×

အသုံးပြုနိုင်မှု

MPT မိုဘို်င်းဖုန်းအသုံးပြုသူအားလုံး မိတ်ဆွေဆီမှ ဖုန်းအချင်းချင်း ငွေဖြည့်ပေးပြီး ဝေမျှသုံးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် ငွေဖြည်ခြင်းအတွက်လက်ခံရယူနိုင်ပါသလား။

ကြိုတင်ငွေဖြည့်စနစ်အသုံးဆွေသဟာအသုံးပြုသူများနှင့် ပုံမှန်သုံး GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ဖုန်းအချင်းချင်း ငွေဖြည့်ပေးပြီး ဝေမျှသုံးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ (အထွက်ခေါ်ဆိုမှုပိတ်ခံထားသောဖုန်း၊ အဝင်လက်ခံမှုနှင့် အထွက်ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ပိတ်ခံထားသော ဖုန်းများလည်း ဖုန်းအချင်းချင်း ငွေဖြည့်ပေးပြီး ဝေမျှသုံးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။)

CDMA အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက ဖုန်းအချင်းချင်း ငွေဖြည့်ပေးပြီး ဝေမျှသုံးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် ငွေဖြည်ခြင်းအတွက်လက်ခံရယူနိုင်ပါသလား။

ယခုလောလောဆယ်မှာတော့ CDMA ကို အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ဖုန်းအချင်းချင်း ငွေဖြည့်ပေးပြီး ဝေမျှသုံးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။အနာဂတ်မှာ MPTဖုန်းသုံးစွဲသူတိုင်း ဖုန်းအချင်းချင်း ငွေဖြည့်ပေးပြီး ဝေမျှသုံးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် ငွေဖြည်ခြင်းအတွက်လက်ခံရယူနိုင်ရန် MPT မှ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။

MPT မိုဘိုင်းဖုနး်အသုံးပြုသူအားလုံး မိုဘိုင်းဖုန်းအချင်းချင်း ငွေဖြည့်ပေးပြီး ဝေမျှသုံးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် မိတ်ဆွေများထံသို့ ငွေလွှဲပေးနိုင်ပါသလား။

ကြိုတင်ငွေဖြည့်စနစ်အသုံးဆွေသဟာအသုံးပြုသူများနှင့် ပုံမှန်သုံး GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ဖုန်းအချင်းချင်း ငွေဖြည့်ပေးပြီး ဝေမျှသုံးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ငွေဖြည့်ပေးမည့်သူဘက်မှာ မိမိတွင် ဝန်ဆောင်ခ ၅%အပါအဝင် ငွေဖြည့်ပေးမည့်ပမာဏအတွက် လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေရှိရမည်ဖြစ်ပါတယ်။

Postpaid အသုံးပြုသူများရော ဖုန်းအချင်းချင်း ငွေဖြည့်ပေးပြီး ဝေမျှသုံးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် ငွေဖြည်ခြင်းအတွက်လက်ခံရယူနိုင်ပါသလား။

ယခုလောလောဆယ်မှာတော့ Postpaid အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ဖုန်းအချင်းချင်း ငွေဖြည့်ပေးပြီး ဝေမျှသုံးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။အနာဂတ်မှာ MPTဖုန်းသုံးစွဲသူတိုင်း ဖုန်းအချင်းချင်း ငွေဖြည့်ပေးပြီး ဝေမျှသုံးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် ငွေဖြည်ခြင်းအတွက်လက်ခံရယူနိုင်ရန် MPT မှ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။