×

SIM Validity

MPT ဆင်းမ်ကတ်မှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ရှိပါသလား။

• MPT ဆင်းမ်ကတ်များသည် ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်းတိုးမြင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
• တစ်ကြိိမ်ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်းသည် တစ်နှစ်သို့တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
• တစ်နှစ်အတွင်းဖုန်းငွေဖြည့်မှုမရှိပါက ( သို့မဟုတ် ) ရက်၉၀အတွင်း Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုဖြင့်ဖုန်းငွေလက်ခံရရှိမှုမရှိသော ဆင်းမ်ကတ်သည် အဆိုပါကာလနောက်ပိုင်းတွင် ရက်၃၀ ကြာအခြားဖုန်းနံပါတ်များသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
• ယင်းရက်၃၀ကြာကာလပြီးနောက် ဖုန်းငွေဖြည့်မှုမရှိပါက ( သို့မဟုတ် ) Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုဖြင့်ဖုန်းငွေလက်ခံရရှိမှုမရှိပါက အခြားဖုန်းနံပါတ်များသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် အဝင်ဖုန်းလက်ခံမှုများကို ရက်၆၀ ကြာပြုလုပ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
• ယင်းရက်၆၀ကာလကြာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဆင်းမ်ကတ်ကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင် တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ရက်၆၀နောက်ပိုင်းတွင် ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း ( သို့မဟုတ် ) Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုဖြင့်ဖုန်းငွေလက်ခံရယူခြင်းပြုလုပ်ပါကလည်း ဆင်းမ်ကတ်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။နီးစပ်ရာ MPT Brand Shop များတွင် ဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုခွင့်ပြန်လည်လျှောက်ထားရယူပါ။

facebook-free

ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်းကို ဘယ်လိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါသလဲ။

ဖုန်းငွေဖြည့်မှုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်တိုင်း ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်းကို တစ်နှစ်သို့တိုးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုအောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

ငွေဖြည့်ပမာဏ ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်း
၅၀၀ကျပ် ၁ နှစ်သို့
၁၀၀၀ ကျပ် ၁ နှစ်သို့
၃၀၀၀ ကျပ် ၁ နှစ်သို့
၅၀၀၀ ကျပ် ၁ နှစ်သို့
၁၀၀၀၀ ကျပ် ၁ နှစ်သို့
၂၀၀၀၀ ကျပ် ၁ နှစ်သို့
၃၀၀၀၀ ကျပ် ၁ နှစ်သို့

CDMA အသုံးပြုသူများနှင့် Postpaid စနစ်အသုံးပြုသူများအတွက် အသေးစိတ်ကို မေးခွန်းနံပါတ် ရ တွင်ကြည့်ပါ။
MPT Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းငွေလက်ခံရယူခြင်း ပြုလုပ်ပါကလည်း ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်းကို ရက်၉၀သို့မြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။

MPT Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းငွေလက်ခံရယူပါက ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်းကို ဘယ်လိုတိုးမြှင့်ပေးမှာပါလဲ။

ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်း ရက်၉၀အောက်လျော့နည်းနေချိန်တွင် Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းငွေလက်ခံရယူလိိုက်ပါက ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်းသည် ရက် ၉၀သို့တိုးမြင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်း ရက်၉၀ထက်များနေချိန်တွင် Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းငွေလက်ခံရယူလိိုက်ပါက ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်းအပြောင်းအလဲရှိမည် မဟုတ်ပါ။
အဝင်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်အထွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလက်ခံခြင်း၊ အင်တာနက် အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်နေချိန်တွင် Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းငွေလက်ခံရယူလိိုက်ပါကလည်း ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်းသည် ရက် ၉၀သို့တိုးမြင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
CDMA အသုံးပြုသူများသည် Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။

CDMA ဆင်းမ်ကတ်တွေနဲ့ Postpaid စနစ်အသုံးပြုတဲ့ ဆင်းမ်ကတ်တွေမှာရော သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ရှိပါသလား။

Postpaid စနစ်အသုံးပြုသော ဆင်းမ်ကတ်များတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မရှိပါ။
CDMA ဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုသူများသည် ဖုန်းငွေဖြည့်မှုသည့်ပမာဏအပေါ်မူတည်၍ ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်ကိုအောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

ငွေဖြည့်ပမာဏ ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်း
၃၀၀၀ ကျပ် ရက် ၆၀သို့
၅၀၀၀ ကျပ် ရက် ၉၀သို့
၁၀၀၀၀ ကျပ် ရက် ၁၂၀သို့

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ(သို့) သိရှိလိုသည်များကို MPT ၏ Call Center (၁၀၆) သို့ အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်းကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါကလဲ။

*124# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၁၃၃၁သို့ BAL သို့ အခမဲ့စာတိုပေးပို့ ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။

တစ်နှစ်အတွင်းဖုန်းငွေဖြည့်မှုလုံးဝမပြုလုပ််ပါက ဘာဖြစ်မှာပါလဲ။

တစ်နှစ်အတွင်းဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ပါက တစ်နှစ်ကျော်လွန်သည့်အချိန်မှစ၍ ဆင်းမ်ကတ်ကိုအပြည့်အဝ အသုံးပြုနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
တစ်နှစ်ကျော်လွန်ပြီးနောက် ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်းမရှိပါက ပထမရက်၃၀အတွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
နောက်ထပ် ရက်၆၀အတွင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလက်ခံခြင်း၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

ပြင်ပဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို လက်ခံနိုင်သော်လည်း( incoming Call ) အခြားဖုန်းနံပါတ်များကို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု( Outgoing Call ) မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ဘာကြောင့်ပါလဲ။

၁၃၃၁သို့ BAL ဟု အခမဲ့စာတိုပေးပို့ပြီး ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်းကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်း “0” ဖြစ်နေပါက ဆင်းကတ်အသုံးပြုခွင့်ကို ယာယီဆို်င်းငံ့ခံထားရပြီ (ဖုန်းငွေမဖြည့်သည်မှာ တစ်နှစ်ကြာပြီဖြစ်သောကြောင့်(သို့) Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းငွေလက်ခံရယူမှုမရှိခြင်းကြောင့်) ဖြစ်ပါသည်။ဆင်းမ်ကတ်ကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖုန်းငွေဖြည့်ပေးပါ(သို့) Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းငွေလက်ခံရယူလိုက်ပါ။