MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardTop-up Bonus ( Facebook Data) - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
×
mptofficialpage
mpt

Top-up Bonus ( Facebook Data)

Facebook ဒေတာလက်ဆောင်ရရှိကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ။

ဖုန်းငွေဖြည့်လိုက်ပါက Facebook ဒေတာလက်ဆောင် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၊ ရရှိကြောင်း စာတိုပေးပို့၍လည်း အသိပေးပါမည်။ *224# ကိုခေါ်ဆိုပြီးလည်း စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။

Top-up Bonus (Facebook Data) အစီအစဉ်သည် Base Tariff အသုံးပြုသူများအတွက် အကျုံးဝင်ပါသလား။

မဟုတ်ပါ။ Base Tariff အသုံးပြုသူများသည် Top-up Bonus (Facebook Data) အစီအစဉ်တွင် အကျုံးမဝင်ပါ။

(၁၀၀၀)ကျပ် ကို ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် (၁၀၀၀)ကျပ်ကို E top-up ဖြင့် ထပ်ဖြည့်ပါတယ်။ သို့သော် Facebook ဒေတာလက်ဆောင် မရရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။

Top-up Bonus (Facebook Data) အစီအစဉ်သည် Voucher card ကို အသုံးပြု၍ MPT4U တွင် ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း တစ်ခုတည်းအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။ အခြား နည်းလမ်းများဖြင့် ဖုန်းငွေဖြည့်မည် ဆိုပါက Facebook ဒေတာလက်ဆောင် မရရှိနိုင်ပါ။

MPT Money ကို အသုံးပြု၍ MPT4U တွင် (၁၀၀၀) ကျပ်ကို ဖြည့်သွင်းထားပါတယ်။ Facebook ဒေတာလက်ဆောင် ရရှိနိုင်ပါသလား။

မရရှိနိုင်ပါ၊ သတ်မှတ်ထားသော ဖုန်းငွေဖြည့်ပမာဏများအတိုင်း Voucher card ကို အသုံးပြု၍ MPT4U တွင် ဖုန်းငွေဖြည့်မှသာ Facebook ဒေတာလက်ဆောင်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

Voucher card ကို အသုံးပြု၍ (၁၀၀၀) ကျပ်ကို MPT4U တွင် ဖြည့်ထားပါတယ်။ ထို့နောက် Voucher card ကို အသုံးပြု၍ နောက်ထပ် (၃၀၀၀) ကျပ်ကို MPT4U တွင် ဖုန်းငွေထပ်ဖြည့်ပါတယ်။ ရရှိထားသော Facebook ဒေတာလက်ဆောင်များသည် ပေါင်းစည်းသွားမှာပါလား။

ဟုတ်ပါတယ်။ Voucher card ကို အသုံးပြု၍ MPT4U တွင် ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းခြင်းမှ ရရှိထားသော Facebook ဒေတာလက်ဆောင်များသည် ပေါင်းစည်းသွားပြီး နောက်ဆုံး ရရှိ အသုံးပြုနိုင်သည့် ငွေဖြည့်  သက်တမ်းအတိုင်း ကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။