×

သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ MPT ၏ အသံဝန်ဆောင်မှု ၊ ဒေတာဝန်ဆောင်မှု Packages စျေးနှုန်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုရယူပုံများ နှင့် ပရိုမိုးရှင်းကာလများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားမည်။

27 Jul 2017

သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ MPT ၏ အသံဝန်ဆောင်မှု ၊ ဒေတာဝန်ဆောင်မှု Packages စျေးနှုန်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုရယူပုံများ နှင့် ပရိုမိုးရှင်းကာလများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားမည်။
(ဖော်ပြပါစျေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါ၀င်ပြီးဖြစ်သည်။)

 

အသံဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုးရှင်း 

Enjoy call as low as 6Kyats/ minute! 

(ဖော်ပြပါစျေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါ၀င်ပြီးဖြစ်သည်။)

 10min40min65min
Price(incl tax)99249399
Minute104065
Subscription*2220#*249#*399#

*Unlimited Voice Pack အသံဝန်ဆောင်မှုပရိုမိုးရှင်းသည် ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင်ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။

 

Happy Data Combo Pack

Enjoy Internet + Social & Video Bonus! As low as 1.1Kyat/MB!

ပရိုမိုးရှင်းကာလ – ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့အထိ

DailyWeeklyMonthly
Price (incl tax)399Ks999Ks2,999Ks4,999Ks9,999Ks19,999Ks29,999Ks
Internet150MB300MB 1GB 2GB 4GB10GB18GB
Social+Video200MB600MB1,000MB1,200MB2,500MB5,500MB6,000MB
Subscription*700*1#*700*2#*700*3#*700*4#*700*5#*700*6#*700*7#

*Social + Video: Facebook, Viber, YouTube, Pyone Play

 

Colorful Data Pack

Enjoy Data Pack, as low as 1.5Kyat/MB! 

(ဖော်ပြပါစျေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါ၀င်ပြီးဖြစ်သည်။)

DailyMonthly
Price (incl tax)399Ks 2,999Ks 4,999Ks 9,999Ks 19,999Ks
Volume260MB 1.5GB 2.7GB 6GB 13GB
Subscription *2001#*2002#  *2003#  *2004#  *2005#

 

Social Pack

Enjoy Facebook, Viber, LINE, Clash of Clans & Clash Royale at 1Kyat/MB! (ဖော်ပြပါစျေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါ၀င်ပြီးဖြစ်သည်။)

Daily7Days30days
Price199Ks999Ks 3,999Ks
Volume199MB 999MB 3,999MB
Subscription *3001# *3002#  *3003#

*တစ်နေ့သုံး Pack သည် Package ၀ယ်ယူသည့်နေ့၏ 23:59:59 နာရီတွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။

 

Night Time Data Pack

Enjoy Night time data(11pm-7am) as low as 1Kyat/MB!

(ဖော်ပြပါစျေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါ၀င်ပြီးဖြစ်သည်။)

 1Night7Nights30Nights
PriceMMK299Ks999Ks2,999Ks
VolumeMB250MB999MB2,999MB
SubscriptionMMK*237*1#*237*2#*237*3#

*“Night Time Data Package” ကို ည ၁၁ နာရီ မှ မနက် (၇) နာရီအတွင်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။