×

ရှယ်ပြော

၁။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ဆိုတာ ဘာပါလဲ။

• “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်တွင် MPT သုံးစွဲသူအချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက်သာဆုံးဖုန်းခေါ်ဆိုခနှုန်းထား ၁မိနစ်လျှှင် ၁၅ကျပ်သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
– MPT ဖုန်းအချင်းချင်းခေါ်ဆိုပါက တစ်မိနစ်လျှင် ၁၅ကျပ်
– အခြားအော်ပရေတာနံပါတ်များသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက တစ််မိနစ်လျှင် ၂၅ကျပ်
– အင်တာနက်အသုံးပြုပါက 1MBလျှင် ၈ကျပ်
– စာတိုပေးပို့ပါက တစ်စောင်လျှင် ၁၅ကျပ်

၃။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို ဘယ်သူတွေရယူနိုင်ပါသလဲ။

• MPT GSM/WCDMA ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည် “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို လျှောက်ထား ရယူနိုင်ပါသည်။

၅။ အင်တာနက်ကို စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေရှိပါသလဲ။

• 1MB လျှင် ၁ကျပ်ကျသင့်မည့် ပက်ကေ့ချ်များအပါအဝင် အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်မျိုးစုံကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီး စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

“ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်
 

အသုံးပြုနိုင်သော အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်များ

Daily Data Packages
Data Carry Packages
Social Packages
Night Time Data Packages

၇။ လက်ရှိမှာ အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်အသုံးပြုနေပါတယ်။ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဒေတာပမာဏမကုန်ခင် မှာ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်သို့ပြောင်းလိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲ။

• ကျန်ရှိနေသော ဒေတာပမာဏကို “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်တွင် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။

၉။ “ရှယ်ပြော”အစီအစဉ်ကိုရယူရာတွင် ကန့်သတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါသလား။

• MPT GSM/WCDMA ဖုန်းများသည် “ရှယ်ပြော”အစီအစဉ်ကို လျှောက်ထားရယူ နိုင်ပါသည်။
• ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုသည် တစ်ရက်အတွင်း အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရယူမှုအများဆုံး တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၁၁။ ကျွန်တော်က Base Tariff အစီအစဉ်အသုံးပြုနေသူဖြစ်ပါတယ်။ Base Tariff အစီအစဉ် အသုံးပြုနေချိန်မှာ အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်တွေကိုဝယ်ယူနိုင်မှာပါလား။

• Base Tariff အစီအစဉ် အသုံးပြုနေချိန်တွင် အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်များကို ၀ယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆွေသဟာအစီအစဉ်(သို့မဟုတ်) ရှယ်ပြောအစီအစဉ် (သို့မဟုတ်) ရွှေစကားအစီအစဉ်ကို ဦးစွာပြောင်းလဲရယူပြီးမှ အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်များကို ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၃။ MPT SIM Card အသစ်ကို စတင်အသုံးပြုချိန်မှာ ဘယ်အစီအစဉ်ပါ၀င်နေမှာပါလဲ။

• MPT SIM Card အသစ်များတွင် ဆွေသဟာအစီအစဉ်ပါ၀င်နေမည်ဖြစ်သည်။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကိုရယူလိုပါက *234*3# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီးလွယ်ကူစွာ လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၅။ ကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးကြည့်နိုင်မှာပါလဲ။

• *224# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပါ။ (သို့မဟုတ်) ၁၃၃၁ သို့ BAL ဟု စာတိုပေးပို့ပါ။

၂။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို ဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ။

• *234*3# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီး ရှယ်ပြောအစီအစဉ်ကို အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။

၄။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို ရယူထားပါက အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်များကို ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မှာပါလား။

• ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
• MPT ၏ အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်အားလုံးကို “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်တွင်လည်း ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
• 1MB လျှင် ၁ကျပ်သာကျသင့်မည့် ပက်ကေ့ချ်များအပါအဝင် အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ် မျိုးစုံကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

၆။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို ရယူထားပါက Happy Friday Data အပိုဆုများကို ရရှိနိုင်မှာပါလား။

• ရရှိနိုင်ပါသည်။
• ဆွေသဟာအစီအစဉ်တွင် ရရှိနေသည့် အပိုဆုများ(ဥပမာ – Happy Friday Data အပိုဆု အစရှိသဖြင့်) နှင့် ရယူအသုံးပြုနိုင်သည့် အပိုဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများ (ဥပမာ – Balance Transfer၊ ယူူထား၊ CRBT အစရှိသဖြင့်) တို့ကို “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်တွင် ဆက်လက်ရယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၈။ ကျွန်တော်က Post-paid စနစ်အသုံးပြုနေသူဖြစ်ပါတယ်။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကိုရယူနိုင်မှာ ပါလား။

• ရယူနိုင်ပါတယ်။ *235*3# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီး “ရှယ်ပြော”အစီအစဉ်ကို အခမဲ့ရယူ နိုင်ပါသည်။

၁၀။ ကျွန်တော်က Base Tariff အစီအစဉ်အသုံးပြုနေသူဖြစ်ပါတယ်။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားရယူနိုင်မှာပါလား။

•ရယူနိုင်ပါသည်။ *234*3# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီး “ရှယ်ပြော”အစီအစဉ်ကို တိုက်ရိုက် လျှောက်ထားရယူနိုင်ပါသည်။

၁၂။ ကျွန်တော်က CDMA ဖုန်းအသုံးပြုနေသူဖြစ်ပါတယ်။ “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို လျှောက်ထား ရယူနိုင်မှာပါလား။

• CDMA ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည် “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကို လျှောက်ထား ရယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

၁၄။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဖုန်းက “ရှယ်ပြော” အစီအစဉ်ကိုလျှောက်ထားရယူလို့မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။

• ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုသည် တစ်ရက်အတွင်း အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရယူမှုအများဆုံး တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။လူကြီးမင်းသည် တစ်ရက်အတွင်း အစီအစဉ်ပြောင်းလဲမှု တစ်ကြိမ်ထက်ပိုသွားပါက လျှောက်ထားမှုအောင်မြင်မည် မဟုတ်ပါ။ နောက်တစ်ရက်တွင် ပြန်လည်လျှောက်ထားရယူပါ။
• လူကြီးမင်း၏ SIM Card သည် အသုံးပြုမှုယာယီပိတ်သိမ်းခံထားရပါက (One-way block/Two-way block) လျှောက်ထားမှုအောင်မြင်မည် မဟုတ်ပါ။ ဖုန်းငွေဖြည့်ပြီး ပြန်လည်လျှှောက်ထားရယူပါ။

၁၆။ ရှယ်ပြော အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုနေပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ကို ၅ စက္ကန့်ကြာဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အခါ ၁၅ စက္ကန့်စာ ဖုန်းခေါ်ဆိုခကျသင့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။

၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး Base Tariff မှလွဲ ၍ ပြည်တွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ အားလုံးကို ၁၅ စက္ကန့်နှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဥပမာ – MPT အချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုပါက

– ၀ မှ ၁၅ စက္ကန့် : ၃.၇၅ ကျပ် (excluding tax)
– ၁၆ မှ ၃၀ စက္ကန့် : ရ.၅၀ (excluding tax)
– ၃၁ မှ ၄၅ စက္ကန့် : ၁၁.၂၅ ကျပ် (excluding tax)
– ၄၆ မှ ၆၀ စက္ကန့် : ၁၅ ကျပ် (excluding tax)