ယူထား+ ၀န်ဆောင်မှု

ယူထား+၀န်ဆောင်မှု ဆိုတာဘာလဲ?

MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် လက်ကျန်ငွေနည်းနေသည့်အချိန်တိုင်းတွင် MPT ၏ “ယူထား+”  ဝန်ဆောင်မှုမှ  ချေးငွေရယူ၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ “ယူထား+”  ဝန်ဆောင်မှုကို အရေးပေါ်အခြေအနေများနှင့်ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ရန်လွယ်ကူခြင်းမရှိသောအခြေအနေများတွင် *800# ကိုခေါ်၍ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။

သင်၏ဖုန်းလက်ကျန်ငွေပေါ် မူတည်၍ ချေးငွေပမာဏနှင့်၀န်ဆောင်ခကို နောက်တစ်ကြိမ်ငွေဖြည့်သွင်းရာတွင် အပြည့်အ၀(သို့)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကောက်ခံပါမည်။

ဇွန်လ ၁၀ ရက် နေ့မှစတင်၍ ချေးငွေအနည်းဆုံးပမာဏ  ၈၀၀ကျပ်ကို တစ်လအတွင်း  (၁)ကြိမ်သာချေးယူနိုင်ပြီး ၊ ယင်းလအတွင်း နောက်ထပ်ချေးငွေများများရယူရန်အတွက် ပိုမိုများပြားသောချေးငွေပမာဏ ၁၀၀၀ ကျပ်၊ ၁၅၀၀ကျပ်၊ ၂၅၀၀ကျပ် နှင့် ၄၅၀၀ ကျပ်အထိ သင်ရရှိနိုင်သောချေးငွေပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး  ပြောင်းလဲ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုရယူမလဲ?

USSD code အသုံးပြုပြီး ရယူရန်

*800# ကိုခေါ်ဆိုပါ

MPT4U App အသုံးပြုပြီး ရယူရန်

MPT4U Application မှတဆင့်လည်းရယူနိုင်ပါသည်။

SMS အသုံးပြုပြီး ရယူရန်

“8000” သို့ 800 ဟုရိုက်၍ SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ယူထား+ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုဖို့ ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ?

MPT သုံးစွဲသူများ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ချေးငွေရယူသုံးစွဲနိုင်သော ယူထား+ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူရန် *800# ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီသူများသည် ယူထား+ဝန်ဆောင်မှုမှ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။

၁။ ဤဝန်ဆောင်မှုသည် Prepaid သုံးစွဲသူများအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။
၂။ MPT ဆင်းကတ်အသုံးပြုသည့်ရက်မှာ ရက်(၃၀)အထက်ရှိရပါမည်။
၃။ ရက်(၉၀)အတွင်း ဖုန်းဘေလ် တစ်ခါဖြည့်ထားရပါမည်။
၄။ ရက်(၉၀)အတွင်း ဖုန်းဘေလ် အနည်းဆုံး(၃၀၀၀)ကျပ်ဖြည့်သွင်းထားရပါမည်။
၅။ယခင်ချေးယူထားသောချေးငွေအား မပေးဆောင်သေးသော်လည်း သင်ရရှိနိုင်သော ချေးငွေအများဆုံးပမာအထိ အကြိမ်များစွာ ချေးယူနိုင်ပါသည်။
၆။ချေးငွေအနည်းဆုံးပမာဏ ၈၀၀ကျပ်ကိုတစ်လအတွင်း (၁)ကြိမ်သာချေးယူနိုင်ပြီး ၊ ယင်းလအတွင်း နောက်ထပ်ချေးငွေများများရယူရန်အတွက် ပိုမိုများပြားသောချေးငွေပမာဏ ၁၀၀၀ ကျပ်၊ ၁၅၀၀ကျပ်၊ ၂၅၀၀ကျပ် နှင့် ၄၅၀၀ ကျပ်အထိ ပြောင်းလဲ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ယူထား+ဝန်ဆောင်မှုမှ မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုနိုင်သနည်း?

ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှရရှိလာသော ချေးငွေကို MPTဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (Value Added Service ဝန်ဆောင်မှုများမှလွဲ၍)

Value Added Service ဝန်ဆောင်မှုများကို ယူထားဝန်ဆောင်မှုဖြင့်အသုံးပြုလိုပါက…

(၁) MPT SIM Card စတင်အသုံးပြုသည့်ရက်သည် ရက်(၃၀)နှင့်အထက် ရှိရမည်။

(၂) အနည်းဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းဘေလ်အသုံးပြုမှု ၃၀၀၀ ကျပ်

မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ

၁။ ယူထား+ ၀န်ဆောင်မှု ဆိုတာဘာလဲ?

MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် လက်ကျန်ငွေနည်းနေသည့်အချိန်တိုင်းတွင် MPT ၏ “ယူထား+”  ဝန်ဆောင်မှုမှ  ချေးငွေရယူ၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ “ယူထား+”  ဝန်ဆောင်မှုကို အရေးပေါ် အခြေအနေများနှင့် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ရန်လွယ်ကူခြင်းမရှိသောအခြေအနေများတွင် *800# ကိုခေါ်၍ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။

၂။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုရယူမလဲ?

ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူရန်

USSD code အသုံးပြုပြီး ငွေချေးခြင်း အတွက် *800# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
SMS အသုံးပြုပြီး ငွေချေးခြင်းအတွက် “8000” သို့ 800 ဟုရိုက်၍ SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
MPT4U application မှတဆင့်လည်းရယူနိုင်ပါသည်။

၃။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုဖို့ ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ?

MPT သုံးစွဲသူများ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ချေးငွေရယူသုံးစွဲနိုင်သော  ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူရန် *800# ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီသူများသည် ယူထား+ဝန်ဆောင်မှုမှ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။

(၁) ဤဝန်ဆောင်မှုသည် Prepaid သုံးစွဲသူများအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။

(၂) MPT ဆင်းကတ်အသုံးပြုသည့်ရက်မှာ ရက်(၃၀)အထက်ရှိရပါမည်။

(၃) ရက်(၉၀)အတွင်း ဖုန်းဘေလ် တစ်ခါဖြည့်ထားရပါမည်။

(၄)  ရက်(၉၀)အတွင်း ဖုန်းဘေလ်    အနည်းဆုံး(၃၀၀၀)ကျပ်ဖြည့်သွင်းထားရပါမည်။

(၅) ယခင်ယူထားသော ချေးငွေကို ပြန်လည်မပေးချေရသေးသော်လည်း ရရှိနိုင်သောပမာဏအထိ ထပ်မံချေးယူနိုင်ပါသည်။

(၆) သင်ချေးယူနိုင်သောပမာဏကို MPT ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သွင်းသောပမာဏနှင့်ဖြည့်သွင်းသည့်အကြိမ်ပေါ်မူတည်၍ ကန့်သတ်တွက်ချက်ပါမည်။

၄။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှ ချေးငွေဘယ်လောက်ထိချေးယူနိုင်ပါသလဲ?

သတ်မှတ်ထားသောသင်၏ချေးငွေပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါပမာဏများကို ချေးယူနိုင်ပါမည်။

ချေးငွေပမာဏ ဝန်ဆောင်ခ နောက်ထပ်ငွေဖြည့်မှုမှ
ပြန်လည်ရယူခြင်း
၈၀၀ ကျပ် ၆၀ ကျပ် ၈၆၀ ကျပ်
၁၀၀၀ ကျပ် ၁၀၀ ကျပ် ၁၁၀၀ ကျပ်
၁၅၀၀ ကျပ် ၁၅၀ ကျပ် ၁၆၅၀ ကျပ်
၂၅၀၀ ကျပ် ၂၅၀ ကျပ် ၂၇၅၀ ကျပ်
၄၅၀၀ ကျပ် ၄၅၀ ကျပ် ၄၉၅၀ ကျပ်

သင်၏ဖုန်းလက်ကျန်ငွေပေါ် မူတည်၍ ချေးငွေပမာဏနှင့်၀န်ဆောင်ခကို နောက်တစ်ကြိမ်ငွေဖြည့်သွင်းရာတွင် အပြည့်အ၀(သို့)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကောက်ခံပါမည်။

ချေးငွေအနည်းဆုံးပမာဏ  ၈၀၀ကျပ်ကိုတစ်လအတွင်း (၁)ကြိမ်သာချေးယူနိုင်ပြီး ၊ ယင်းလအတွင်း နောက်ထပ်ချေးငွေများများရယူရန်အတွက် ပိုမိုများပြားသောချေးငွေပမာဏသို့ပြောင်းလဲရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုအား ဘယ်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပါသလဲ?

ယူထား+  ဝန်ဆောင်မှုမှရရှိလာသော ချေးငွေကို MPTဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (Value Added Service ဝန်ဆောင်မှုများမှလွဲ၍)

Value Added Service ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုလိုပါက အောက်ပါအခြေအနေ (၂)ခုလိုအပ်ပါသည်။

၁။ SIM Card အသုံးပြုသည့်ရက်မှာ ရက်(၃၀)အထက်ရှိရပါမည်။

၂။ အနည်းဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းဘေလ်အသုံးပြုမှု ၃၀၀၀ ကျပ်

၆။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှရရှိသော ချေးငွေအသုံးပြုနိုင်သောသက်တမ်းကဘယ်လောက်လဲ?

ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှ ရရှိသော ချေးငွေ၏သက်တမ်းသည် ရက်(၃၀)ဖြစ်သည်။ ယင်းကာလပြီးနောက် ချေးငွေအားသုံးစွဲနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။

၇။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှု၏ ကြွေးကျန်ငွေကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ပါလဲ?

၁။ *800*7# ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါ။

၂။ *800#ကိုခေါ်ဆိုပါ -> “တခြား”ကိုရွေးပြီးချေးယူထားသောပမာဏကိုစစ်ဆေးပါ။

၃။ 8000 သို့ Debt ဟု ပြန်လည်ပေးပို့၍ စစ်ဆေးပါ။

၄။ MPT4U Application မှတဆင့်လည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

၈။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှ မိမိချေးယူရရှိနိုင်သော ငွေပမာဏကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ပါသလဲ?

၁။ *800*0# ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါ။

၂။ *800#ကိုခေါ်ဆိုပါ -> “တခြား”ကိုရွေးပြီး ရရှိနိုင်သောပမာဏကိုစစ်ဆေးပါ။

၉။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှ မိမိ၏ ချေးငွေစာရင်းကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ကြည့်နိုင်ပါသလဲ။

၁။ *800*5# ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါ။

၂။ *800#ကိုခေါ်ဆိုပါ -> “တခြား”ကိုရွေးပြီး ချေးငွေစာရင်းကို ရွေးချယ်ပြီးစစ်နိုင်ပါသည်။

၁၀။ MPT ဘက်မှချေးငွေကန့်သန့်ချက်ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားပါသလဲ ?

အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သွင်းသောအရေအတွက်
ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သည့်ပမာဏ
MPT (အင်တာနက်သုံးစွဲမှုနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု) အသုံးပြုမှုပမာဏ
MPT ဆင်းကဒ်လက်ရှိအသုံးပြုသော ရက်အရေအတွက်

၁၁။မိမိမှာ ၈၀၀ ကျပ်ပဲချေးယူနိုင်ပြီး တခြား MPT အသုံးပြုသူမှာ ၄၅၀၀ ကျပ် အထိ ဘာကြောင့် ရရှိနေပါသလဲ?

ချေးငွေစနစ်မှ ရရှိနိုင်မှုပမာဏကို အောက်ပါအချက်အလက်နှင့်အညီ ကန့်သတ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သွင်းသောအရေအတွက်
ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သည့်ပမာဏ
MPT (အင်တာနက်သုံးစွဲမှုနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု) အသုံးပြုမှုပမာဏ
MPT ဆင်းကဒ်လက်ရှိအသုံးပြုသောရက် အရေအတွက် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

ချေးငွေပမာဏအများဆုံး ရရှိနိုင်ရန် MPT ဆင်းကဒ်ကို အသုံးပြုပြီး အခုပဲဖုန်းဘေလ်တွေ ပိုပြီး ဖြည့်လိုက်ပါ။

၁၂။ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုမှ international roaming ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော နိုင်ငံတကာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း နှင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုမှ international roaming ဝန်ဆောင်မှုများ မရရှိနိုင်ပါ။

၁၃။ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုမှ နိုင်ငံတကာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း နှင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီး (IDD pack) နိုင်ငံတကာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ မရရှိနိုင်ပါ။

ဖုန်းလက်ကျန်ငွေ မလုံလောက်မှု မရှိစေရန်အတွက် MPT ကနေပြီး ငွေကြိုချေးလို့ရတဲ့ “ ယူထား+ ” ဝန်ဆောင်မှုဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အလွန်အသုံးဝင်လှပါတယ်။ အရေးပေါ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်တွေမှာ ငွေဖြည့်ဖို့ လွယ်ကူစေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

အခြားဝန်ဆောင်မှုများ

Call Me Back

Call Me Back ဆိုတာ ဘာလဲ?

သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိမိကို ပြန်လည်ခေါ်ဆိုစေချင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို *222# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် သိရှိစေနိုင်မည့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။

(မည်သည့်ပြည်တွင်းဖုန်းကိုမဆို)

ဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ?

“ CALL ME BACK” ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုရန်

*222* မိမိအား ပြန်လည်ခေါ်ဆို စေလိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်#[send]

ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?

vas-icon-4

ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီးသော် မိမိပြန်လည်ခေါ်စေလိုသည့် နံပါတ်တွင် အောက်ပါ Message ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

“မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ 09XXXXXXXXX ကို ယခုပြန်လည်ခေါ်ဆိုပေးပါ။”

တစ်ခါတလေ ဖုန်းလက်ကျန်ငွေကုန်သွားချိန်မှာ အလုပ်များနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖုန်းငွေဖြည့်ဖို့ အဆင်မပြေတတ်တာမျိုးဖြစ်ဖူးပါတယ်။ Call Me Back ဝန်ဆောင်မှုကြောင့် အဲလိုအဆင်မပြေဖြစ်နေချိန်မှာတောင် ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်ခွင့်ရပါတယ်။

အခြားဝန်ဆောင်မှုများ

Balance Transfer

Balance Transfer Service ဆိုတာဘာလဲ?

သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်းအချင်းချင်း ဖုန်းဘေလ်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည့် ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်။

ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ?

Balance Transfer Service ကို အသုံးပြုရန်

*223*လွှဲမည့်ငွေပမာဏ*ငွေလက်ခံရယူမည့်သူ၏ Mobile Phone နံပါတ်#[send]

လွှဲပြောင်းငွေ၏ ၅% ၀န်ဆောင်ခအပြင် ကုန်သွယ်ခွန် ၅% ကို သြဂုတ်လ ၅ ရက် ၂၀၂၂ မှစတင်ပြီးကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

တစ်လအတွင်း ၃ ကြိမ်အထိငွေလွှဲပါက – ၀န်ဆောင်ခ (အခမဲ့)

တစ်လအတွင်း ၄ ကြီမ်နှင့်အထက်ငွေလွှဲပါက – ၀န်ဆောင်ခ (လွှဲပြောင်းငွေပမာဏ ၏ ၅% ၀န်ဆောင်+ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်)

ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?

ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် အောက်ပါ USSD code ကိုရိုက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
*223*လွှဲမည့်ငွေပမာဏ*ငွေလက်ခံရယူမည့်သူ၏ Mobile Phone နံပါတ်#[send]
ဥပမာ။ *223*1000*09456456456#[send]
ပေးပို့သူအနေဖြင့် လွှဲပြောင်းငွေ ပမာဏ၏ ၅% ကို ၀န်ဆောင်ခ အဖြစ် ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

တခါတလေမှာ ဖုံး bill နည်းနည်းလေး ရုတ်တရက်လိုနေတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အရေးတကြီးအချိန်တွေမှာ မိသားစုဝင် တယောက်ယောက်ကို ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းကို ဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ဖို့လိုနေတာမျိုးတို့ ဒါမှမဟုတ်လဲ bill ဖြည့်ဖို့ ဘယ်လိုမှဆိုင်ရှာမတွေ့တဲ့ အချိန်မျိုးတို့ပေါ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလိုမျိုး ရုတ်တရက်လိုအပ်ချိန်တိုင်းမှာ အဆင်ပြေဖို့ အချင်းချင်းငွေလွှဲတဲ့ Balance Transfer Service က ကျွန်တော့်အတွက် အလွန်အသုံးဝင်တာပေါ့ ။

FAQ – Balance Transfer Service

၁။ Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာ ဘာပါလဲ။

MPT GSM/WCDMA မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများသည် Prepaid စနစ်အသုံးပြုနေသော မည်သည့် MPTမိုဘိုင်းဖုန်းကိုမဆို Main Balance အတွင်းမှ ဖုန်းလက်ကျန်ငွေ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ MPT SIM Card စတင်အသုံးပြုချိန်မှ စ၍လက်ရှိအချိန်အထိ အနည်းဆုံး ဖုန်းဘေလ် ၃၀၀၀ ကျပ် အသုံးပြုပြီးသူများသည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၂။ Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမှာပါလဲ။

  • ငွေလွှဲပြောင်းပေးရန်အတွက် –
  • *223*လွှဲမည့်ငွေပမာဏ*ငွေလက်ခံရယူမည့်သူ၏မိုဘိုင်းနံပါတ်#ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပါ။
  •  ဥပမာ *223*1000*09456456456#[call]
  • လွှဲမည့်ငွေပမာဏကို ငွေလွှဲသူ၏ Main Balance ဖုန်းလက်ကျန်ငွေထဲမှ လွှဲမည့်ငွေပမာဏအပြင် လွှဲပြောင်းငွေပမာဏ ၏ ၅%  ကို    ၀န်ဆောင်ခအဖြစ်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ဖြတ်တောက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ လက်ခံသူမှ လွှဲငွေအပြည့်အဝလက်ခံရရှိပါမည်။
  • ဥပမာ – (၁၀၀၀ + ၅%  ၀န်ဆောင်ခ= ၅၀ +  ၅%  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် = ၅၂ ကျပ်)     စုစုပေါင်း = ၁၀၅၂ ကျပ်
  • တစ်လတွင်(ပြက္ခဒိန်ပါရက်စွဲအတိုင်း) ၃ ကြိမ်အထိ ၀န်ဆောင်ခ အခမဲ့ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ “MPT SIM Card စတင်အသုံးပြုချိန်မှ စ၍လက်ရှိအချိန်အထိ အနည်းဆုံး ဖုန်းဘီလ်၃၀၀၀ကျပ် အသုံးပြုပြီးသူများသည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်မည်” ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာ ပါလဲ။

Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက် သုံးစွဲသူသည် အခြေခံအားဖြင့် MPT SIM Card စတင်အသုံးပြုချိန်မှစ၍ လက်ရှိအချိန်အထိ အနည်းဆုံးဖုန်းဘီလ် ၃၀၀၀ ကျပ် အသုံးပြုထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

၄။ တစ်ကြိမ်ငွေလွှဲပြောင်းပေးပါက အနည်းဆုံး/အများဆုံး လွှဲပြောင်းနိုင်သည့် ငွေပမာဏ ဘယ်လောက်ပါလဲ။

တစ်ကြိမ်လျှင် ငွေ ၃၀၀ ကျပ်မှ စတင်ပြီး ၁၀၀၀၀ ကျပ်အထိ ပမာဏကို မိုဘိုင်းဖုန်းအချင်းချင်း လွှဲပြောင်းဖြည့်သွင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေ့တာ(နေ့စဉ် မနက် 00:00နာရီမှ ည23:59နာရီ) အတွင်း အများဆုံး (၅) ကြိမ်အထိ လွှဲပြောင်းဖြည့်သွင်းပေးနိုင်ပါသည်။

၅။ အပိုဆောင်းဆုရရှိထားသော လက်ကျန်ငွေ(Bonus) ကို အခြားMPT ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုထံသို့ လွှဲပေးနိုင်ပါသလား။

မရနိုင်ပါ။ Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုအတွက် မူရင်းလက်ကျန်ငွေထဲမှသာ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၆။ ဘယ်သူတွေက Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးပြီး မိတ်ဆွေများထံသို့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်မှာပါလဲ။

MPT GSM/WCDMA မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများသည် Balance Transfer ကို အသုံးပြု၍ မိတ်ဆွေများထံသို့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ငွေလွှဲပြောင်းသူသည် MPT SIM Card စတင်အသုံးပြုချိန်မှ စ၍လက်ရှိအချိန်အထိ အနည်းဆုံး ဖုန်းဘီလ် ၃၀၀၀ကျပ် အသုံးပြုပြီးဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ငွေလွှဲပြောင်းသူတွင် လွှဲပြောင်းပေးမည့်ပမာဏအတွက် လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေရှိရမည်ဖြစ်သည်။

၇။ ဘယ်သူတွေက Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် အခြားသူများထံမှ လွှဲပြောင်းငွေ လက်ခံရရှိနိုင်မှာပါလဲ။

  • MPT GSM/WCDMA မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများအားလုံး(1-way block and 2-way block ဖြစ်နေသော သုံးစွဲသူများအပါအဝင်)သည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် အခြားသူများထံမှ လွှဲပြောင်းငွေလက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများမှ CDMA နှင့် PSTN Prepaid အသုံးပြုသူများ ထံသို့ Balance Transfer ဖြင့် ငွေလွဲနိုင်သည်။
  • CDMA user များမှ Mobile User(GSM/WCDMA)  များထံသို့ Balance Transfer ဖြင့် ငွေလွဲနိုင်ပါသည်။

၈။ ဘယ်သူတွေက Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါသလဲ။

  • Postpaid အသုံးပြုသူများ Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။
  • MPT ဆင်းကတ်အသုံးကပြုချိန်မှစပြီး  ဖုန်းဘေလ်သုံးစွဲမှု ၃၀၀၀ ကျပ် အောက် Prepaid users (GSM/CDMA) အသုံးပြုထားသူများသည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။

၉။ CDMA အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်မှာပါလား။

CDMA (prepaid) ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကို CDMA မှ CDMA သို့ အချင်းချင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

၁၀။ 1-way blockဖြစ်နေသော ဖုန်းသို့ငွေလွှဲပြောင်းပေးပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

1-way blockဖြစ်နေသော ဖုန်းသည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် ငွေလွှဲပြောင်းပေးခြင်းကိုလက်ခံရယူနိုင်ပါသည်။ ငွေဖြည့်ခြင်းလက်ခံရရှိပြီးသောအခါ အထွက်ခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်ပြီး လက်ကျန်ငွေသက်တမ်းမှာ ရက် (၉၀)ဖြစ်သည်။ ၎င်းအနေဖြင့် လက်ကျန်ငွေသက်တမ်း ရက်(၉၀)အတွင်းမှာ ငွေထပ်မံဖြည့်သွင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါက ရက်(၉၀)ကျော်လွန်သွားသောအခါ မူလအတိုင်း အထွက်ခေါ်ဆိုမှုပြန်လည် ပိတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

၁၁။ 2-way blockဖြစ်နေသော ဖုန်းသို့ ငွေဖြည့်ပေးပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

2-way blockဖြစ်နေသော ဖုန်းသည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် ငွေလွှဲပြောင်းပေးခြင်းကို လက်ခံရယူနိုင်ပါသည်။ ငွေဖြည့်ခြင်းလက်ခံရရှိပြီးသောအခါ ဖုန်းကိုပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လက်ကျန်ငွေသက်တမ်းမှာ ရက်(၉၀)ဖြစ်သည်။ ၎င်းအနေဖြင့် လက်ကျန်ငွေသက်တမ်း ရက်(၉၀) အတွင်းမှာ ငွေထပ်မံဖြည့်သွင်းခြင်း မပြုလုပ်ပါက ရက်(၉၀)ကျော်လွန်သွားသောအခါ အထွက်ခေါ်ဆိုမှု အပိတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

အခြားဝန်ဆောင်မှုများ