရက်သုံး ပြောသာပြောလိုက်

Voice Pack

၁၇၀၀ ကျပ် ၂၇၀ မိနစ် MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်)

၃၀ ရက် *600# *600*2# ရယူရန်
၉၀ ရက်သုံး ပြောသာပြောလိုက်

Voice Pack

၄၂၀၀ ကျပ် ၆၆၇ မိနစ် MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်)

၉၀ ရက် *600# *600*1# ရယူရန်

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

– MPT GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများအားလုံး ပြောသာပြော Pack ကို ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
– MPT ကြိုးဖုန်းများ အပါအဝင် ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
– သတ်မှတ်ထားသောနှုန်းထားမှာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပါဝင်ပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။
– ဝယ်ယူပြီးသည့်နေ့မှ စတင်၍ ၇ ရက် ၊ ၃၀ ရက် နှင့် ၉၀ ရက် များအတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
– ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၁၈၊ အောက်တိုဘာလ ၂၉ရက်နေ့ မှ ၂၀၁၉၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက် နေ့အထိ ဖြစ်ပါသည်။
– CDMA သုံးစွဲသူများ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

Other Voice Promotions


Pyaw Thar Pyaw Lite

၁မိနစ်ကို ၆ကျပ်နဲ့MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ MPT သုံးစွဲသူတွေအားလုံးအတွက် အထူးအစီအစဉ်နော်။


MPT Voice Package

သုံးစွဲသူများစိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ရန် Voice Pack သုံးမျိုးကို MPT က မိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။

မေးခွန်းများ

၁။ ပြောသာပြောလိုက် Pack ဆိုတာ ဘာလဲ?

ပြောသာပြောလိုက် Pack ဆိုတာ MPT မှ သုံးစွဲသူတွေအတွက် ပေးထားတဲ့ အစီအစဉ်သစ်တစ်ခုပါ။ *600# ကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။

အမည် နှုန်းထား မိနစ် အသုံးပြုနိုင်ပုံ သက်တမ်း ဝယ်ယူရန် တိုက်ရိုက်

ဝယ်ယူရန်

၇ရက်သုံး ပြောသာပြောလိုက်

Voice Pack

၈၅၀ ကျပ် ၁၃၅ မိနစ် MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်)

၇ ရက် *600#

 

*600*3#
၃၀ရက်သုံး ပြောသာပြောလိုက်

Voice Pack

၁၇၀၀ ကျပ် ၂၇၀ မိနစ် MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်)

၃၀ ရက် *600#

 

*600*2#
၉၀ ရက်သုံး ပြောသာပြောလိုက်

Voice Pack

၄၂၀၀ ကျပ် ၆၆၇ မိနစ် MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း

(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်)

၉၀ ရက် *600#

 

*600*1#

၂။ ပြောသာပြောလိုက် Pack ကို ဘယ်သူတွေ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မှာလဲ?

MPT GSM/WCDMA အသုံးပြုသူအားလုံး ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

၃။ ဒီ pack နဲ့ တခြားအော်ပရေတာတွေကို ဖုန်းခေါ်လို့ရနိုင်မှာလား?

မရနိုင်ပါဘူး။ MPT ဖုန်းနံပါတ်အချင်းချင်း ခေါ်ဆိုခြင်းသာ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

၄။ ပြောသာပြောလိုက် Pack ကို ဘယ်လောက်ကြာ အသုံးပြုနိုင်မှာလဲ?

ပြောသာပြောလိုက် Pack ကို ၇ ရက်၊ ၃၀ရက် နှင့် ၉၀ ရက် ကြာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

၅။ ပြောသာပြောလိုက် Pack အပြင် ၃၉၉ ကျပ် Voice Pack ကိုလည်း ဝယ်ယူထားပါတယ်။ ဘယ် package ထဲက အရင်ဖြတ်မှာပါလဲ?

၃၉၉ ကျပ် Voice Pack ၏ အသုံးပြုနိုင်သောသက်တမ်းမှာ ပိုနည်းသောကြောင့် ၃၉၉ ကျပ် Voice Pack ထဲက အရင်ဖြတ်မှာဖြစ်ပါသည်။ ပြီးမှ ပြောသာပြောလိုက် Pack ထဲမှ ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။

မေးခွန်းများ