အမေးအဖြေများ

Business Home

For any enquiries & B2B SIM Registration
B2B Sales Department
Hotline: 0800 800 9990 (Free of Charge for MPT Subscribers)
Hotline: 09426000323 (for Any Other Operators)

Data Only SIM

Data Only SIM

  • သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် MPT Data SIM ဖြင့် ထိရောက်သော ဒေတာ (အင်တာနက်) ဝန်ဆောင်မှုအား နေရာဒေသမရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Data SIM အား သုံးစွဲသူ အသုံးပြုလိုသည့် နေရာ ဒေသတွင် တစ်ခု ထက်ပိုသော device သို့မဟုတ် device အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ဖြင့် လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
    ( ဥပမာ- wifi mobile hotspot, dongle, handy terminal)
  • MPT ၏ Data SIM ဝန်ဆောင်မှုသည် ဒေတာသီးသန့်အထူးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။

For any enquiries:
B2B Sales Department
Hotline: 0800 800 9990 (Free of Charge for MPT Subscribers)
Hotline: 09426000323 (for Any Other Operators)

CUG (Closed User Group)

CUG (Closed User Group)

B2B ၏ CUG ဝန်ဆောင်မှုများသည် အုပ်စုတစ်ခုအတွင်းလွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
CUG သည် အုပ်စုအတွင်း အကန့်သတ်မဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊အကန့် သတ်မဲ့ စာတိုပေးပို့မှုနှင့် MPT ၏ကွန်ယက်ဧရိယာအတွင်းအကန့် သတ်မရှိဆက်သွယ်နိုင်သည်။

 Service Categories
 Minimum subscribers  5
 Voice Call  Free
 SMS  Free

For any enquiries:
B2B Sales Department
Hotline: 0800 800 9990 (Free of Charge for MPT Subscribers)
Hotline: 09426000323 (for Any Other Operators)

B2B Data Plans

B2B DATA PLANS

DATA AMOUNT
500 MB
800 MB
1 GB
2 GB
4 GB
10 GB
20 GB

B2B ၏ Data Plan သည် ပိုမိုများပြားသော ဒေတာပမာဏရရှိနိုင်မှု၊လွယ်ကူစွာမှတ်ပုံတင်နိုင်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားနိုင်မှု၊နှစ်စဉ်ကြေးပေးရန်(မလို)ဘဲ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းထား နှင့်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

For any enquiries:
B2B Sales Department
Hotline: 0800 800 9990 (Free of Charge for MPT Subscribers)
Hotline: 09426000323 (for Any Other Operators)

စီးပွားရေးသုံး မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ

စီးပွားရေးသုံး မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ

B2B၏မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအားလုံးနှင့်အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၏တစ်နေရာတည်းပြီးပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှု့ဖြစ်ပါသည်

For any enquiries & B2B SIM Registration
B2B Sales Department
Hotline: 0800 800 9990 (Free of Charge for MPT Subscribers)
Hotline: 09426000323 (for Any Other Operators)